Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 01/04/2022, 09:09 AM

Chia phước cho người khác thì mình có hết phước không?

Sở dĩ anh không bán là vì anh nghèo nên anh quý phần Phước ấy vì hiếm khi mới có cơ hội làm được. Rồi người chủ xin anh chia tặng mình một nữa phần Phước ấy nhưng anh nói để hỏi Đức Phật Độc Giác xem thế nào.

Đức Phật kể lại một tiền kiếp của trưởng lão Anuruddha (vị đệ nhất Thiên nhãn).

Một kiếp nọ, khi ngài Anuruddha là một người làm thuê tên Annabhāra.

Một hôm, khi anh đang cày ruộng thấy một vị Phật Độc Giác đi khất thực, anh vui mừng cúng dường bữa ăn của mình. Anh vui mừng vì hôm nay anh có vật thực và gặp được vị Sa môn để cúng dường vì những lần khác có vật thực nhưng không gặp được vị Sa môn nào, và những lần gặp vị Sa môn nhưng lại không có vật thực vì anh là người nghèo.

Một người làm được việc Phước gì hãy chia cho nhiều người khác thì người nhận được phước ấy và Phước của người chia cũng tăng lên nhiều lần.

Một người làm được việc Phước gì hãy chia cho nhiều người khác thì người nhận được phước ấy và Phước của người chia cũng tăng lên nhiều lần.

Người chủ Sumana biết được liền xin cậu bán lại phần Phước ấy 1000 đồng tiền vàng nhưng cậu ấy không bán. Sở dĩ anh không bán là vì anh nghèo nên anh quý phần Phước ấy vì hiếm khi mới có cơ hội làm được. Rồi người chủ xin anh chia tặng mình một nữa phần Phước ấy nhưng anh nói để hỏi Đức Phật Độc Giác xem thế nào.

Ngài dạy rằng: Này thanh niên! Sự chia Phước ấy đến người khác là điều tốt. Anh hãy hiểu theo ví dụ này: Ví như có một người có một ngọn đèn thắp sáng rồi có 1000 ngôi nhà khác đến xin mồi lửa thì ngọn lửa ấy không những không mất đi mà còn được lan rộng và sáng hơn.

Cũng vậy, một người làm được việc Phước gì hãy chia cho nhiều người khác thì người nhận được phước ấy và Phước của người chia cũng tăng lên nhiều lần.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người trẻ ý thức việc tích phước là rất tốt

Kiến thức 16:45 28/06/2022

Phước mang theo rất quan trọng nhưng không phải ai cũng có. Để được làm hạng người có phước mang theo, chúng ta phải biết tu, biết làm nhiều việc thiện.

Ý nghĩa việc một số nơi các bé nhỏ được làm lễ bán khoán cho chùa

Kiến thức 16:30 28/06/2022

Dạ thưa Thầy, con thấy ở một số nơi các bé nhỏ được làm lễ bán khoán cho chùa. Đến khi lớn lên thì xin chuộc về, cho con hỏi là nghi lễ này có giúp ích gì cho em bé khi bán khoán hay không? Và có nên chuộc về hay không?

Yếu nghĩa của Phẩm Pháp Sư, Kinh Pháp Hoa

Kiến thức 16:07 28/06/2022

Bộ kinh Pháp Hoa được coi là quan trọng nhất trong kinh điển Phật giáo Đại thừa. Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa và thầy tổ của chúng ta đã thọ trì kinh này.

Nghe Kinh thoát khổ

Kiến thức 15:08 28/06/2022

Mỗi khi tụng kinh, chúng ta cần phát tâm bố thí pháp và hồi hướng công đức cho chúng sinh. Năng lực chuyển hóa của kinh pháp là không thể nghĩ bàn. Mỗi chúng ta đều là “pháp sư” hóa độ vô lượng chúng sinh nếu tụng kinh Phật đều đặn, chính xác trong tâm từ ái và thanh tịnh.