Phật Giáo

Thư viện chùa Quán Sứ thông báo sách Phật học

Thứ năm, 07/06/2016 | 13:00

Sách đã được sắp xếp theo hai hệ thống Nguyên Thủy và Phát Triển, bao gồm các Kinh điển, luận giải về Phật học, Tự điển, Giới Luật, lịch sử Phật giáo thế giới, Việt Nam, giới thiệu các cảnh chùa Việt Nam.

Để phục vụ cho việc học Kinh Thủ Lăng Nghiêm của Trường hạ chùa Quán Sứ (số 73 phố Quán Sứ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), thư viện đã ấn tống đĩa giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm:

1. Sư Bà Hải Triều Âm

2. Hòa Thượng Tịnh Không

Kính mời các độc giả có yêu cầu đến thư viện vào:

- Sáng, chiều thứ Ba, thứ Năm trong tuần
- Sáng thứ Sáu và Chủ Nhật.

Để nhận đĩa giảng.
 
KHO SÁCH THƯ VIỆN PHẬT HỌC CHÙA QUÁN SỨ


Sách đã được sắp xếp theo hai hệ thống Nguyên Thủy và Phát Triển

Bao gồm các Kinh điển, luận giải về Phật học, Tự điển, Giới Luật, lịch sử Phật giáo thế giới, Việt Nam, giới thiệu các cảnh chùa Việt Nam.

- Tủ 1: Đại Tạng Kinh bộ Nikāya và bộ A Hàm.
- Tủ 2: Luận Giải về Kinh Nguyên Thủy.
- Tủ 3: Từ điển và Giới Luật.
- Tủ 4: Thiền tông.
- Tủ 5: Mật tông.
- Tủ 6: Tịnh độ tông.
- Tủ 7: Phật học Phổ thông và sách vần P.
- Tủ 8: Luận giải các bộ Kinh Đại thừa lớn như Thủ Lăng Nghiêm, Luận Đại Trí Độ, Duy Thức, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cương, Viên Giác, Lăng Già...
- Tủ 9:  Các bộ Kinh lớn:
+ Đại Bát Nhã
+ Maha Bát Nhã
+ Hoa Nghiêm
+ Đại Bửu Tích
+ Đại Bát Niết Bàn
+ Bộ Chân Lý
- Tủ 10: Lưu trữ sách.
- Giá 1, 3: Sách xếp theo vần ABC...
- Giá 2: Luận giải kinh bộ lẻ và kinh tụng hàng ngày.
- Các bộ đĩa CD DVD giảng kinh phổ thông.
- Các tủ sách đều có thư mục kèm theo (khoảng 10000 quyển).
- Copy thẻ nhớ nghe đài các bộ kinh sách.

Thư viện chùa Quán Sứ
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z