Cô dâu niệm Phật, lật xe được vô sự

Tục ngữ nói: “Nhà muốn hưng thịnh nhìn xem con cháu”. Trong Phật giáo cũng thế, nếu muốn Phật pháp hưng long, nhất định nhờ vào lớp thanh niên phát tâm học Phật, đây là cùng một đạo lý.
15:30 01/11/2019

Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 2)

Một cậu bé người Anh khiến mẹ sửng sốt khi miêu tả chính xác nơi ở của cậu trong kiếp trước. Đó là một ngôi nhà màu trắng nằm trên bờ biển.
12:00 01/11/2019

Câu chuyện của những người nhớ kiếp trước (kỳ 1)

Một bé trai 5 tuổi ở Lebanon tìm đúng chỗ cậu từng giấu khẩu súng ở làng bên cạnh dù cậu chưa bao giờ sang bên làng đó, đồng thời chỉ đúng người bác ở kiếp trước trong ảnh.
09:36 31/10/2019

Chuyện luân hồi tại Mỹ – Tiền thân của Michael Wright

Vào tháng 9 năm 1978, bà Catherine Wright sống ở Texas, Mỹ, gọi điện đến Đại học Virginia xin gặp giáo sư Ian Stevenson, người đang nghiên cứu chuyên sâu về hiện tượng luân hồi đương đại. Bà muốn kiểm tra xem có đúng Michael, con trai bà, chính là anh bạn trai đã chết đầu thai trở lại như cậu bé nói hay không.
10:37 30/10/2019

Cắt tiền duyên dưới góc nhìn trí tuệ, nhân quả của đạo Phật

May mắn tích lũy cho mình một chút kiến thức ít ỏi về đạo Phật, tôi trở thành “địa chỉ nóng” để bạn bè tìm đến mỗi khi gặp những khúc mắc liên quan tới vấn đề tâm linh. Và một trong nhưng chủ đề mà tôi thường xuyên nhận được chính là “cắt tiền duyên”.
08:43 26/10/2019

Cậu bé thú nhận kiếp trước từng là sát nhân nên kiếp này mang dị tật

Người dân ở Nam Á tin vào Phật giáo, từ khái niệm về “Nghiệp lực luân báo”, ngoài sự biến dị về thân thể trong kiếp này, những bất thường và đau đớn về tinh thần cũng là một loại nghiệp báo.
09:33 25/10/2019

Cháu gái nói chuyện phạm lỗi với ma quỷ, nhờ niệm Phật giải oán

Chư Phật, chư Bồ Tát thật là từ bi, bình đẳng, bất cứ người nào chỉ cần chịu chí thành xưng niệm, liền được lợi ích rất lớn, vạn sự đều bình an.
08:25 25/10/2019
Phật Giáo

Linh cảm của Bồ - tát Địa Tạng

Bồ-tát Địa Tạng có linh cảm rộng lớn, được xem là thứ nhất trong hàng Bồ-tát. Linh cảm của Ngài, thấy hầu hết trong các kinh luận, nay tôi xin đơn cử 28 điều lợi ích được nói trong kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện.
08:34 24/10/2019

Ý nghĩa hình tượng đức Phật Di-lặc và sáu đứa trẻ

Chúng ta thường được toại ý thì vui thích, không được toại ý thì đau khổ. Sáu trần này là sáu tên giặc hằng ngày hằng giờ quấy phá chúng ta. Vì không làm chủ được sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), nên chúng ta bị sáu căn xâm nhập vào trong tâm, khiến mình đau khổ, phiền não và sa đọa.
17:46 23/10/2019

Con người chân thật

Kinh Phật Sở Thuyết, trang 382 Tiểu Bộ Kinh, tạng Pali, Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi. Này các Tỳ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thời ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.
15:09 21/10/2019

Bồ tát Địa tạng độ người vãng sanh

Trong vô lượng kiếp về trước, Bồ-tát Địa Tạng đã từng phát hoằng nguyện rộng lớn, từ bi thị hiện thần lực không thể nghĩ bàn, cứu vớt hộ trì hết thảy chúng sinh tội khổ trong 10 phương thế giới, giúp chúng sinh chứng đắc quả vui Niết-bàn.
09:04 19/10/2019

Con khỉ sắp bị giết được chuộc mạng nhờ biết lạy Phật

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chúng sanh nếu chịu vâng làm theo lời dạy, tinh tấn không có giải đãi, thì có thể thành tựu được đạo nghiệp, nhưng cái điều quan trọng nhất còn cần phải có sự trợ duyên của thiện tri thức.
14:51 17/10/2019

Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (II)

Niết bàn là trạng thái đạt được sự làm chủ tâm trọn vẹn, trong tâm của các bậc giác ngộị đạt được Niết bàn không còn trạng thái cảm xúc tâm tư nhận thức chỉ đơn thuần là trí tuệ.
07:38 17/10/2019

Niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng chẳng thể nghĩ bàn

Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền.
07:16 16/10/2019

Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo Nguyên thủy (I)

Ba phương diện quan trọng của người chứng đắc Niết bàn là cảm giác, nhận thức và phi nhận thức trong trạng thái của người chứng đắc Niết bàn trên quan điểm của Tâm lý học, Nhận thức luận. Qua đó phân tích những điểm khác biệt giữa người chứng đắc Niết bàn với người phàm.
14:19 15/10/2019

Đức Di Đà tiếp dẫn, cả nhà ánh hào quang kim sắc

“Không cần đến ba A tăng kỳ kiếp tu phước huệ, chỉ dùng sáu chữ mà vượt ra khỏi tam giới”. Xin khuyên các vị độc giả hãy chí tâm niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thật nhiều với tâm niệm chí thành.
17:28 14/10/2019

Xin nghe tiếng kêu cứu của thai nhi “Mẹ ơi! Cầu xin mẹ hãy giữ con lại!”

"Là đệ tử Ba ngôi báu, tôi cần phải dùng tâm bình thường để xem xét những sự tích của hài nhi. Hài nhi có nhân duyên đặc biệt với chư Phật, Bồ-tát, người làm mẹ cũng phải giúp con nuôi lớn nhân duyên đó. Tôi đã lập tâm nguyện, đợi khi nào hài nhi lớn lên, sẽ nối gót theo chư Phật, chư tổ".
08:39 14/10/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z