Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 13/09/2013, 17:27 PM

TT.Huế: Thông tin về Đại Giới đàn Liễu Quán

Danh hiệu Đại giới đàn: LIỄU QUÁN. Thời gian: 16-17-18 tháng 8 năm Quý Tỵ (20-21-22/9/2013). Địa điểm: Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, Trường An - Huế

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              BAN TRỊ SỰ                                                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                          VP: CHÙA TỪ ĐÀM                                       
       01 Sư Liễu Quán, Trường An - Huế
           ĐT: 3822180 - FAX: 884092
                   Số 140/2013/TB-BTS                                       Phật lịch 2557. Huế, ngày 25 tháng 7 năm 2013
                             
 
THÔNG BÁO
v/v Tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán
 
Kính gởi: - Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trú trì các Tổ đình, Tu viện, Tịnh viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất
                  - Quý Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
                  - Quý Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã
                  - Hội đồng Điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế
                  - Ban Giám hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Thừa Thiên Huế
                  - Phân Ban Đặc trách Ni giới Tỉnh Thừa Thiên Huế
                  - Phân Ban Gia đình Phật tử Tỉnh Thừa Thiên Huế
                  - Ban Hộ tự các Niệm Phật đường, Đạo tràng, Đoàn, Chúng cư sĩ Phật tử
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Công văn số 209/CV.HĐTS ngày 02.7.2013 và sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3701/UBND-NCTG ngày 25.7.2013 v/v Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật:

- Danh hiệu Đại giới đàn:   LIỄU QUÁN
- Thời gian:    16-17-18 tháng 8 năm Quý Tỵ (20-21-22/9/2013)
- Địa điểm:     Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, Trường An - Huế

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý một số điểm sau:

I. Tiêu chuẩn:

1. Giới tử xin thọ giới Cụ túc: Phải đủ các tiêu chuẩn: tuổi từ 20 trở lên, phải có 2 bằng tốt nghiệp: Trung cấp Phật học và Tú tài (nếu không có bằng Tú tài thì phải 40 tuổi trở lên và Văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học), được Bổn sư (hoặc Y chỉ sư) cho phép thọ giới. Không mắc bệnh lây nhiễm, không bị dị tật.
2. Giới tử xin thọ giới Sa di: Hảo tâm xuất gia ở chùa ít nhất 2 năm, thuộc 2 thời công phu, 2 cuốn luật tiểu, tuổi từ 16 trở lên (sinh 1997 trở về trước), được Bổn sư cho phép thọ giới.
3. Giới tử xin thọ giới Thức xoa ma na, Sa di ni: Theo quy định của Ni bộ được áp dụng từ trước đến nay.
4. Giới tử xin thọ giới Bồ tát tại gia, Thập thiện: Phát nguyện tinh tấn tu học, hộ trì Tam bảo, lợi lạc quần sanh.

II. Thời gian nhận và nộp hồ sơ:

Kể từ ngày ra Thông báo này đến hết 01.8 Quý Tỵ (Thứ Năm 05.9.2013). Nhận và nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) vào các ngày giờ làm việc đối với các giới tử xuất gia và giới tử tại gia ở thành phố Huế.

- Giới tử tại gia tại các huyện, thị xã liên hệ với Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã để được nhận hồ sơ, hướng dẫn làm thủ tục và nộp hồ sơ tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã chậm nhất 27.7 Quý Tỵ (Thứ Hai 02.9.2013) để Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã chuyển hồ sơ về Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đúng thời gian quy định.

III. Hồ sơ gồm có:

- 01 đơn xin thọ giới, có ý kiến của Bổn sư. Nếu giới tử ở tại huyện, thị xã thì có xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã;
- 03 bản sao Bằng Tú tài (có thị thực);
- 03 bản sao Bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học (có thị thực);
- 04 bản sao Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;
- 04 tấm ảnh 3 x 4 chớp thẳng (mặc áo tràng lam).

IV. Khảo thí:

- Đối với giới tử xuất gia phải qua kỳ khảo thí. Tất cả các giới tử xuất gia phải có mặt tại Trường Trung Cấp Phật Học Thừa Thiên Huế (chùa Báo Quốc - Số 11 đường Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế) vào lúc 06 giờ ngày Mùng 4 tháng 8 năm Quý Tỵ (Chủ Nhật 08.9.2013) để dự khảo thí. Nếu vắng mặt trong kỳ khảo thí sẽ không được thọ giới.

