Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 11/11/2020, 08:58 AM

Cuộc đời đức Phật qua tranh tường Khmer Nam Bộ

Đề tài của tranh tường Khmer Nam Bộ rất phong phú, bao gồm những câu chuyện về đức Phật, thần thoại và truyện kể dân gian.

Họa sĩ vẽ tranh Phật giáo nhiều nhất Việt Nam

Tranh tường Khmer Nam Bộ của nhà nghiên cứu Huỳnh Thanh Bình là một công trình nghiên cứu công phu về một thể loại mỹ thuật độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Cuốn sách không chỉ nêu tổng quát lịch sử tranh tường, những đặc trưng cơ bản của tranh tường ở chùa tháp Khmer đồng bằng Sông Cửu Long, mà còn nói về kỹ thuật chế tác cũng như nội dung của tranh tường Khmer Nam Bộ.

Tranh tường Khmer Nam Bộ của nhà nghiên cứu Huỳnh Thanh Bình là một công trình nghiên cứu công phu về một thể loại mỹ thuật độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ. Cuốn sách không chỉ nêu tổng quát lịch sử tranh tường, những đặc trưng cơ bản của tranh tường ở chùa tháp Khmer đồng bằng Sông Cửu Long, mà còn nói về kỹ thuật chế tác cũng như nội dung của tranh tường Khmer Nam Bộ.

Xưa kia tranh tường mang phong cách hội họa dân gian mà đặc trưng của nó là đồ họa hai chiều, chất màu lấy từ thực vật và khoáng sản tự nhiên. Hiện nay, tranh vẽ bằng sơn dầu công nghiệp và người nghệ nhân đã tận dụng hầu như tất cả các loại sơn có bán trên thị trường. Các nghệ nhân cũng tiếp thu phương pháp hội họa hiện đại đó là áp dụng luật phối cảnh và xử lý ánh sáng để nên những bức họa ba chiều. Trong ảnh, nhà sư đang tạo tác tranh tường tại chùa Rajakusala Bampenjaey, Rạch Giá.

Xưa kia tranh tường mang phong cách hội họa dân gian mà đặc trưng của nó là đồ họa hai chiều, chất màu lấy từ thực vật và khoáng sản tự nhiên. Hiện nay, tranh vẽ bằng sơn dầu công nghiệp và người nghệ nhân đã tận dụng hầu như tất cả các loại sơn có bán trên thị trường. Các nghệ nhân cũng tiếp thu phương pháp hội họa hiện đại đó là áp dụng luật phối cảnh và xử lý ánh sáng để nên những bức họa ba chiều. Trong ảnh, nhà sư đang tạo tác tranh tường tại chùa Rajakusala Bampenjaey, Rạch Giá.

Đề tài của tranh tường Khmer Nam Bộ đặc biệt phong phú, bao gồm những kỳ tích của đức Phật lịch sử, câu chuyện tiền thân của đức Phật, Phật thoại, những thần thoại và truyện kể dân gian… Trong ảnh là tranh tường đề tài Ngũ Phật (Chánh điện chùa Phnor Puol, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) thể hiện ba vị Phật quá khứ: Phật Câu Lưu Tôn (Krakucchanta), Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanakamuni), Phật Ca Diếp (Kasyapa), một vị Phật hiện tại: Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni) và một vị Phật tương lai là Phật Di Lặc (Maitreya/Khmer: Xêamềtrây) sẽ ra đời vào kiếp kế tiếp. Phật Maitreya là vị Bồ Tát duy nhất được nhìn nhận bởi Phật giáo Nam truyền.

Đề tài của tranh tường Khmer Nam Bộ đặc biệt phong phú, bao gồm những kỳ tích của đức Phật lịch sử, câu chuyện tiền thân của đức Phật, Phật thoại, những thần thoại và truyện kể dân gian… Trong ảnh là tranh tường đề tài Ngũ Phật (Chánh điện chùa Phnor Puol, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) thể hiện ba vị Phật quá khứ: Phật Câu Lưu Tôn (Krakucchanta), Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanakamuni), Phật Ca Diếp (Kasyapa), một vị Phật hiện tại: Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni) và một vị Phật tương lai là Phật Di Lặc (Maitreya/Khmer: Xêamềtrây) sẽ ra đời vào kiếp kế tiếp. Phật Maitreya là vị Bồ Tát duy nhất được nhìn nhận bởi Phật giáo Nam truyền.

