Phật Giáo

Ý nghĩa và lợi ích của lạy Phật

Thứ năm, 04/06/2016 | 08:21

Khi bái lạy đang thực hành nhẫn nhục/Mình thua người nên quyết chí tiến lên/Khổ công luyện khiêm cung được đáp đền/Nền đức hạnh tiêu tan bao mệt nhọc.

 
Lạy Phật một pháp tu

Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích
Bản ngã tiêu, sức khỏe tốt, dưỡng sinh
Khi ta lạy quán chiếu lại chính mình
Lạy nhiều lạy ba nghiệp hằng thanh tịnh.

Đạo cảm ứng tỏ chân tình an tĩnh 
Tôn trọng nhau vì thấy Phật trong nhau
Ngũ uẩn không Phật pháp thật nhiệm mầu
Qua tất cả mọi tai ương khổ nạn.

Bao nghiệp tạo, quay đầu là bỉ ngạn
Lạy chân thành chậm rải thật chú tâm
Phước sẽ sinh chuyển hóa hết lỗi lầm
Sám từ tâm, vì tâm nguồn tạo tội.

Lạy khi nào tâm tịnh là cơ hội,
Đưa tâm về với bản thể chơn như
Phật hiển lộ và trùm khắp thái hư
Lạy một lạy giống như ngàn muôn lễ.

Một pháp tu trông thật là rất dễ
Nhưng công năng diệu dụng khó nghĩ bàn
Phước đức sinh sức khoẻ cũng là vàng
Lạy một lạy chuyển toàn thân gân cốt.

Từ cổ, đầu, đến chân, tay từng đốt
Xương sống, mông cứ hoạt động xuống lên
Máu huyết thông giúp cơ thể mạnh bền
Không tật bệnh, lòng ta đầy khoan khoái.

Tinh tấn tu đẩy lùi bao uể oải
Giúp bao người hằng lạy Phật cùng nhau
Hết Hồng Danh tiếp đến kinh bộ hầu
Từ Thủy Sám, Mục Liên, Dược Sư Sám...

Ngũ Bách Danh tiếp Lương Hoàng Bảo Sám
Đến Tam Thiên, Vạn Thiên lạy chí thành
Đại Bi sám, Bát Nhã lạy từng danh
Kinh Pháp Hoa, Niết Bàn lạy từng chữ.

Được nhiếp tâm nhờ theo từng từ ngữ
Không lộn hàng lộn chữ, tuệ phát sinh
Vừa dưỡng sinh vừa một pháp tu hành
Hằng lạy Phật một pháp tu lợi ích.
***
Ý nghĩa và lợi ích của lạy Phật

Khi bái lạy kết hợp cùng y học 
Sẽ tiêu trừ nghiệp chướng lại khỏe thân
Bệnh nan y cũng chuyển hóa giảm dần
Hồi phục tốt sức khỏe cùng tâm trí.

Khi bái lạy tất cả đều hoan hỷ
Phật trong tâm khai thị đến từng người
Để giúp cho cuộc sống mãi xinh tươi
Cùng nghĩ đẹp cho nhau niềm tôn kính.

Khi bái lạy thân an tâm bình tĩnh
Lúc khom lưng là “vô ngã” hiển bày
Trong cuộc sống thể hiện những điều hay
Luôn kính trọng mọi người trong mọi lúc.

Khi bái lạy đang thực hành nhẫn nhục
Mình thua người nên quyết chí tiến lên
Khổ công luyện khiêm cung được đáp đền
Nền đức hạnh tiêu tan bao mệt nhọc.

Khi bái lạy kết hợp cùng y học 
Nét diệu hiền thể hiện với người tu
Vừa dưỡng sinh vừa thoát khỏi mê mù
Tu đúng pháp sẽ đạt thành “vô ngã”.
***
Thích Viên Thành - Hạnh Trung
An Lạc thất, Adelaide, Nam Úc, những ngày tịnh dưỡng!
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z