Phật Giáo

Trường cũ Thầy xưa

Thứ năm, 09/05/2013 | 14:16

Nay con trở lại với ngôi trường/ Tìm đâu cho gặp dáng thân thương?/ Người Thầy điểm Đạo ban sơ ấy/ Cảnh cũ, người đâu? Dạ vấn vương.

Kính tưởng niệm Giác Linh cố Hòa thượng Ân sư Thích thượng Tịnh hạ Nhãn!
 
Ve gọi râm ran mỗi độ Hè
Phượng ở đầu sân nở đỏ hoe
Kỷ niệm học sinh nay sống lại
Lữ khách phương xa chợt muốn về.

Về lại trường xưa tuổi học sinh
Cần mẫn ngày đêm suốt chặng trình
Góp nhặt hành trang cho cuộc sống
Hun đúc nguồn thương, lẽ sống mình.


Mình thật hạnh duyên đến Nguyên Thiều
Một ngày cùng tử dứt phiêu lưu
Dừng lại an vui trong khám phá
Châu ngọc trong Ta quý bao nhiêu!

Bao nhiêu năm tháng chứa chan tình
Vị Thầy tận tuỵ, đức hy sinh
Cống hiến trọn đời cho giáo dục
Khêu ngọn đèn Thiền ánh quang minh.

Minh bạch hùng hồn giảng thao thao
Pháp nhũ Thầy ban vị ngọt ngào
Con lớn dần trong nôi Đạo Pháp
Cho đời nhuần thắm nghĩa thanh cao.

Cao cả làm sao đấng Đạo Sư
Luôn điểm trên môi một nụ cười
Chăm sóc, lắng nghe đàn hậu học
Bể khổ trầm luân cậy thuyền từ.

Thuyền từ mãi chở khách sang sông
Khách đi muôn nẻo có nhớ không?
Ông lái đò xưa và bến cũ
Vẫn đợi người về dạ sắt son.


Sắt son ghi nhớ đức cao dày
Khai thị cho con những điều hay
Chỉ con lối sáng Chân Thiện Mỹ
Giới thân Huệ mạng được hôm nay.

Nay con trở lại với ngôi trường
Tìm đâu cho gặp dáng thân thương?
Người Thầy điểm Đạo ban sơ ấy
Cảnh cũ, người đâu? Dạ vấn vương.

Vấn vương chi nữa sắc với không
Thầy đã xa rồi luống hoài trông?
Cánh nhạn lưng trời nay biệt dạng
Kính tiếc nhớ thương nặng trĩu lòng.

Lòng mãi khắc ghi bóng Ân sư
Dù cho cuộc thế lắm huyễn hư
Pháp nhũ Thầy ban vang vọng mãi 
Trên đường thể nhập với chân như.
 
Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Nguyên Thiều Phật Học Viện Giáo Thọ Sư, Giác Hoàng đường thượng húy thượng Đồng hạ Thanh, tự Tịnh Nhãn, hiệu Trí Đức Hòa thượng Ân sư Giác linh thùy từ chứng giám

Sân trường Đại học Tây Lai, Mùa Hè, năm 2013
Hậu học: Thích Minh Tuệ (Thích Đồng Trí)

Thích Minh Tuệ
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z