Phật Giáo

Đa số dân Trung Quốc nhìn Ấn Độ qua Lăng kính Phật giáo

Thứ năm, 28/02/2019 | 09:25

Ngày 26/02/2019, Giáo sư Kiều Hải Đào (喬海濤), Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Trung-Ấn Đại học Tế Nam (暨南大學-Jinan University) và Khoa Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Đại học Panjab (Panjab University), Chandigard, Ấn Độ đã nói: “Tranh chấp biên giới nên được đặt sang một bên nhường chỗ cho trao đổi kinh tế, văn hóa và sinh viên”.

Đa số công dân Trung Quốc đến Ấn Độ là du khách hành hương chiêm bái Thánh tích Đức Phật thì người Ấn Độ đến Trung Quốc chủ yếu với mục đích kinh doanh, thương mại.

Đa số công dân Trung Quốc đến Ấn Độ là du khách hành hương chiêm bái Thánh tích Đức Phật thì người Ấn Độ đến Trung Quốc chủ yếu với mục đích kinh doanh, thương mại.

Bài liên quan

Giáo sư Kiều Hải Đào cũng nói thêm rằng, đang có một khoảng cách lớn về số lượng công dân Trung Quốc hành hương chiêm bái Thánh tích Đức Phật Ấn Độ, và ngược lại. Số lượng công dân Trung Quốc hành hương Ấn Độ mỗi năm chỉ bằng ¼ số lượng người Ấn Độ đến Trung Quốc.

Đa số công dân Trung Quốc hành hương Ấn Độ chủ yếu du lịch tâm linh và phần lớn công dân Ấn Độ đến Trung Quốc vì các mục đích kinh doanh, thương mại.

Giáo sư Kiều Hải Đào cũng nói rằng ẩm thực Ấn Độ ngày càng phát triển ở Trung Quốc.

Giáo sư Kiều Hải Đào chia sẻ rằng: “Sự thay đổi của Trung Quốc khác với Ấn Độ, vì Trung Quốc đạt được tự do thông qua một cuộc cách mạng, còn Ấn Độ là thông qua một cuọc đấu tranh tự do. Trong những thập niên 1950 giữa thế kỷ 20, cả hai quốc gia có quan hệ mật thiết. Trung Quốc không cố tình tạo ra cuộc chiến biên giới nhưng nó xảy ra vì những qua niệm sai lầm.

Những hình ảnh về Ấn Độ tại Trung Quốc rất tích cực. Đây là một trong những quốc gia được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc vì mối liên kết lịch sử sâu sắc với Phật giáo. Nhiều du khách Trung Quốc đến Ấn Độ để hành hương chiêm bái Thánh tích Phật giáo khác nhau.

Đa số công dân Trung Quốc đều biết rất ít hoặc không biết gì về cuộc xung đột năm 1962 và họ vẫn nhìn Ấn Độ thông qua lăng kính Phật giáo”.

Vân Tuyền

(Nguồn: Latest news headlines)

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z