Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 30/04/2022, 10:12 AM

Tu pháp gì để được an vui lâu dài

Nên cần phải nương tựa Pháp bằng sự thực tập chánh niệm và giữ giới để được an vui...

Chư thiên là những chúng sinh thuộc loài trời, có nhiều phước báo hơn người. Tuy vậy, nếu chư thiên không biết nương vào Chánh pháp để tu tập giải thoát thì vẫn chịu khổ đau sinh tử trong tam giới, thậm chí không duy trì được phước báo của cõi trời. Vì thế, các vị trời cũng thường học hỏi Phật pháp nơi Thế Tôn.

Hai vị thiên nữ trong pháp thoại dưới đây đã ngộ ra điều thiết yếu là cần nương tựa Chánh pháp để được an vui lâu dài. Cốt tủy của sự nương tựa Phật pháp là ‘chánh niệm’ và ‘đủ luật nghi’. Nếu vì ác kiến hay vô minh không thấy được giá trị của Phật pháp để quay về nương tựa thì ‘ắt sẽ rơi đường ác’.

Tu pháp gì để được an vui lâu dài

Tu pháp gì để được an vui lâu dài

“Một thời, Đức Phật ở bên ao Di-hầu, trong giảng đường Trùng Các, nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, có Thiên nữ Câu-ca-na-sa, Thiên nữ Châu-lô-đà dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp cạnh bờ ao Di-hầu. Lúc này, Thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ bạch Phật:

Đại sư Đẳng Chánh Giác

Ở nước Tỳ-xá-ly

Câu-ca-na, Châu-lô

Xin cung kính đảnh lễ.

Xưa con chưa từng nghe

Chánh pháp luật Mâu-ni

Nay đích thân được gặp

Hiện tiền nói Chánh pháp.

Nếu đối pháp luật Thánh

Ác tuệ sanh chán ghét

Ắt sẽ rơi đường ác

Chịu các khổ lâu dài.

Nếu đối pháp luật Thánh

Chánh niệm, đủ luật nghi

Người kia sanh lên Trời

Được an vui lâu dài.

Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ:

Tâm kia không tạo ác

Và thân, miệng; trong đời

Năm dục đều hư vọng

Chánh trí, chánh buộc niệm

Không tập cận các khổ

Cùng hòa hợp phi nghĩa.

Thế Tôn bảo Thiên nữ:

-Đúng vậy! Đúng vậy! Như những gì các ngươi đã nói:

Tâm kia không tạo ác

Và thân, miệng; trong đời

Năm dục đều hư vọng

Chánh trí, chánh buộc niệm

Không tập cận các khổ

Cùng hòa hợp phi nghĩa.

Các Thiên nữ kia nghe những gì Phật dạy hoan hỷ, tùy hỷ, rồi biến mất”.

(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1274 [trích])

Hàng đệ tử Phật hàng ngày đều nguyện ‘Con về nương tựa Pháp’. Căn bản của nương tựa Pháp của Phật tử là chánh niệm và đủ luật nghi. Chánh niệm là nhớ nghĩ chơn chánh, là tập thấy rõ tâm niệm của mình để kiểm soát và chuyển hóa thân miệng ý của mình. Vì lâu nay chúng ta thường mất chánh niệm, đánh mất sự thường biết về tâm, nên mọi chuyện đều làm theo nghiệp vọng động, dấy khởi. Khi đã làm quen với tâm, nhận biết rõ tâm ý của mình - chúng sinh khởi thế nào, hình thành và đoạn diệt ra sao, niệm niệm tiếp nối không ngừng - thì chánh niệm ngày càng vững vàng, có thể tự chủ trong mọi tình huống. Phải thấy rõ tâm mới có thể chuyển hóa và làm chủ tâm.

Song hành với thực tập chánh niệm là cố gắng giữ giới, tức ‘đủ luật nghi’. Thánh giới quý báu mà Đức Phật trao cho chúng ta chỉ nhằm mục đích duy nhất là để ‘Không tập cận các khổ/ Được an vui lâu dài’. Tùy nhận thức và nỗ lực giữ giới của mỗi người để kiến tạo hạnh phúc và an vui cho mình. Nên cần phải nương tựa Pháp bằng sự thực tập chánh niệm và giữ giới để được an vui.

Phật pháp thì bao la nhưng cốt tủy vẫn là sự thực hành những điều thật dễ hiểu, gần gũi và đơn giản. Phát huy chánh niệm để biết rõ về tâm ý mà dừng lại và chuyển hóa những mầm mống bất thiện. Giữ vững giới pháp để luôn sống trong môi trường thiện lành. Làm được như vậy thì ngay trong hiện tại và cả tương lai đều được an vui.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Phúc từ lòng rộng lượng - An từ sự tĩnh tâm

Lời Phật dạy 14:05 25/06/2022

Nhân sinh, không thể lúc nào cũng hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ tốt đẹp.. Có khi bị hiểu lầm, càng giải thích càng phí công. Chi bằng mỉm cười bỏ qua, để cho thời gian trả lời. Gặp người không hài lòng, nhiều lời thành thừa thãi, bỏ qua mới là một loại trí tuệ.

Đức Phật dạy cách điều trị bệnh tật

Lời Phật dạy 13:06 25/06/2022

Cuộc đời Đức Phật trải qua ít nhất 3 lần bạo bệnh. Trong những cơn đau bệnh, đức Phật vẫn chính niệm tỉnh giác, an nhiên tự tại, không hề than vãn hay có sự hiện khởi của tâm sân. Đức Phật dạy: “Dầu thân có đau đừng để tâm đau.”

Ông bố đơn thân một đời lam lũ, 12 năm cõng con đi học ở miền Tây

Lời Phật dạy 12:24 25/06/2022

12 năm qua ở miền Tây, hình ảnh ông bố đơn thân cõng con bị tật đến trường khiến nhiều người cảm phục.

Thời Mạt Pháp nghĩ về giấc mộng của Vua Ba Tư Nặc

Lời Phật dạy 11:02 25/06/2022

Thêm một bài Kinh nữa chúng ta nghe Đức Phật nói về thời kỳ Mạt Pháp. Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên tinh xá (Jetavana) thì Ngài đã kể về 16 giấc mộng kỳ bí của Vua Ba-Tư-Nặc (Pasenadi).