Tranh tường đề tài Cuộc đời đức Phật kể về cuộc đời của đức Phật lịch sử và tập trung khai thác toàn bộ các kỳ tích trong tiểu sử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong ảnh là tranh Bốn cuộc chạm trán bất ngờ (ở chánh điện chùa Sóc Ven, Rạch Giá). Bốn cuộc chạm trán này tượng trưng cho lão (một người già chống gậy), bệnh (người nam ngồi ôm ngực mệt mỏi hay người nữ quấn khăn hoặc nằm trên gường bệnh), tử (thây người với chim quạ đang rỉa xác cùng những bộ xương và đầu lâu người hay thây người hỏa thiêu trên giàn lửa) và cuộc sống giải thoát (hình ảnh vị tăng tĩnh tại thiền định hoặc đang bộ hành).

Tranh tường đề tài Cuộc đời đức Phật kể về cuộc đời của đức Phật lịch sử và tập trung khai thác toàn bộ các kỳ tích trong tiểu sử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong ảnh là tranh Bốn cuộc chạm trán bất ngờ (ở chánh điện chùa Sóc Ven, Rạch Giá). Bốn cuộc chạm trán này tượng trưng cho lão (một người già chống gậy), bệnh (người nam ngồi ôm ngực mệt mỏi hay người nữ quấn khăn hoặc nằm trên gường bệnh), tử (thây người với chim quạ đang rỉa xác cùng những bộ xương và đầu lâu người hay thây người hỏa thiêu trên giàn lửa) và cuộc sống giải thoát (hình ảnh vị tăng tĩnh tại thiền định hoặc đang bộ hành).

Tranh tường Phật cắt tóc đi tu (ở chánh điện chùa Seray Kandal, Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Tranh tường Phật cắt tóc đi tu (ở chánh điện chùa Seray Kandal, Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Tranh tường điển tích Đánh bại Ma Vương (Mara) ở chánh điện chùa Âng, thành phố Trà Vinh).

Tranh tường điển tích Đánh bại Ma Vương (Mara) ở chánh điện chùa Âng, thành phố Trà Vinh).

Ngoài những đề tài liên quan đến đức Phật là các bích họa kể về những kỳ tích của các đại đệ tử của ngài: Truyền thuyết Mục Kiền Liên chiến thắng vua Naga Nandopananda ở địa ngục, truyền thuyết về Tân Đầu La, Sự chuyển biến của Yasa và Nanda/Nan Đà, truyền thuyết về người dì của đức Phật - Kiều Đàm Di, truyền thuyết về Niêng Mdacha/Patachara, truyền thuyết về Kisa Gotami… Ảnh trên là tranh tường Xá Lợi Phất độ cho mẹ ở địa ngục (ở chánh điện chùa Phật Lớn, Rạch Giá).

Ngoài những đề tài liên quan đến đức Phật là các bích họa kể về những kỳ tích của các đại đệ tử của ngài: Truyền thuyết Mục Kiền Liên chiến thắng vua Naga Nandopananda ở địa ngục, truyền thuyết về Tân Đầu La, Sự chuyển biến của Yasa và Nanda/Nan Đà, truyền thuyết về người dì của đức Phật - Kiều Đàm Di, truyền thuyết về Niêng Mdacha/Patachara, truyền thuyết về Kisa Gotami… Ảnh trên là tranh tường Xá Lợi Phất độ cho mẹ ở địa ngục (ở chánh điện chùa Phật Lớn, Rạch Giá).

