Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 31/08/2013, 08:32 AM

Tp.HCM: HT.Thích Nhật Quang viên tịch

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Bác sĩ Đông - Tây Y tận tình chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, HÒA THƯỢNG đã thu thần viên tịch vào lúc 14h45 ngày 30/8/2013 (ngày 24/7/Quý Tỵ) tại Tổ đình Ấn Quang - Q.10.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tp.HCM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN TRỊ SỰ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  -oOo-                                                  -

CÁO PHÓ

                                - HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                - BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH
                                - BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN 10
                                - Và MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT QUANG

Pháp tự: THIỆN TRÍ

Đạo hiệu: MINH QUANG

- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 5, Quận 10
- Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 10
- Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Quận 10
- Trụ trì Tổ đình Ấn Quang - Quận 10
- Viện chủ: Tổ đình Hội Sơn (Quận 9), chùa Thiện Mỹ (Quận 5) và chùa Bảo Tâm (Q.11)

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Bác sĩ Đông - Tây y tận tình chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, HÒA THƯỢNG đã thu thần viên tịch vào lúc14 giờ 45 ngày 30/8/2013 (ngày 24/7/Quý Tỵ) tại Tổ đình Ấn Quang - Quận 10.

-Trụ thế : 74 năm
- Hạ lạp : 50 năm

- Lễ nhập Kim quan được cử hành vào lúc 22 giờ 00 ngày 30 tháng 8 năm 2013(24/07/Quý Tỵ)và được tôn trí tại Tổ đình Ấn Quang – số 243 SưVạn Hạnh, phường 9, Quận 10 , Tp. Hồ Chí Minh.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 31/8/2013(25/7/Quý Tỵ)

- Lễ di quan vào lúc 06 giờ 00 sáng ngày 03/9/2013(28/7/Quý Tỵ)và quàn tại Tổ đình Hội Sơn(Quận 9).

- Lễ Truy niệm và cung tống Kim quan vào lúc 08 giờ 00, ngày 04/9/2013(29/7/Quý Tỵ),sau đó nhập Bảo tháp tại Tổ đình Hội Sơn - P.Long Bình, Q.9, Tp. Hồ Chí Minh

Kính cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni quang lâm Tổ đình Ấn Quang (Quận 10) trợ niệm, cầu nguyện và cung tống Kim quan Hòa thượng đến nhập Bảo tháp tại Tổ đình Hội Sơn (Q.9) được thập phần viên mãn.


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2013       

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH
VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN               

Trưởng Ban Tổ Chức                    

(đã ký)                                
Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG  

*******************************************************************************************************

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT QUANG


- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 5, Quận 10
- Trụ trì Tổ đình Ấn Quang - Quận 10
- Viện chủ: Tổ đình Hội Sơn (Quận 9), chùa Thiện Mỹ (Quận 5) và chùa Bảo Tâm (Q.11)

I. BAN CHỨNG MINH

1. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
2.Hòa thượngTHÍCH HIỂN PHÁP
3. Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
4. Hòa thượng THÍCH HIỂN TU
5. Hòa thượng THÍCH VIÊN GIÁC
6. Hòa thượng THÍCH TẮC AN

II. BAN TỔ CHỨC:

- Trưởng Ban : HT. THÍCH TRÍ QUẢNG
- Phó ban Thường trực : HT. THÍCH THIỆN TÁNH
- Phó ban  : HT. THÍCH NHƯ NIỆM
                 : HT. THÍCH TỊNH HẠNH
                 : HT. THÍCH MINH THÔNG
                 : HT. THÍCH THIỆN TÂM
                 : HT. THÍCH THIỆN PHÁP
                 : HT. THÍCH NHƯ TÍN
                 : HT. THÍCH MINH CHƠN
                 : HT. THÍCH GIÁC HÀ
                 : HT. THÍCH THIỆN ĐỨC
                 : NT. THÍCH NHƯ CHÂU
                 : Ông NGUYỄN NGỌC PHONG (MTTQVN TP.HCM)

* BAN THƯ KÝ:

- Chánh Thư ký : HT. THÍCH HUỆ VĂN
- Phó Thư ký : TT. THÍCH HIỂN ĐỨC
                      : TT. THÍCH NHẬT TỪ
                      : ĐĐ. THÍCH QUANG THẠNH
                      : ĐĐ. THÍCH THIỆN QUÝ

* CÁC ỦY VIÊN:

