Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 11/12/2020, 16:15 PM

Tự nhủ cố gắng tu phước

Muốn đem nghiệp lành đi sau khi chết, không kể lúc nào, hãy cố tập những thói quen tốt, hãy tự nhủ cố gắng tu phước bởi nghiệp lành hay dữ sẽ theo ta như hình với bóng.

Thử hỏi chết đi đem được gì?

Nhiều người sẽ bảo chẳng có chi,

Trong kinh Phật dạy đem một thứ:

Nghiệp lành và dữ sẽ cùng đi.

 

Tiền tài của cải giữ mà chi!

Nhắm mắt, xuôi tay có được gì!

Sao không mau tính lo làm phước?

Tích lũy “hành trang” lúc ra đi.

 

Phước kia muốn được làm sao nhỉ?

Mở rộng lòng ra, có chứ gì!

Chùa, Tăng: dâng cúng; người nghèo: giúp,

Dịch bệnh, thiên tai,…: cứu tức thì.

Thiện ác nghiệp báo

Cần giữ lời nói nhu hòa, nét mặt vui tươi, thái độ khiêm tốn, kính trọng người được cho sẽ được hưởng trọn vẹn công đức.

Cần giữ lời nói nhu hòa, nét mặt vui tươi, thái độ khiêm tốn, kính trọng người được cho sẽ được hưởng trọn vẹn công đức.

Ban đầu lòng hẹp, chưa hoan hỉ,

Cho chút ít thôi, chớ nghĩ chi,

Lâu dần, quen lệ, lòng tự mở,

Vui sướng, một khi giúp được gì.

 

Phàm khi bố thí,… hoặc hộ trì,

Chớ để lợi, danh dẫn mình đi,

Tâm luôn cung kính, lòng thanh tịnh,

Có vậy, phước lành hưởng trọn y.

 

Nhiều người lầm tưởng: tiền cho đi

Là tiền mất trắng, chẳng lợi chi,

Chính ra tiền ấy gieo ruộng phước,

Con cháu mai sau hưởng ruộng phì. (phì nhiêu)

Tu tướng còn gọi là tu phước

Vô úy thí là ban cho sự không sợ hãi: như có người sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau bệnh hiểm nghèo, sợ mất việc, sợ bị mất nhà, một cụ già sợ không dám băng qua đường,….

Vô úy thí là ban cho sự không sợ hãi: như có người sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau bệnh hiểm nghèo, sợ mất việc, sợ bị mất nhà, một cụ già sợ không dám băng qua đường,….

Bố thí ít, nhiều quan trọng chi,

Lòng thành, tâm rộng mới đáng ghi,

Chỉ hai xu muối, tha thiết cúng,

Hiện đời, hưởng quả: làm chánh phi

 

Phước báo dùng nhiều cũng hết đi,

Nếu không tạo mới sẽ có khi,

Tai ương, hoạn nạn dồn dập đến,

Tiền tài, danh vọng chẳng còn chi!

 

Biết lo phước báo sẽ cạn đi,

Nên thường tu tạo để phòng khi,

Mai kia có được thân người lại,

Cũng được thong dong, khỏi sợ gì.

Nhân quả của hai anh em không chịu tu phước huệ song hành

Vậy muốn đem nghiệp lành đi sau khi chết, không kể lúc nào, hãy cố tập những thói quen tốt.

Vậy muốn đem nghiệp lành đi sau khi chết, không kể lúc nào, hãy cố tập những thói quen tốt.

Thấy người hơn ta, chớ so bì,

Phước ta kém họ, ráng tu đi,

Tu nhân, tích đức thêm nhiều nữa

Ngày kia nghiệp đổi, có lo gì!

 

Đẹp làm sao Công đức tùy hỉ!

Thấy người làm lành không ganh tị,

Lòng khởi mừng vui và tán thán,

(hay: Ra tay trợ giúp, lòng vui vẻ.

Hai đàng công đức hưởng bằng y.

 

Bố thí vô úy phải làm chi?

Khuyên người lo sợ chớ sầu bi,

Giúp họ an tâm và vui sống,

Ta liền được phước, chớ hồ nghi.

Gieo trồng phước đức: Bà già bán cái nghèo

Người mình hồi hướng tới, hưởng được một phần phước, còn lại sáu phần là của mình.

Người mình hồi hướng tới, hưởng được một phần phước, còn lại sáu phần là của mình.

Hành thiện, khi xong phải làm gì?

Nhớ đem hồi hướng, kẻo phí đi,

Thân nhân quá vãng trông chờ lắm:

Mong xa cảnh khổ, tới “Liên Trì.”

 

Long Thần, Hộ Pháp ở bên ta,

Lành, dữ ta làm khó giấu qua,(sưu tầm)

Phàm khi làm việc gì, dù nhỏ

Biết là việc ác, phải tránh xa.

1. “Nghiệp: Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen.” Vậy muốn đem nghiệp lành đi sau khi chết, không kể lúc nào, hãy cố tập những thói quen tốt. Còn những thói quen xấu như rượu chè, bài bạc, xì ke, chơi bời, lường gạt … mà không chừa bỏ được, dĩ nhiên, cũng bám theo ta chẳng rời. Nghiệp lành hay dữ sẽ theo ta như hình với bóng.

