Phật Giáo

TT.Huế: Chương trình tuần lễ Phật đản PL.2557-DL.2013

Thứ năm, 11/05/2013 | 13:24

Diễu hành xe hoa (xe hoa tập trung tại Tổ đình Từ Đàm lúc 16 giờ. Khai mạc và diễu hành tiến về các huyện)

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z