Phật Giáo

Học thuyết Thập nhị nhân duyên

Thứ ba, 22/01/2019 | 08:59

Thập nhị nhân duyên là một giáo lý rất đặc thù, là cốt lõi của nhân sinh quan Phật giáo, được đề cập nhất quán trong tất cả các kinh điển. Nhận thức rõ về học thuyết Thập nhị nhân duyên sẽ giúp Phật tử hiểu cặn kẽ hơn về các vấn đề khác như nghiệp, luân hồi tái sinh, nhân quả...

>Những giáo lý Phật giáo đáng suy ngẫm

Bài liên quan

Thập nhị nhân duyên là cách trình bày đặc biệt của giáo lý "duyên khởi" (Paticcasamuppada). Giáo lý này do chính Bồ tát Tất Ðạt Ða (Siddhartha) thể chứng dưới cội bồ đề sau 49 ngày tư duy thiền định, từ đó Ngài trở thành một bậc Giác ngộ hoàn toàn. Mười hai nhân duyên hay thập nhị nhân duyên (12 nidanas) là chuỗi liên kết các điều kiện giải thích tại sao một người phải tái sinh vô tận trong vòng luân hồi.

Để hiểu chi tiết về học thuyết Thập nhị nhân duyên, mời quý Phật tử cùng nghe bài pháp thoại có tựa đề “Học thuyết Thập nhị nhân duyên” do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ: 

Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z