Mảng truyện dân gian Khmer cũng là đối tượng của tranh tường. Điều này đã gia tăng tính thế sự của tranh tường Khmer như: Sự tích thần Bốn Mặt Maha Brum thua trí chàng trai trẻ Thomabal còn được gọi là Sự tích lễ vào năm mới Chôl Chhnam Thmay; truyền thuyết về Preah Ko-Preah Keo; sự tích nhật thực và nguyệt thực - chằn Rìahu; chuyện cá thác lác đi xin lúa… Trong ảnh là tranh tường Sự tích thần Bốn Mặt Maha Brum thua trí chàng trai trẻ Thomabal (trên trần cổng chùa Cù La Cũ, Rạch Giá, Kiên Giang).

Mảng truyện dân gian Khmer cũng là đối tượng của tranh tường. Điều này đã gia tăng tính thế sự của tranh tường Khmer như: Sự tích thần Bốn Mặt Maha Brum thua trí chàng trai trẻ Thomabal còn được gọi là Sự tích lễ vào năm mới Chôl Chhnam Thmay; truyền thuyết về Preah Ko-Preah Keo; sự tích nhật thực và nguyệt thực - chằn Rìahu; chuyện cá thác lác đi xin lúa… Trong ảnh là tranh tường Sự tích thần Bốn Mặt Maha Brum thua trí chàng trai trẻ Thomabal (trên trần cổng chùa Cù La Cũ, Rạch Giá, Kiên Giang).

Tranh tường Sự tích nhật thực và nguyệt thực - chằn Rìahu: Truyện hàm chứa các tình tiết biểu thị quan niệm nhân quả và nghiệp báo của nhà Phật ở chánh điện chùa Kompong Plênh, Cầu Kè, Trà Vinh.

Tranh tường Sự tích nhật thực và nguyệt thực - chằn Rìahu: Truyện hàm chứa các tình tiết biểu thị quan niệm nhân quả và nghiệp báo của nhà Phật ở chánh điện chùa Kompong Plênh, Cầu Kè, Trà Vinh.

Ngoài ra, tranh tường Khmer Nam Bộ còn có những đề tài khuyến thiện, răn ác khác là truyền thuyết về tu sĩ và người thợ săn, địa ngục và đề tài dân gian về 12 con giáp… Ảnh tranh tường Một trong 12 con giáp (ở sala chùa Kompong Plênh, Cầu Kè, Trà Vinh).

Ngoài ra, tranh tường Khmer Nam Bộ còn có những đề tài khuyến thiện, răn ác khác là truyền thuyết về tu sĩ và người thợ săn, địa ngục và đề tài dân gian về 12 con giáp… Ảnh tranh tường Một trong 12 con giáp (ở sala chùa Kompong Plênh, Cầu Kè, Trà Vinh).

Theo: Zingnews.vn

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người có trí sẽ không tin lời đồn nhảm

Ảnh 10:01 17/04/2021

Nếu bạn ăn nói bừa bãi, thích ngồi lê đôi mách thì nhất định sẽ có một ngày bạn sẽ gặp ác báo từ những việc làm của mình. Vì thế chúng ta chỉ nên nói lời hay, có lợi cho mình và người, không tin tự biến mình thành kẻ tuyên truyền tin nhảm, hại mình hại người.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Con người và thời đại

Ảnh 09:00 17/04/2021

Phật Hoàng Trần Nhân Tông sinh ngày 11 tháng 11 năm 1258, tuổi thơ của ngài được giáo dưỡng trong một môi trường cực kì thuận lợi. Mặc dù khí chất bẩm sinh và có chí hướng xuất gia tu Phật từ bé nhưng ngài phải tạm gác sang một bên, vì trách nhiệm trước tổ tông và xã tắc.

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Ảnh 08:19 17/04/2021

Trong không khí vui tươi đón Tết Chôl Chnăm Thmây, sáng ngày 16/4, chùa Candaransi quận 3 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá truyền thống đón năm mới cho đồng bào Khmer đang sinh sống tại TP.HCM trở về tham dự.

Đức Phật với 45 năm mùa an cư kiết hạ

Ảnh 08:08 17/04/2021

Dưới cội cây Bồ Đề (Bodhirukkha), vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 623 TCN, đức Bồ Tát Siddhattha đã trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammāsambuddho) duy nhất và tối thượng nhất trong tam giới này.

Từ điển Phật học

Travel Mag