Phật Giáo

Trộm vàng - Truyện thơ Kinh Bách Dụ

Thứ tư, 19/06/2019 | 17:08

Kinh Bách Dụ, một bộ kinh trong Đại Tạng chuyển tải ý nghĩa thâm diệu bằng những câu chuyện thí dụ rất sâu sắc. Nếu chúng ta không giải thích kinh thì khác gì kể chuyện, chẳng có ý nghĩa gì.

Hai thương gia nọ từ lâu

Ở cùng một chỗ cạnh nhau bán hàng

Một người buôn bán bạc vàng

Một người bông vải.

 

Hai chàng thảnh thơi.

Một hôm có khách tới nơi

Mua vàng nên muốn tức thời thử ngay

Xem vàng thật, giả sao đây

Để vàng vào lửa là hay biết liền.

 

Người bông vải nổi tham lên

Trộm luôn một cục vàng trên lửa hồng

Vội vàng đem giấu trong bông

Sợ ai nhìn thấy thời không hay gì.

 

Vàng đang nóng đỏ kể chi

Khiến cho bông vải cháy đi điêu tàn

Sạch sành sanh, cháy tiêu tan

Thế là bại lộ chuyện gian manh rồi

Vàng không trộm được của người

Bao nhiêu bông vải mình thời tiêu ma.

 

Đôi khi ngoại đạo quanh ta

Trộm luôn Chánh Pháp Phật Đà quang vinh

Đem làm giáo lý của mình  

Nhưng mà nguyên lý quả tình hiểu đâu

 

Vụng về sử dụng cùng nhau

Việc làm kết quả trước sau tiêu tùng:

“Đạo mình pha trộn lung tung

Rất là mâu thuẫn, vô cùng kỳ khôi.”

Khi cơ mưu bại lộ rồi

Làm trò cười mãi cho người bàng quan.

Đôi khi ngoại đạo quanh ta / Trộm luôn Chánh Pháp Phật Đà quang vinh/ Đem làm giáo lý của mình/ Nhưng mà nguyên lý quả tình hiểu đâu

Đôi khi ngoại đạo quanh ta / Trộm luôn Chánh Pháp Phật Đà quang vinh/ Đem làm giáo lý của mình/ Nhưng mà nguyên lý quả tình hiểu đâu

A Trader Steals Gold

    Once upon a time, two traders ran some business together.

One was a seller of genuine gold, while the other, Tula cotton.

A buyer of gold came along and asked for a fire test before buying it.

The cotton trader stole the burnt gold and wrapped it with his Tula cotton, which got all burnt up by the red-hot gold.

    Thus the stealing was revealed. Consequently, he lost both gold and Tula cotton.

    Like them are the heretics, who steal from Buddhism and write in their own religion.

They wrongfully claim Buddhism to be their own teaching and deny copying from it.

For this reason, they burn and destroy their heretic scripture, which is disappeared from the world.

    This is just like the story of the disclosure of the stealing of gold.

(Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables”

của Tetcheng Liao)

(Thi hóa Kinh Bách Dụ)

Bài liên quan
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z