Phật Giáo

Đồng Tháp: Vọng Vu Lan

Thứ năm, 07/09/2013 | 11:54

Ngày mùng 01/08/Quý Tỵ (05/09/2013), tại đào tràng chùa Hải Huệ thị xã Sa Đéc đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu trong không gian ấp áp tình đạo vị. Chùa Hải Huệ theo thường lệ chọn ngày khi tiết Vu Lan chính trong tháng đã trôi qua.


 
Buổi lễ sự hiện diện của HT.Thích Thiện An - chùa Kim Huê, HT.Thích Thiện Huệ - chùa Phước Hưng, HT.Thích Thiện Năng - chùa Linh Phước và Chư tôn đức tăng, ni trong và ngoài tỉnh đến tham dự.
 
 Dâng hoa cúng dường
 Hoài niệm và cảm niềm về hai đấng sinh thành dưỡng dục của cha và của mẹ
 Chư tôn đức đã nói về ý nghĩa hoa hồng cài áo
 Nghi thức bông hồng cài áo
 Quý phật tử tác pháp cúng dường pháp Y đến Chư tôn đức
 Đạo từ của Hòa thượng chứng minh sách tấn phật tử về công ơn và phải đền ơn cha mẹ của người con Phật trong buổi lễ
 Gia đình phật tử tỉnh đồng dâng lên những điệu múa về ngày hội Vu Lan

Kết thúc buổi lễ trong sự trang nghiêm và hoan hỉ của Chư tôn Thiền đức tăng, ni và tán thán tâm hạnh của phật tử câu hội về đạo tràng cùng Chư ni chùa Hải Huệ thuyết lễ báo hiếu. Chư tôn Thiền đức mong muốn quý phật tử hãy đối với cha mẹ ngày nào cũng là ngày báo hiếu.

Huệ NghiêmHuệ Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z