Phật Giáo

Đà Nẵng: 19/03/2014, Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

Thứ năm, 04/03/2014 | 09:33

Thời gian: Ngày 15 đến 19/03/2014 (16 tới 19/02/Giáp Ngọ). Địa điểm: Khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng.

Lễ hội cấp quốc gia Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn:

Thời gian: Ngày 15 đến 19/03/2014 (Từ ngày 16 tới 19/02/Giáp Ngọ)
Địa điểm: Khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng.

Lễ chính thức sẽ cử hành vào 8h ngày 19/02/Giáp Ngọ với nhiều nội dung long trọng, trang nghiêm, thành kính dâng lên Đức Bồ - tát Quan Thế Âm, cầu nguyện quốc thái, dân an.

PGVN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z