2. Bố thí: cúng dường, hiến, tặng, biếu, cho. Người hay bố thí với tâm thanh tịnh, có nghĩa là khi bố thí ta không phải vì danh, vì lợi,…mà làm, cần giữ lời nói nhu hòa, nét mặt vui tươi, thái độ khiêm tốn, kính trọng người được cho sẽ được hưởng trọn vẹn công đức. Người như vậy sẽ được quả báo giàu sang, phú quí. Ngược lại, kẻ gian tham, keo kiệt phải chịu khó khăn, nghèo đói.

10 việc lành mang lại nhiều phước đức

Người bố thí, cúng dường sẽ được quả báo giàu sang, phú quí. Ngược lại, kẻ gian tham, keo kiệt phải chịu khó khăn, nghèo đói.

Người bố thí, cúng dường sẽ được quả báo giàu sang, phú quí. Ngược lại, kẻ gian tham, keo kiệt phải chịu khó khăn, nghèo đói.

3. Chuyện kể tóm lược rằng có một người con gái vì cha mẹ chết sớm, không nơi nương tựa nên phải đi xin ăn. Một lần nọ, cô nghe người ta nói Rằm Tháng Bảy đi Chùa, cúng dường Tam Bảo sẽ được phước nhiều lắm nên mới nghĩ, phải làm điều gì đó tạo phước để thoát khỏi cảnh nghèo khó này. Một hôm, cô xin được hai xu, mà lại có tâm tha thiết muốn cúng dường một thứ gì đó, làm sao cho toàn thể quí thầy trong chùa đều thọ dụng, nên đã mua 2 xu muối rồi đem đến chùa nhờ nhà bếp giúp. Người nhà bếp nêm muối vào nồi canh. Vậy là tất cả chư tăng đều dùng hết. Làm xong, cô bẵng quên chuyện ấy đi. Rồi một ngày kia, một vị quan trong Triều đi tuần tra, qua chỗ cô nằm trong lều chợ, thấy có vầng mây đỏ tụ bên trên khoảng không chỗ cô nằm, nghĩ đây là dị nhân phước lớn nên lại xem. Vị quan thấy một người con gái xinh đẹp mà phải đi xin ăn nên động lòng thương, đem về nuôi làm dưỡng nữ. Thời gian sau, Thái tử con vua chọn vợ. Đã có không biết bao nhiêu cô gái đẹp khắp nơi trong nước đưa đến cho Thái tử chọn nhưng Thái tử không chịu ai. Cuối cùng, khi gặp cô, Thái tử ưng ý ngay. Rồi Thái tử lên làm vua. Cô làm chánh phi.

4. Theo quan niệm của Đạo Phật, một người có cuộc sống tốt xấu thế nào là tùy thuộc vào phước báo của họ có. Như người giàu sang, quyền cao chức trọng, học hành đỗ đạt cao,… là do họ có nhiều phước báo. Họ đang có những vị trí ấy, tức đang tiêu dùng phước báo của mình. Dùng hoài, phước cũng phải cạn, phải hết. Khi hết phước báo mà không biết tạo thêm thì tai ương, hoạn nạn đến.

Bảy việc cần phải làm để tăng trưởng phước đức

Người hay bố thí với tâm thanh tịnh, có nghĩa là khi bố thí ta không phải vì danh, vì lợi,…mà làm, cần giữ lời nói nhu hòa, nét mặt vui tươi, thái độ khiêm tốn, kính trọng người được cho sẽ được hưởng trọn vẹn công đức.

Người hay bố thí với tâm thanh tịnh, có nghĩa là khi bố thí ta không phải vì danh, vì lợi,…mà làm, cần giữ lời nói nhu hòa, nét mặt vui tươi, thái độ khiêm tốn, kính trọng người được cho sẽ được hưởng trọn vẹn công đức.

5. Tùy hỷ công đức: Phật dạy: “Thấy người làm việc đạo đức, vui vẻ trợ giúp, được phước rất lớn”. Sa môn hỏi: “Phước của người kia có hết chăng?” Phật đáp: “Ví như lửa một cây đuốc, mấy trăm ngàn người, mỗi người cầm đuốc đến mồi, đem về thắp sáng, nấu cơm…Ngọn lửa cây đuốc này vẫn như cũ, phước cũng như thế”. Ý nghĩa là sao? Lửa của cây đuốc đầu tiên và lửa của những cây đuốc từ mấy trăm ngàn người tới mồi đều như nhau. Vậy người khởi làm việc đạo đức và nhiều người vui vẻ trợ giúp thì người trong cả hai bên cũng có phước bằng nhau.Tại sao? Tâm của chúng sanh, phần lớn, thường mang những tính xấu như: đố kỵ, kỳ thị, ganh tị, kiêu ngạo, ngã mạn, tự cao, coi cái ta rất lớn, không chịu thua người…nên hễ thấy ai làm điều lành, điều tốt là có phản ứng ngay bằng cách chê bai, gièm xiểm, bôi nhọ…có thể là để làm giảm uy tín người làm, có thể để việc làm tốt kia thất bại hoặc gặp khó khăn… Làm vậy, cũng có thể là để nâng cao giá trị của mình hoặc để thoả mãn lòng ganh tỵ,…

