Phật Giáo

Trường hạ Bảo Ngạn (Phú Thọ) đỉnh lễ đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Thứ năm, 04/09/2014 | 16:22

Ngày 08/08/Giáp Ngọ (01/09/2014), sau lễ tạ Pháp, Ban Chức sự Hạ trường Bảo Ngạn đã tổ chức cho quý tăng, ni và phật tử về chốn Tổ chùa Giáng (Viên Minh tự) tùy hỷ Trường hạ Tổ đình Viên Minh, đỉnh lễ và khánh lạp đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN. 

Theo Luật Phật chế hàng năm về mùa mưa Chư tăng phải vân tập về một chỗ để Kiết hạ An cư nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ. Theo truyền thống đó mùa An cư năm nay (PL.2558 - DL.2014) BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ tổ chức An cư tập chung tại trường hạ chùa Bảo Ngạn với 88 hành giả tham gia. 
 
Nhân ba tháng An cư sắp hoàn mãn, ngày 08/08/Giáp Ngọ (01/09/2014), sau lễ tạ Pháp, Ban Chức sự Hạ trường dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Thuận – Chánh Duy na Hạ trường, đã tổ chức cho quý tăng, ni và phật tử về chốn Tổ chùa Giáng (chùa Viên Minh - Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội) lễ Phật, lễ Tổ, tùy hỷ Trường hạ Tổ đình Viên Minh, đỉnh lễ và khánh lạp đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN.

Sau đó đoàn đến tùy hỷ Trường hạ chùa Cấm ở Tp.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
 
Khi về đến chùa Giáng, đức Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ và quý thầy chốn Hạ trường Tổ đình Viên Minh đã hoan hỷ đón tiếp đoàn. Thượng tọa Thích Minh Thuận thay mặt Chư tăng, ni tác bạch cúng dàng, báo cáo quá trình tu học của các hành giả trong ba tháng và dâng lời khánh lạp.  
 
 
Sau đó Trưởng lão ân cần ban bố đạo từ khuyến tấn tu học tới chư tôn đức: “Trong luật Phật quy định “An cư là nghĩa vụ thiết yếu của tăng, ni”, từ thượng cổ cho đến nay, việc An cư đã được Chư tôn đức tiền bối tuân theo lời duy huấn của Phật tổ mà duy trì đều đặn hàng năm, nhờ đó mà chính pháp còn tồn tại đến ngày hôm nay. Thanh tịnh và hòa hợp là nền tảng căn bản, cũng là bản thể của tăng.
 
Vì vậy, để được những phẩm hạnh cao đẹp đó thì pháp An cư chính là thể hiện tinh thần hòa hợp trong tổ chức một cách cao nhất …… Các vị hãy tôn trọng và hành trì tinh thần này, hơn nữa đây cũng là bổn phận của các Tỷ khiêu để kế thừa sự phát triển của chính pháp trên thế gian này.....”.

Thích Quang Vũ

Thích Quang Vũ
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z