Phật Giáo

Đà Nẵng: Chùa Hòa Tiên xây dựng Giảng đường, Ni xá

Thứ năm, 08/04/2016 | 07:39

Sáng ngày 01/03/Bính Thân (07/04/2016) chùa Hòa Tiên (số 526 đường Núi Thành, quận Hải Châu) đã diễn ra buổi lễ Đặt đá, khởi công xây dựng Giảng đường và Ni xá.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Chư tôn đức HT.Thích Như Thọ, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PGVN Tp.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, Trưởng BTS PGVN Tp.Đà Nẵng, Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa qúy Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn, Trưởng Phân ban Ni giới BTS PG tỉnh Quảng Nam; Thích Nữ Diệu Cảnh Trưởng Phân Ban Ni giới Tp.Đà Nẵng, Qúy Ni trưởng, Ni sư thuộc các chùa tỉnh Quảng Nam và Tp.Đà Nẵng.

Đông đảo đồng bào phật tử thuộc các đạo tràng các chùa trong và ngoài quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng cũng đã về tham dự buổi lễ.

Chùa Hòa Tiên được xây dựng từ năm 1965, hơn nữa Thế kỷ qua, do thời gian phong hóa, chùa đã xuống cấp trầm trọng, nhu cầu về một giảng đường và Ni xá ngày một bức thiết, nay Ni chúng bổn tự hội đủ duyên lành, được lãnh đạo giáo hội và các cấp chính quyền cho phép, nhân ngày Húy nhật Tôn sư Ni sư Thích Nữ Diệu Hiền. Lễ Đặt đá khởi công xây dựng lại giảng đường, Ni xá.

Chư tôn Hòa thượng chứng minh đã quang lâm niêm hương, bạch Phật, trì chú, sái tịnh, gia trì cho phật sự và xúc xẻng đất đầu tiên trong nghi thức động thổ, chính thức khởi công xây dựng các hạng mục tại chùa Hòa Tiên.

Sư cô Thích Nữ Thanh Phương trụ trì chùa Hòa Tiên cho biết “Dự kiến tổng kinh phí xây dựng hơn 5 tỉ đồng, kết cấu công trình gồm một dãy nhà kiên cố, 3 tầng lầu, mái lợp ngói, diện tích sử dụng hơn 1000 m2, thời gian thi công trong hai năm".

Nhân dịp này đạo tràng phật tử bổn tự đã phát tâm thiết lễ trai diên cúng dường Trai tăng, cúng dường Tam bảo.

Sư cô Thích Nữ Thanh Phương cùng Ban Hộ tự, trang nghiêm tác bạch duyên sự cúng dường.

HT.Thích Trí Viên đãi lao, Chư tôn Hòa thượng chứng minh ban đạo từ, tán dương công đức đạo tràng phật tử và nguyện cầu hồng ân Chư Phật gia hộ,  khánh chúc phật sự chùa Hòa Tiên sớm được Tam Bảo hộ trì, thành tựu viên mãn.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z