Phật Giáo

Trở lại với lối sống nề nếp

Thứ năm, 02/04/2016 | 20:30

Tự do khác với tự tại. Tự do là sống buông thả theo ý thích của mình. Tự tại là sống thích ứng với mọi hoàn cảnh mà mình không có ý chọn lựa.

 
Sở dĩ con người sống buông thả phần đông là vì bỏ quên nề nếp sống, sống không có quy luật. Vì trong lòng không có trật tự nên đương nhiên là sống không có trật tự, do đó mới có sự buông thả.

Vì vậy, muốn khắc phục tâm buông thả của mình thì chúng ta phải khép mình trong lối sống nề nếp. Trước hết, chúng ta nên định đặt một thời khóa niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh hoặc là tọa thiền hằng ngày để tạo nên sức định và quy luật, đồng thời thêm phương pháp phát nguyện, xây dựng nên phương hướng đời sống cho chính mình.

Hãy suy nghĩ cho thật kỹ xem điều mình muốn làm, cần làm là gì? Rồi hoạch định mỗi ngày mình phải làm gì? Mấy giờ sáng mình thức dậy? Sau khi thức dậy rồi mình làm gì? Khi chúng ta đã sống trong môi trường có quy luật rồi thì lối sống buông thả sẽ dần dần diệt mất.

Cho nên muốn khắc phục lối sống buông thả cũng rất dễ. Chúng ta có thể thử bắt đầu từ lúc vừa thức dậy, xếp giường chiếu cho ngay ngắn, rồi kế đến quét dọn xung quanh cho sạch sẽ, sau đó nhìn ngắm lại khung cảnh sống của mình xem coi có phải tốt hơn trước kia một chút không? Dễ chịu hơn trước một chút không?

Sau khi đã dần dần hình thành nên thói quen này thì chúng ta có thể quay lại với lối sống nề nếp.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z