                      : HT. THÍCH THANH SƠN (Q.1)
                      : HT. THÍCH THIỆN MINH (Q.2)
                      : HT. THÍCH MINH HIỀN (Q.3)
                      : HT. THÍCH TRÍ HẢI (Q.6)
                      : HT. THÍCH LÃNG HUỲNH (Q.7)
                      : HT. THÍCH THIỆN LƯƠNG (Q.8)
                      : HT. THÍCH HUỆ CẢNH (Q.9)
                      : HT. THÍCH THIỆN BÌNH (Q.BTh)
                      : HT. THÍCH NHẬT LANG (Q.GV)
                      : HT. THÍCH HUỆ MINH (Q.PN)
                      : HT. THÍCH NHỰT GIÁC (Q.TĐ)
                      : HT. THÍCH THIỆN XUÂN (Q.TP)
                      : HT. THÍCH THIỆN LẠC (H.BC)
                      : HT. THÍCH THIỆN MINH (H.HM)
                      : HT. THÍCH HUỆ NGHI (H.CC)
                      : TT. THÍCH HẠNH NGỘ (Q.4)
                      : TT. THÍCH NHƯ THỌ (Q.10)
                      : TT. THÍCH THIỆN NGỘ (Q.11)
                      : TT. THÍCH TRÍ CHƠN (Q.12)
                      : TT. THÍCH ĐẠT ĐỨC (Q.TB)
                      : TT. THÍCH NHẬT ẤN (Q.BT)
                      : TT. THÍCH THIỆN NGHĨA (H.NB)
                      : TT. THÍCH GIÁC HUỆ (H.CG)
                      : TT. THÍCH THIỆN HẢO (Hiếu đồ)

III. CÁC TIỂU BAN:

1. TB. Nội dung: HT. THÍCH TRÍ QUẢNG 
2. TB. Điều hành HT. THÍCH THIỆN TÁNH 
3. TB. Tài chánh HT. THÍCH TỊNH HẠNH 
4. TB. Tiếp tân HT. THÍCH NHƯ NIỆM 
5. TB. Nghi lễ TT. THÍCH LỆ TRANG 
6. TB. Xướng ngôn 
7. TB.Thông tin-Truyền thông HT. THÍCH THIỆN BẢO 
8. TB. Tiếp lễ 
9. TB. Trần thiết 
10. TB. Âm thanh-Ánh sáng 
11. TB. Hương đăn-Chung cổ 
12. TB. Hiếu đồ TT. THÍCH THIỆN HẢO (Trưởng tử) 
13. TB. Hầu Kim quang Chư Tăng TĐ. Ấn Quang 
14. TB. Phụ trách sổ tang 
15. TB. Trà nước Đạo tràng Pháp Hoa 
16. TB. Thị giả Chư Tăng TĐ. Ấn Quang
17. TB. Trai soạn-Hành đường 
18. TB. Y tế 
19. TB. Vận chuyển 
20. TB. Phim ảnh

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Kiến trúc cổ tự 2.000 năm tuổi - Trung tâm Phật giáo cổ nhất Việt Nam

Kiến trúc cổ tự 2.000 năm tuổi - Trung tâm Phật giáo cổ nhất Việt Nam

HomeAZ 10/08/2020, 09:42

Chùa Dâu ở Bắc Ninh là nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ pháp - bốn vị nữ thần tương ứng với các hiện tượng mây, gió, sấm, chớp.

Tập đế là nguyên nhân dẫn đến các khổ đau

Thông báo 16:54 10/08/2020

Chúng ta phải dám nhìn nhận sự thật mới thấy thân tâm này là vô thường tạm bợ nên bớt tham đắm luyến ái mà tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình và người. Chúng ta hãy thường xuyên quán chiếu như vậy nên thấy rõ mạng sống trong hơi thở là giảm bớt tham muốn quá đáng.

Bản chất con bò cạp

Thông báo 15:59 10/08/2020

Cuộc đời này là một dòng trôi chảy, ta chỉ cần là chính mình, luôn làm những điều có lợi ích, dù có bị nhiều thế lực bất chính trù dập, ta vẫn không khiếp sợ mà sẵn sàng vươn lên để vượt qua mọi trở ngại đó.

Yên Tử - Ánh thiều quang nước Việt

Thông báo 14:44 10/08/2020

Yên Tử là 1 trong 112 di tích được Nhà nước công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Được mặc định là “kinh đô” Phật giáo của Việt Nam, Yên Tử thu hút hàng triệu du khách hành hương về mỗi năm và đang được hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Đẩy mạnh Chương trình phối hợp “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm, trật tự ATGT”

Thông báo 14:39 10/08/2020

Mới đây, Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 73/BATGT-VP về đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm, trật tự ATGT”.

Từ điển Phật học