* Lưu ý:

- Kết quả khảo thí sẽ được niêm yết tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Từ Đàm) trước 3 ngày thọ giới.
- Tất cả giới tử xuất gia và tại gia vân tập về Tổ đình Từ Đàm lúc 13 giờ 30 ngày 16 tháng 8 năm Quý Tỵ (Thứ Sáu 20.9.2013) để nghe phổ biến các vấn đề liên quan việc thọ giới và chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Đại giới đàn.
- Yêu cầu giới tử nộp hồ sơ thọ giới đúng thời hạn quy định để Ban Kiến đàn tiện việc lập danh sách giới tử và cấp Chứng điệp.
- Hồ sơ không đúng theo quy định Ban Kiến đàn không nhận.

Nay Thông báo,
TM. BAN TRỊ SỰ
                                                                                                                       TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên                                                                                                         (đã ấn ký)
- UBND, UBMT, SNV-BTG, CA tỉnh
- UBND, UBMT, PNV, CA Tp. Huế
- UBND, UBMT, PNV, CA huyện, thị xã       Hòa thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG 
“kính tường và xin giúp đỡ”
- Lưu VP
 
 
                                                                       
 
 
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN
tổ chức ngày 16-17-18/8 Quý Tỵ (20-21-22/9/2013) tại Tổ đình Từ Đàm
........................................
 
- Chánh Chủ đàn:  HT. Thích Khế Chơn
- Phó Chủ đàn:    HT. Thích Chơn Hương, HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích Quán Chơn, TT. Thích Huệ Phước, TT. Thích Giác Đạo
- Ban Thư ký:  TT. Thích Huệ Phước, TT. Thích Thông Đạt, ĐĐ. Thích Quang Tư, ĐĐ. Thích Thiện Tuệ, SC. Thích Nữ Minh Thông
- Ban Công văn: TT. Thích Tâm Pháp, TT. Thích Nguyên Minh, TT. Thích Tuệ Vân
- Tài Chánh: NS. Thích Nữ Minh Tú, NT. Thích Nữ Minh Tánh
- Thủ quỹ: NT. Thích Nữ Minh Bảo, NS. Thích Nữ Minh Đạt, NS. Thích Nữ Diệu Như, SC. Thích Nữ Huyền Chi, SC. Thích Nữ Thoại Khánh, SC. Thích Nữ Thuần Thiện
- Các Tiểu ban
 
1. Nghi lễ: TT. Thích Phước Minh, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh

2. Quản giới tử: TK: TT. Thích Trí Đạo, TT. Thích Thế Trang, SD: TT. Thích Thanh Hòa, TT. Thích Thông Đạt, ĐĐ. Thích Thiện Bửu, CS: ĐĐ. Thích Thiện Tuệ, ĐĐ. Thích Nhật Tuệ, ĐĐ. Thích Huyền Diệu

3. Khảo thí: Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh

4. Tiếp tân: HT. Thích Khế Chơn, HT. Thích Chơn Hương, HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích Quán Chơn, TT. Thích Huệ Phước, TT. Thích Giác Đạo, TT. Thích Thông Đạt, ĐĐ. Thích Quang Tư, ĐĐ. Thích Thiện Tuệ

5. Trần thiết, trang hoàng: TT. Thích Phước Chánh, TT. Thích Thế Trang, ĐĐ. Thích Tâm Quảng, ĐĐ. Thích Hải Đức, ĐĐ. Thích Hồng Tịnh, ĐĐ. Thích Tâm Chiếu, ĐĐ. Thích Tín Thành, ĐĐ. Thích Thiện Đạo, ĐĐ. Thích Huyền Diệu, NS. Thích Nữ Huệ Nhẫn, SC. Thích Nữ Huệ Hải, SC. Thích Nữ Tịnh Hải, SC. Thích Nữ Từ Tuệ, SC. Thích Nữ Tuệ Nhẫn, SC. Thích Nữ Thoại Thanh, SC. Thích Nữ Tuệ Uyển, SC. Thích Nữ Từ Phúc, SC. Thích Nữ Tịnh Ý, Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh

6. Hương đăng: TT. Thích Kiên Niệm, ĐĐ. Thích Pháp Thuần, ĐĐ. Thích Quảng Minh

7. Âm thanh, ánh sáng: ĐĐ. Thích Huyền Định, ĐH. Võ Văn Phò

8. Y tế: ĐĐ. Thích Tâm Quang, Y Bác sĩ TTĐ Hải Đức

9. Tư liệu, truyền thông: ĐĐ. Thích Quang Tư, ĐH. Ngô Văn Mẫn, ĐH. Võ Văn Ái, Ban Truyền thông Giáo hội tỉnh

10. Trật tự: TT. Thích Tịnh Quang, TT. Thích Thường An, ĐĐ. Thích Phước Nghiêm, ĐĐ. Thích Hoàn Tịnh, HTr. Hoàng Ngọc Dung và GĐPT. TTH

11. Tiếp trú: TT. Thích Kiên Niệm, ĐĐ. Thích Hoằng Mãn, ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa

12. Ẩm thực, trai soạn: NT. Thích Nữ Hải Liên, NS. Thích Nữ Minh Tú, NS. Thích Nữ Huệ Từ, NS. Thích Nữ Diệu Thường, NS. Thích Nữ Huệ Mãn, NS. Thích Nữ Diệu Đàm, NS. Thích Nữ Diệu Lý, NS. Thích Nữ Tịnh Chơn, NS. Thích Nữ Tịnh Cảnh, NS. Thích Nữ Minh Giác, NS. Thích Nữ Minh Pháp, NS. Thích Nữ Tịnh Trí, NS. Thích Nữ Diệu Chiếu, NS. Thích Nữ Như Thường, NS. Thích Nữ Như Lạc, NS. Thích Nữ Minh Hằng, NS. Thích Nữ Minh Nhật, NS. Thích Nữ Diệu Mẫn, SC. Thích Nữ Diệu Trung, SC. Thích Nữ Diệu Nghĩa, SC. Thích Nữ Diệu Tuệ, SC. Thích Nữ Liên Trì, SC. Thích Nữ Liên Quy, SC. Thích Nữ Liên Phúc, SC. Thích Nữ Tuệ Nhã, SC. Thích Nữ Tuệ Nhẫn, SC. Thích Nữ Tuệ Phương, SC. Thích Nữ Tuệ Như, SC. Thích Nữ Như Nghiêm, SC. Thích Nữ Diệu Thuần, SC. Thích Nữ Tịnh Tràng, SC. Thích Nữ Liên Bảo, SC. Thích Nữ Liên Ngọc, SC. Thích Nữ Đức Niệm, SC. Thích Nữ Liên Định, SC. Thích Nữ Giới Tuệ, Ni chúng chùa Từ An

13. Hành đường: NS. Thích Nữ Minh Quang, NS. Thích Nữ Minh Trang, NS. Thích Nữ Tịnh Khai, SC. Thích Nữ Liên Hoàng, SC. Thích Nữ Minh Hiếu, SC. Thích Nữ Tịnh Ân, SC. Thích Nữ Tịnh Ngộ, SC. Thích Nữ Tịnh Thảo, SC. Thích Nữ Tịnh Phước, SC. Thích Nữ Nhật Châu, SC. Thích Nữ Nhật Hạnh, SC. Thích Nữ Thông Thắng, Ni chúng chùa Hồng Ân, Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh

14. Nam Bắc trà: NS. Thích Nữ Tịnh Tâm, NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm, Ni chúng chùa Kiều Đàm, Ni chúng chùa Hương Sơn

15. Hộ giới (tại gia): ĐH. Đồng Sỹ Quế, ĐH. Nguyễn Văn Trung, ĐH. Trần Đức Hoàng, Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT, Đạo tràng Đồng Niệm chùa Phổ Quang

16. Ngoại hộ, môi trường: ĐH. Lê Toàn, Ban Bảo trợ GĐPT tỉnh

17. Điều xe: TT. Thích Thông Mãn, ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa

18. Xướng ngôn: ĐĐ. Thích Thiện Tuệ
 
***
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN
Tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm - Huế
-o0o-
 
·         NGÀY 04.8 QUÝ TỴ (CHỦ NHẬT 08.9.2013)

