Phật Giáo

Tích lũy công đức

Thứ năm, 12/03/2016 | 10:56

Nỗ lực tu tập, tạo phước, trưởng dưỡng công đức, tránh khinh suất để bảo tồn thành quả tu tập. Và nếu không may tạo ra lỗi lầm nhỏ thì không vì thế mà dẫn đến đọa lạc hay chịu hậu quả nghiêm trọng vì công năng tu tập sẽ hóa giải làm giảm thiểu đến thấp nhất những ảnh hưởng và tác động xấu đến tự thân.

“Một thời, Thế Tôn trú ở Safvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo và nói:

Ở đây, này các Tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen. Người như vậy, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa họ vào địa ngục.

Ở đây, này các Tỳ kheo có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, rộng lượng. Người như vậy, có làm việc ác nhỏ mọn tương tơ, nghiệp ác ấy đưa họ đến cảm thọ ngay trong hiện tại cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều.

Này các Tỳ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ, nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối vào nước sông Hằng, khối nước ấy rất lớn không vì nắm mà này mà trở nên mặn và không uống được.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Hạt muối, VNCPHVN ấn hành 1996, tr.451)
 
Lời bàn: 

Qua bài pháp trên chúng ta có thể thấy khi chưa đạt vào ngôi vị Chánh giác thì không ai tránh khỏi lỗi lầm. Sinh ra trong cõi Ta bà này thì dù có xuất thân là ai đi nữa thì việc phạm lỗi là điều rất bình thường. Chúng ta có thể phạm phải nó một cách vô tình hoặc cố ý. Tuy nhiên, những lỗi lầm tác động đến tự thân mỗi người hoàn toàn khác nhau. Điều ấy phụ thuộc vào mức độ vi phạm và công đức tu tập của cá nhân mỗi người. Nếu người nào tu tập như pháp, công đức sâu dày thì công đức ấy sẽ hóa giải một phần nào những lỗi lầm lớn và có thể triệt tiêu những lỗi lầm nhỏ. 

Ngược lại, nếu người nào không dụng công tu học, không tích lũy cho mình được nhiều công đức mà chỉ biết rong chơi suốt ngày, biếng trễ thời khóa thì sẽ gánh chịu hoàn toàn những hậu quả do lỗi lầm mình gây ra, dù đó là lỗi nhỏ.

Giống như người giàu nếu mất đi một số tiền nhỏ thì không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của gia đình. Nhưng người nghèo nếu đánh mất số tiền ấy thì có nguy cơ nợ nần, đói khát. Điều này ngụ ý trong hình ảnh nắm muối bỏ xuống sông Hằng, nước sông không vì nắm muối mà trở thành mặn và không uống được. Nhưng cũng nắm muối ấy mà bỏ vào một chén nước nhỏ thì nước trong chén sẽ trở nên mặn chát và không thể uống.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những người có nhiều công đức muốn làm gì thì làm tùy ý. Vì công đức được tạo ra vô cùng khó khăn, phải tích lũy trong một khoảng thời gian rất dài và vun đắp liên tục. Nếu chúng ta sơ suất phạm lỗi, đặc biệt là những lỗi lớn thì có thể tiêu tan công đức, trở thành “trắng tay”. 

Do vậy, phải nỗ lực tu tập, tạo phước, trưởng dưỡng công đức, tránh khinh suất để bảo tồn thành quả tu tập. Và nếu không may tạo ra lỗi lầm nhỏ thì không vì thế mà dẫn đến đọa lạc hay chịu hậu quả nghiêm trọng vì công năng tu tập sẽ hóa giải làm giảm thiểu đến thấp nhất những ảnh hưởng và tác động xấu đến tự thân.

Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z