Phật Giáo

Chùm ảnh đức Đệ tam Pháp chủ - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Linh Ứng

Thứ năm, 06/06/2013 | 08:17

Ngày 5/6/2013 tại Tổ đình Linh Ứng (chùa Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm), toàn thề chư tăng, ni huyện Từ Liêm và Quận Cầu Giấy

đã long trọng tổ chức lễ Khai pháp an cư kết hạ PL.2557 – DL.2013 dưới sự chứng minh của đức Đệ tam Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Chùm ảnh phóng sự về 
đức Đệ tam Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Linh Ứng:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tịnh Phương
Tịnh Phương
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z