06 giờ 00       Giới tử xuất gia vân tập tại Trường Trung Cấp Phật Học
08 giờ 00       Khảo thí
 
·         NGÀY 16.8 QUÝ TỴ (THỨ SÁU 20.9.2013)

14 giờ 00       Giới tử xuất gia và giới tử tại gia vân tập tại Tổ đình Từ Đàm
14 giờ 30       Công bố kết quả khảo thí
15 giờ 00       Lễ Khai mạc Đại giới đàn

- Cung nghinh Hòa thượng Đường đầu, chư tôn GPTW và chư Giới sư
- Diễn từ của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Đạo từ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ban Kiến đàn đảnh lễ Hòa thượng Đường đầu và chư Giới sư
- Cung an chức sự
- Kiết giới - Khai chung bảng
- Bạch Phật khai kinh

17 giờ 30       Tiểu thực
19 giờ 00       Lễ Sám hối (Giới tử xuất gia, tại Tổ đình Từ Đàm)
22 giờ 00       Hô canh - Tuần canh
23 giờ 00       Chỉ tịnh
 
·         NGÀY 17.8 QUÝ TỴ (THỨ BẢY 21.9.2013)

03 giờ 30       Hô canh
04 giờ 00       Công phu
05 giờ 30       Điểm tâm
07 giờ 00       Khai đạo giới tử thọ giới Sa di
09 giờ 00       Tấn đàn Sa di
11 giờ 00       Cúng Ngọ - Thọ trai
14 giờ 30       Khai đạo giới tử thọ giới Bồ tát, Thập thiện
16 giờ 00       Khai đạo giới tử thọ giới Tỷ kheo
17 giờ 30       Tiểu thực
19 giờ 00       Tụng luật
22 giờ 00       Hô canh - Tuần canh
23 giờ 00       Chỉ tịnh
 
·         NGÀY 18.8 QUÝ TỴ (CHỦ NHẬT 22.9.2013)

03 giờ 30       Hô canh
04 giờ 00       Công phu
05 giờ 00       Điểm tâm
05 giờ 30       Tấn đàn Tỷ kheo
08 giờ 00       Lễ Sám hối (Giới tử tại gia, tại chùa Thiên Minh)
10 giờ 00       Tấn đàn Tỷ kheo ni
11 giờ 00       Cúng Ngọ - Thọ trai
14 giờ 00       Tấn đàn Thập thiện
                      Tấn đàn Bồ tát
                      Nhiên hương cúng dường

17 giờ 00       Lễ tạ

- Cảm niệm của giới tử
- Giới tử lễ tạ Giới sư
- Phát thưởng
- Diễn văn bế mạc của Ban Kiến đàn
- Ban Kiến đàn lễ tạ Giới sư
- Giới tử lễ tạ Ban Kiến đàn

18 giờ 30       Đăng đàn chẩn tế
23 giờ 00       Sự hoàn viên mãn
                                                                                                                     BAN KIẾN ĐÀN
 
  
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN
...................................................

CUNG AN CHỨC SỰ
-o0o-
 
- Chứng minh                          : HT. Thích Trí Quang
- Đường đầu Hòa thượng       : HT. Thích Đức Phương
- Yết ma A xà lê                       : HT. Thích Huệ Ấn
- Giáo thọ A xà lê 1                   : HT. Thích Quang Nhuận
- Giáo thọ A xà lê 2                   : HT. Thích Giác Quang
- Tôn chứng Đệ nhất               : HT. Thích Đức Thanh
- Tôn chứng Đệ nhị                 : HT. Thích Tâm Thọ
- Tôn chứng Đệ tam                : HT. Thích Lưu Hòa
- Tôn chứng Đệ tứ                  : HT. Thích Chơn Tế
- Tôn chứng Đệ ngũ               : HT. Thích Tánh Tịnh
- Tôn chứng Đệ lục                 : HT. Thích Thanh Liên
- Tôn chứng Đệ thất                : HT. Thích Quán Hạnh
- Tuyên luật sư                         : HT. Thích Chơn Thiện
+ Khai đạo giới tử tỷ kheo      : HT. Thích Chơn Thiện
+ Khai đạo giới tử sa di           : HT. Thích Giác Quang
+ Khai đạo giới tử BT-TT         : HT. Thích Khế Chơn
- Tả Giám đàn                            : HT. Thích Toàn Thiệt
- Hữu Giám đàn                         : HT. Thích Thanh Toàn
- Dẫn thỉnh 1                                : TT. Thích Huệ Phước
- Dẫn thỉnh 2                                : TT. Thích Giác Đạo
 