Tất cả điều vừa kể là tâm của người hẹp hòi. Từ đây, ta nhận thấy người phải có tâm lượng rộng rãi mới dễ dàng vui vẻ trợ giúp người đang ra tay làm việc đạo đức. Vậy người phát khởi ra làm việc thiện có lòng thành, tâm rộng hưởng phước được bao nhiêu thì người trợ giúp với tâm hoan hỷ, mừng vui cũng hưởng phước bấy nhiêu. Tuy nhiên, trong một số bài giảng của Quí Thầy, Tuỳ Hỷ Công Đức còn hàm chứa việc phát khởi mừng vui và tán thán của một người khi thấy hoặc nghe một người làm một việc thiện. Nói rõ ra, chỉ cần mừng vui và tán than cũng được hưởng Phước bằng người kia.

Thời gian rỗi rảnh có thể trì chú, tụng kinh, niệm Phật để hồi hướng công đức về cho thân nhân quá vãng. Niệm Phật có lẽ dễ làm hơn cả, nhất là có máy niệm Phật trợ duyên.

Thời gian rỗi rảnh có thể trì chú, tụng kinh, niệm Phật để hồi hướng công đức về cho thân nhân quá vãng. Niệm Phật có lẽ dễ làm hơn cả, nhất là có máy niệm Phật trợ duyên.

Tu hành cần phải phước đức đầy đủ

6. Vô úy thí: ban cho sự không sợ hãi: như có người sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau bệnh hiểm nghèo, sợ mất việc, sợ bị mất nhà, một cụ già sợ không dám băng qua đường….Ta tìm lời lẽ phù hợp khuyên họ, giúp họ không lo lắng, buồn khổ. Việc làm đó gọi là Vô Úy Thí. Một thí dụ về vô úy thí: có một người sợ không dám ở nhà một mình. Hễ nghe tiếng động gì là cứ ngỡ có ai trong nhà. Có người khuyên cô nên đọc Thần chú Đại bi (thần chú nói về công đức nội chứng của Bồ Tát Quán Thế Âm) hằng ngày và cho biết công năng của thần chú này. Cô nghe lời và thực hành. Một thời gian sau đó, người này ở nhà một mình, đêm cũng như ngày, bao lâu cũng không sợ, là do tin tưởng rằng người đọc Thần Chú Đại Bi sẽ được long, thiên, thiện thần theo hộ vệ và không sợ tà thần, ác qủy làm hại. Chỉ cần một lời khuyên hay là đã có phước rồi.

8. Thời gian rỗi rảnh có thể trì chú, tụng kinh, niệm Phật để hồi hướng công đức về cho thân nhân quá vãng. Niệm Phật có lẽ dễ làm hơn cả, nhất là có máy niệm Phật trợ duyên. Trong kinh Địa Tạng nói người mình hồi hướng tới, hưởng được một phần phước, còn lại sáu phần là của mình. Phần của mình nên đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để sau khi mãn duyên Sa Bà, được siêu sinhTịnh Độ. Liên Trì tức “Liên Trì Hải Hội” là Tây Phương Cực Lạc.”

Mong quí vị sau khi đọc xong bài văn vần trên và thấy thích, xin cùng chúng tôi thực tập hằng ngày. Cầu mong nhiều người làm được vậy. Chúng tôi xin đem công đức có được này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh Độ

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Chim lợn kêu có phải điềm báo về cái chết?

Góc nhìn Phật tử 15:34 12/08/2022

Chim lợn (hay còn gọi là chim cú lợn) được biết đến trong dân gian là loài chim của sự chết chóc. Nhiều người cho rằng, chim lợn xuất hiện ở đâu sẽ mang đến sự tang thương, chết chóc ở đó, vậy sự thật có đúng như vậy không?

Cá voi xanh tạo cảnh kỳ thú trên biển Bình Định

Góc nhìn Phật tử 15:01 12/08/2022

Những con cá voi xanh nhảy lên đớp mồi liên tục, cảnh tượng hiếm có khiến người xem kinh ngạc và vui thích.

Lễ Vu Lan qua di sản Mộc bản Triều Nguyễn

Góc nhìn Phật tử 13:18 12/08/2022

Đại lễ Vu lan là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh lớn của hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới. Đây là lễ của nhà Phật được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm. Tại Việt Nam, lễ Vu lan được tổ chức rất sớm và gắn liền với lễ cầu siêu.

Hãy dùng tiền mà tạo phước, chính cái phước này sẽ bảo vệ ta

Góc nhìn Phật tử 12:30 12/08/2022

Hãy nhớ rằng tiền là tệ, tiền là bạc, và tiền là tội. Đồng tiền để yên chỉ là mầm mống tạo thành một đống tội cho chính mình mà thôi. Nhiều người băn khoăn: “Tôi có tiền nhưng phải dự trữ cho con cái. Nếu mang ra dùng hết thì sau này tính sao?”