Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 23/06/2022, 16:25 PM

Có nên thờ Bồ-tát Địa Tạng tại tư gia?

Theo giáo điển Phật giáo Bắc tông, Bồ-tát Địa Tạng có công hạnh vĩ đại nguyện cứu độ hết chúng sinh trong địa ngục mới thành Phật (Địa ngục vị không thệ bất thành Phật/ Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề).

Trì danh Bồ tát - an yên phúc lạc

Hình tượng Bồ-tát Địa Tạng được Phật tử quy kính

Hình tượng Bồ-tát Địa Tạng được Phật tử quy kính

Y cứ đại nguyện này, Ngài được tôn xưng giáo chủ cõi U minh (cõi giới tối tăm nhiều đau khổ). Dân gian tin tưởng Ngài là giáo chủ thống lĩnh cõi âm nên thường thờ Bồ-tát Địa Tạng trong nghĩa địa và các nhà thờ cúng những vong linh.

Ngoài hạnh nguyện cứu độ chúng sinh trong địa ngục, Bồ-tát Địa Tạng còn tượng trưng cho bản tâm, tạng thức. Tâm như đất bao gồm nhiều tính chất như cứng chắc, sâu dày, rộng lớn, dung chứa hết thảy (Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng). Tâm địa này hàm chứa hết thảy các pháp. Tu tập theo hạnh nguyện Địa Tạng là cứu độ hết chúng sinh trong tâm, chuyển thức thành trí, ngay đó thành Vô thượng Bồ-đề.

Và như thế, học theo hạnh Bồ-tát Địa Tạng, cứu độ hết thảy chúng sinh tâm phiền não tự bao đời cất chứa trong tạng thức, chuyển thức thành trí, là tiến trình chứng đắc Phật quả. Phật tử nên hiểu và thờ Bồ-tát Địa Tạng để học theo công hạnh Ngài theo tinh thần này. Còn việc hiểu Bồ-tát Địa Tạng chuyên cứu độ cõi âm, thờ Ngài thì các vong linh sẽ đi theo quấy phá chỉ là tín niệm dân gian.

Nên thờ Bồ-tát Địa Tạng để học theo hạnh Ngài là điều nên làm. Nếu chưa hội đủ duyên lành để thỉnh Tăng (Ni) làm lễ an vị tượng Bồ-tát, bạn có thể tự an vị rồi phụng thờ.

Tại sao Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn thị hiện ở quả vị Bồ tát?

Giác Ngộ

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tăng Ni Phật giáo Việt Nam góp phần bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc hiện nay

Kiến thức 16:14 03/07/2022

Càng ra sức bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo hay làm rạng danh văn hóa của dân tộc chính là trách nhiệm của mỗi Tăng, Ni, Phật tử và thành phần yêu nước toàn dân tộc nói chung.

Yếu tố đạo đức trong hoằng Pháp

Kiến thức 16:13 03/07/2022

Điều cốt lõi của công tác hoằng pháp vẫn luôn lệ thuộc vào oai nghi tư cách, giới hạnh đạo đức, năng lực chuyên môn, tâm huyết độ sanh của nhà hoằng pháp và nhất là sự chơn tu thật học.

Chư Tăng chùa Khải Nam cúng dường trường hạ Tường Vân

Kiến thức 15:21 03/07/2022

Thượng tọa Thích Tâm Định, Chánh Duy-na trường hạ chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn) cùng với chư Tăng an cư tại chùa và các Phật tử đạo tràng đã tổ chức cúng dường tại trường hạ chùa Tường Vân (huyện Vĩnh Lộc) vào ngày 2-7.

Đừng vội chủ quan muốn “ độ” người khác

Kiến thức 15:13 03/07/2022

Bạch Thầy từ bi khai thị cho con biết phải làm sao để ứng xử với anh trai con. Anh trai con là một người hay nghe lời vợ nên thường có những lời không tốt với mẹ con, mỗi lần giỗ hay lễ mẹ con cúng chay, anh con không đồng ý rồi gây bất hòa.