*** 
 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN
-
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN
dành cho Ni giới tại Ni viện Diệu Đức - Huế
 
 
* Ngày 16.8 Quý Tỵ (Thứ Sáu 20.9.2013)

14h00         Giới tử vân tập tại Tổ đình Từ Đàm
14h30         Công bố kết quả khảo thí
15h00         Lễ khai mạc Đại giới đàn
 
* Ngày 17.8 Quý Tỵ (Thứ Bảy 21.9.2013)

05h00         Giới tử vân tập tại Ni viện Diệu Đức
06h00         Kiết giới - Khai chuông bảng
                   Bạch Phật khai kinh
07h00         Tấn đàn Sa di ni
10h00         Tấn đàn Thức xoa ma na
11h00         Cúng Ngọ - Thọ trai
18h00         Giới tử Tỳ kheo ni vân tập tại Diệu Đức
19h00         Tụng luật Thức xoa ma na
21h00         Hô canh
21h30         Chỉ tịnh
 
* Ngày 18.8 Quý Tỵ (Chủ Nhật 22.9.2013)

03h00         Hô canh
03h30         Điểm tâm
04h00         Tấn đàn Tỳ kheo ni
10h00         Đảnh lễ Đại Tăng tại Từ Đàm
14h00         Tấn đàn Bồ tát
                   Nhiên hương cúng dường
16h00         Giới tử TXMN và SDN vân tập tại Từ Đàm
17h00         Lễ tạ
                   Lễ bế mạc
 
                                                                           BAN KIẾN ĐÀN  
 
ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN
ngày 16-17-18/8/Quý Tỵ (20-21-22/9/2013) tại Ni viện Diệu Đức
...........................................................
 
THÀNH PHẦN THẬP SƯ
 
Chứng minh:                          Ni trưởng Thích Nữ Viên Minh
Hòa thượng Đường đầu:        Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn
Yết ma:                                  Ni trưởng Thích Nữ Chơn Hiền
Giáo thọ                               Ni trưởng Thích Nữ Minh Nguyên
                                              Ni trưởng Thích Nữ Như Minh
 
Tôn chứng đệ I                     Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên
Tôn chứng đệ II                   Ni trưởng Thích Nữ Bảo Hoa
Tôn chứng đệ III                   Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hải
Tôn chứng đệ IV                   Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thành
Tôn chứng đệ V                   Ni trưởng Thích Nữ Chơn Toàn    
Tôn chứng đệ VI                   Ni trưởng Thích Nữ Bảo Luân
Tôn chứng đệ VII                 Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa
 
Tả giám đàn                          Ni trưởng Thích Nữ Huyền Thâm
Hữu giám đàn                      Ni trưởng Thích Nữ Minh Huệ
 
Dẫn thỉnh Tỳ kheo ni          Ni trưởng Thích Nữ Minh Tánh (Long Thọ)
                                                 Ni trưởng Thích Nữ Hải Liên
Dẫn thỉnh Thức xoa             Ni sư Thích Nữ Minh Đài
                                                  Ni sư Thích Nữ Huệ An
Dẫn thỉnh Sa di ni               Ni sư Thích Nữ Huệ Nhẫn
                                                 Ni sư Thích Nữ Bích Châu
Quản giới tử Tỳ kheo ni       Ni trưởng Thích Nữ Diệu Đạt
                                                  Ni sư Thích Nữ Như Giải
Quản giới tử Thức xoa        Ni sư Thích Nữ Minh Tú
                                                   Ni sư Thích Nữ Như Thiện
Quản giới tử Sa di ni           Ni sư Thích Nữ Minh Đạt
                                                   Ni sư Thích Nữ Minh Trang                                                                                         
 
                                                                                           BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN
Ngày 16-17-18.8 Quý Tỵ (20-21-22/9/2013) tại Ni viện Diệu Đức - Huế
 
