Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 28/05/2022, 14:39 PM

Ý nghĩa của chữ "Tỳ kheo"

Tỳ kheo (khưu) tiếng Phạn gọi là Tỳ kheo. (Bali: bhikkhu, Phạn: Bhiksu). Đời Tần dịch là khất sĩ, nghĩa là trên xin giáo pháp của Phật để nuôi lớn tuệ mạng, dưới xin cơm của thí chủ để giúp ích sắc thân.

Trong kinh Đại Trang Nghiêm chép: 'Phá ta và dọn sạch vô minh, gọi là Tỳ kheo'.

Trong kinh Đại Trang Nghiêm chép: "Phá ta và dọn sạch vô minh, gọi là Tỳ kheo".

Tỳ kheo dịch là "khất sĩ, bố ma, phá ác', ba ý nghĩa.

1. Khất sĩ: Tức là trên thì xin pháp của chư Phật, để nuôi dưỡng pháp thân, dưới thì xin cơm của đàn na tín thí, để nuôi dưỡng huệ mạng.

Người xin của thế gian chỉ xin cơm áo, chẳng xin pháp, chằng phải là khất sĩ. Khất thực có gì tốt? Khất thực là cho chúng sinh có cơ hội trồng phước. Chúng sinh cúng dường Tam Bảo, thì phước đức sẽ cạn mỏng đi. Một số người chẳng hiểu trồng phước đức, cho nên Tỳ Kheo đi khất thực, khiến cho họ trồng phước đức, sinh tâm bố thí cúng dường, đây là đối với thú chủ mà nói. Đối với bản thân Tỳ Kheo mà nói thì có thể diệt trừ tâm tham của mình. Mỗi ngày xin được gì thì ăn cái đó, tuyệt đối chẳng có tâm phân biệt. Khất thực phải thứ lớp mà khất, không thể bỏ nghèo tìm giàu, càng không thể bỏ hèn tìm sang, đều xem như nhau, bình đẳng để cho chúng sinh đến gieo phước điền. Phật giáo chủ trương bình đẳng, ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, đây là tinh thần bình đẳng.

2. Bố ma: Có người xuất gia tu đạo thì thiên ma chẳng vui. Tại sao? Vì chúng bớt đi một quyến thuộc. Khi vị Tỳ Kheo thọ giới cụ túc thì có tam sư thất chứng. Tâm sư tức là Đắc Giới Hòa thượng, Yết Ma Hòa thượng, Giáo Thọ Hòa thượng. Thất chứng là bảy vị luật sự đến làm chứng minh. Mười vị đại biểu cho mười phương chư Phật, truyền thọ giới pháp của Phật.

- Lúc đó, Yết Ma Hòa thượng hỏi giới tử: "Ông đã phát bồ đề tâm chưa?"

- Giới tử đáp: "Đã phát bồ đề tâm".

Lại hỏi: "Có phải là đại trượng phu không"?

- Đáp: "Là đại trượng phu".

Sau khi vấn đáp thì Địa hành dạ xoa truyền báo cho không hành dạ xoa, không hành dạ xoa đem tin này về báo cáo cho Ma Vương nói: "Hiện tại ở nhân gian lại có một chúng sinh xuất gia làm Tỳ kheo". Nói lời này xong thì cung điện của ma vương chấn động, ma vương sinh tâm sợ hãi.

3. Phá ác: Tức là phá trừ tất cả phiền não. Phá được phiền não thì bồ đề mới hiện. Vì Tỳ kheo có ba nghĩa có nên không dịch. Thời xưa dịch kinh có năm quy định không phiên dịch:

1. Bí mật không dịch như Chú ngữ.

2. Tôn trọng không dịch, như Bát nhã, bồ đề.

3. Thuận cổ không dịch như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

4. Đa hàm không dịch như Tỳ kheo.

5. Thử phương vô bất dịch như quả Án Ma La.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Trì chú trước tiên phải chánh tâm thành ý

Kiến thức 12:23 15/08/2022

Học Chú thì trước tiên cần phải chánh tâm, thành ý; tâm không chánh thì học chú gì cũng thành tà. Tâm chánh, học Chú mới có cảm ứng.

Gửi người hữu duyên đang học hạnh tỉnh thức

Kiến thức 12:17 15/08/2022

Biết điều xấu để tránh xa thứ làm mình khổ đau chứ không phải phỉ báng hay chê trách, xấu chỉ là mặt trái của tốt mà thành tên gọi. Khi mặc định vào khái niệm tốt xấu mà không thay đổi Tâm Thức và lối sống để có Trí Tuệ và an lạc lâu dài đó mới là si mê.

Quả báo của việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Kiến thức 11:06 15/08/2022

Việc truyền bá văn hóa phẩm dung tục có thể không cấu thành tội trong luật pháp nhưng lại là một cái tội lớn trong đạo đức, trong luật nhân quả, bởi chúng đã phá mất đạo tâm, phá mất tâm thanh tịnh của con người.

Lễ Tự tứ và Vu lan - Báo hiếu tại trường hạ chùa Khải Nam

Kiến thức 10:04 15/08/2022

Ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 và tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Khải Nam vào ngày 10-8 vừa qua.