Phật Giáo

12 câu nói có ý nghĩa của Miss Lasen

Thứ năm, 20/01/2015 | 11:03

Mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác và hãy xoa dịu những nỗi khổ của họ. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mang lại hạnh phúc cho người khác

 
1.“Lòng từ bi sẽ dập tắt những hận thù - COMPASSION WILL BREAK THE HATRED” (said Miss La Sen)
 
2.“Mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác và hãy xoa dịu những nỗi khổ của họ - BRINGING JOY AND HAPPINESS TO OTHERS AND ASSUAGING THEIR SORROW” (said Miss La Sen)
 
3.“ Nếu chúng ta không có lòng từ bi, thì chúng ta đã sống một cách uổng phí – IF WE DON’T HAVE COMPASSION, THEN WE HAVE LIVED IN VAIN” (said Miss La Sen)
 
4."Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mang lại hạnh phúc cho người khác" -“WE WILL FEEL HAPPIER WHEN BRINGING THE HAPPINESS TO OTHERS” (said Miss La Sen)
 
5.“Thấu hiểu, thông cảm và tha thứ sẽ làm con người cảm thấy thoải mái, thanh thản hơn - UNDERSTANDING, SYMPATHY AND FORGIVENESS WILL MAKE PEOPLE FEEL MORE EASEFUL !” ( said Miss La Sen)
 
6. “Chỉ có lòng từ bi mới có thể mang lại cho bạn hạnh phúc thực sự “ONLY COMPASSION CAN BRING YOU THE TRUE HAPPINESS. (said Miss La Sen)
 
7.“Đừng giữ lại cơn giận dữ của mình, nó có thể phá hủy tất cả mọi cố gắng, nỗ lực của bạn.” DON’T KEEP YOUR ANGER, IT CAN DESTROY ALL YOUR EFFORTS. (said Miss La Sen)
 
8. “Đừng chú ý tới lỗi lầm của người khác, vì bạn sẽ không rộng lượng và mất thời gian khi chú ý quá nhiều vào lỗi lầm của họ. - DON’T PAY ATTENTION TO THE FAULTS OF OTHERS ! BECAUSE YOU ARE NOT GENEROUS and WASTE YOUR TIME WHEN CARING TOO MUCH ABOUT THEIR FAULTS.” (said Miss La Sen)
 
9. “Bạn nghĩ về người khác ra sao thì bạn sẽ trở nên như thế - HOW YOU THINK ABOUT THE OTHER PERSON, YOU WILL BECOME LIKE THAT” (said Miss La Sen)
 
10. “Một người khôn ngoan nghĩ rằng mỗi ngày đều có ý nghĩa và quý giá,cho nên anh ta cố gắng làm việc tốt và đầy ý nghĩa - A WISE PERSON THINKS THAT EVERY DAY IS MEANINGFUL AND PRECIOUS, SO HE TRIES TO WORK WELL AND SIGNIFICANTLY.” (said Miss La Sen)
 
11. Trải rộng lòng từ - SPREADING OUR HEARTS ! (said Miss La Sen).
 
12. Bình tĩnh giúp người ta giải quyết vấn đề hợp lý và tốt hơn - EQUANIMITY HELPS PEOPLE TO SOLVE PROBLEMS BETTER AND MORE LOGICALLY. (said Miss La Sen)

Miss Lasen
Miss Lasen
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z