- Chánh Chủ đàn             Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn  
- Phó Chủ đàn                 Ni trưởng Thích Nữ Chơn Hiền           
- Thư ký                           SC. Thích Nữ Minh Thông,
                                          SC. Thích Nữ Minh Thuận
- Tài chánh                        NS. Thích Nữ Minh Tú
- Thủ quỹ                           NS. Thích Nữ Minh Đạt, SC. Thích Nữ Minh Thái

- Các tiểu ban

1. Nghi lễ:     NS. Thích Nữ Minh Huyền, SC. Thích Nữ Diệu Tân, SC. Thích Nữ Thoại Văn, SC. Thích Nữ Thoại Thi, SC. Thích Nữ Thoại Vân, SC. Thích Nữ Thoại Trân
2. Quản giới tử:  NT. Thích Nữ Diệu Đạt, NS. Thích Nữ Như Giải, NS. Thích Nữ Minh Tú, NS. Thích Nữ Như Thiện, NS. Thích Nữ Minh Đạt, NS. Thích Nữ Minh Trang
3. Tiếp tân:     NS. Thích Nữ Diệu Trì, NS. Thích Nữ Như Thiện, NS. Thích Nữ Hạnh Chơn
4. Trang hoàng:     NS. Thích Nữ Huệ Nhẫn, SC. Thích Nữ Hạnh Ngọc, SC. Thích Nữ Huệ Hải, SC. Thích Nữ Tuệ Uyển
5. Hương đăng:     SC. Thích Nữ Thuần Pháp, SC. Thích Nữ Minh Thục, SC. Thích Nữ Hạnh Ý
6. Âm thanh:    
7. Y tế:     SC. Thích Nữ Từ Hỷ, SC. Thích Nữ Liên Mẫn, SC. Thích Nữ Nhật Vân
8. Truyền thông:     NS. Thích Nữ Thoại Mẫn, SC. Thích Nữ Tịnh Như, SC. Thích Nữ Liên Châu, SC. Thích Nữ Liên Trang, SC. Thích Nữ Tường Như
9. Tiếp trú:     SC. Thích Nữ Minh Nhẫn, SC. Thích Nữ Thoại Tú
10. Ẩm thực:     NS. Thích Nữ Liên Tu, (Diệu Đức), SC. Thích Nữ Như Trang (Đàm Hoa), SC. Thích Nữ Tuệ Nhãn (Liên Hoa), SC. Thích Nữ Như Đức (Phò Quang), SC. Thích Nữ Như Phước (Phò Quang), SC. Thích Nữ Tịnh Nguyệt (Diệu Thanh), SC. Thích Nữ Hiền Hảo (Diệu Nghiêm), SC. Thích Nữ Liên Hòa, SC. Thích Nữ Liên Hiền (Pháp Hoa), SC. Thích Nữ Phương Huyền (Đông Thuyền), SC. Thích Nữ Phương Hiếu (Đồng Quang), SC. Thích Nữ Như Phước (Phú Lương B), SC. Thích Nữ Tường Phước (TT. Quan Âm), SC. Thích Nữ Tường Thọ (Vĩnh Xuân), SC. Thích Nữ Viên Thiện (Viên Thành), SC. Thích Nữ Nhật Minh, SC. Thích Nữ Liên Hải, Điệu Loan

11. Trai soạn:     NS. Thích Nữ Thoại Minh, NS. Thích Nữ Huệ Thành, NS. Thích Nữ Như Hiền, NS. Thích Nữ Huệ Diệu, NS. Thích Nữ Tịnh Diệu, SC. Thích Nữ Diệu Khánh, SC. Thích Nữ Tuệ Quảng, SC. Thích Nữ Tịnh Minh, SC. Thích Nữ Chơn Luận, SC. Thích Nữ Tâm Tuệ, SC. Thích Nữ Hạnh Chơn, SC. Thích Nữ Diệu Huyền, Điệu Giàu

12. Hành đường:    

- Thư viện:     SC. Thích Nữ Phước Hải, SC. Thích Nữ Minh Hiếu, SC. Thích Nữ Hiền Pháp (Diệu Nghiêm), SC. Thích Nữ Thoại Nghiêm (Long Thọ), SC. Thích Nữ Tuệ Bảo (Liên Hoa), SC. Thích Nữ Tịnh Hướng (Pháp Hỷ), SC. Thích Nữ Thuần Tịnh (Vĩnh Nhơn), Điệu Phin

