Phật Giáo

Đại lễ cúng dường 30.000 nhà sư ở Mandalay

Thứ ba, 17/12/2019 | 14:24

Trong buổi lễ cúng dường 30.000 tu sĩ ở Mandalay, Cộng hòa Liên bang Myanmar. Sáng chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019, sự kiện để duy trì Phật giáo Hợp nhất sức mạnh đức tin lớn của Phật tử thành một đại lễ cúng dường lớn nhất thế giới.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Tin Phật giáo quốc tế tại đây

Lịch sử của giới Phật giáo thế giới phải được ghi lại. Với những sự kiện tuyệt vời cho thấy sức mạnh đức tin của Phật tử Thái Lan-Myanmar. 

Nguồn: BTT Phật giáo Myanmar -Thái Lan

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z