- Trường học:     NS. Thích Nữ Huệ Dung, SC. Thích Nữ Tịnh Hiếu, SC. Thích Nữ Hiền Niệm (Diệu Nghiêm), SC. Thích Nữ Từ Minh (An Hòa), SC. Thích Nữ Hữu Như, SC. Thích Nữ Hữu Ý, SC. Thích Nữ Từ Quang (Thành Nội), SC. Thích Nữ Tuệ Minh (Phước Vân), SC. Thích Nữ Thuần Tịnh (Vĩnh Nhơn), SC. Thích Nữ Minh Toàn, SC. Thích Nữ Minh Thắng (Hoàng Mai)

- Trai đường:     NS. Thích Nữ Minh Giải, SC. Thích Nữ Minh Thiền (Diệu Đức), NS. Thích Nữ Như Nghiêm (Phò Quang), SC. Thích Nữ Như Huyền (Đàm Hoa), SC. Thích Nữ Như Phước (Liên Hương), SC. Thích Nữ Liên Hảo, SC. Thích Nữ Liên Hải (Hoàng Liên), SC. Thích Nữ Phương Đài (Huyền Trang), SC. Thích Nữ Phương Hòa, SC. Thích Nữ Phương Anh (Đông Thuyền), SC. Thích Nữ Diệu An, Điệu Hiền

13. Nam bắc trà: SC. Thích Nữ Nhật Tuệ, SC. Thích Nữ Thoại Tu, SC. Thích Nữ Từ Thục, SC. Thích Nữ Nhật Hiếu, SC. Thích Nữ Như Châu (Phò Quang), SC. Thích Nữ Tuệ Hải, SC. Thích Nữ Tuệ Nghiêm (Phước Vân), Điệu Liên

14. Thị giả:     SC. Thích Nữ Minh Từ, SC. Thích Nữ Phước Huy, SC. Thích Nữ Thông Phước, SC. Thích Nữ Tịnh Vân, SC. Thích Nữ Phương Nguyên, SC. Thích Nữ Nhật Hiền, SC. Thích Nữ Tuệ Như, SC. Thích Nữ Tịnh Nhân, SC. Thích Nữ Liên Thanh

15. Quay phim:     ĐH. Ngô Văn Mẫn

16. Điều xe:     SC. Thích Nữ Diệu Tuệ

17. Xướng ngôn:     SC. Thích Nữ Minh Thông

Thông tin được cung cấp bởi Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT.Huế
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

HomeAZ 23/09/2020, 17:20

Tượng Phật Bà Quan Âm ngày nay được điêu khắc dưới nhiều hình dạng khác nhau như: mẫu tượng gỗ Quan Âm bồ tát với Rồng, gậy như ý, bình cam lộ,…Mỗi hình dáng Phật đều mang nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại là đem đến sự tích cực cho gia chủ.

Bức tượng trả lại từ người cựu binh Mỹ và ý niệm hóa giải

Thông báo 10:52 27/09/2020

Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn.

Bảy thái độ của người biết sống

Thông báo 09:59 27/09/2020

Cái tâm của một người là cái rất quan trọng, vì nó sẽ nói lên tất cả về cách sống của họ đối với bạn và mọi người chung quanh.

Nhiều Phật tử bức xúc về việc hình ảnh Đức Phật bị đem ra vẽ biếm họa

Thông báo 08:44 27/09/2020

Mới đây, Ban Biên tập Phatgiao.org.vn đã nhận được email của một số Phật tử phản ánh, có ý kiến về việc sử dụng hình ảnh Đức Phật để vẽ tranh biếm họa của 'Tuổi Trẻ Cười" - phụ trương của nhật báo Tuổi Trẻ.

Chùa Đức Quang mang niềm vui Trung thu đến với vùng đất Tây Đô

Thông báo 08:00 27/09/2020

Những chiếc đèn lồng nhỏ, những chiếc bánh Trung thu và cả những quyển tập vở mới là những chất liệu cuộc sống đầy tình thương mà phái đoàn từ thiện mang đến cho các em học sinh nơi vùng đất Tây Đô này.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo