Phật Giáo

Indonesia: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội tăng già nguyên thủy

Thứ năm, 25/10/2016 | 09:30

Ngày 23/10/2016 kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI) với chủ đề “Truyền bá thông điệp từ bi, kiến tạo hòa bình”.

Để đánh dấu ngày kỷ  niệm này, chư tôn đức tăng già đồng tổ chức địa điểm và thời gian khác nhau, Đặc khu Thủ đô Jakarta tổ chức ngày 20/11/2016, thành phố Semarang, thủ phủ của tỉnh Trung Java tổ chức ngày 27/11/2016, thành phố Balikpapan, tỉnh Kalimantan Timur, tổ chức ngày 03/12/2016, thành phố Makassar, thủ phủ của tỉnh Sulawesi Selantan (miền Trung, Indonesia) tổ chức ngày 11/12/2016, thành phố Medan, thủ phủ của tỉnh Bắc Sumatra, tổ chức ngày 17/12/2016, thành phố Denpasar, thủ phủ của tỉnh Bali, tổ chức ngày 25/12/2016. Tổ chức được sự hỗ trợ bởi các tình nguyện viên của các tổ chức Phật giáo Magabudhi, Wandani và Patria. . .
 
Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI) đầu tiên được thành lập vào ngày 23/10/1976. Trụ sở văn phòng đạt tại ngôi tự viện Vihara Maha Dhammaloka (sekarang Vihara Tanah Putih), thành phố Semarang, thủ phủ của tỉnh Trung Java, Indonesia.

Trích từ quyển sách “Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI) &30 năm Cống hiến” qua web Samaggi Phala, vào những thập niên 1970 của thế kỷ 20, bao gồm nhiều tổ chức Phật giáo khác nhau. Một số tổ chức như: Tridharma, Buddhis Indonesia, Persaudaraan Buddhis Indonesia, dan Federasi Buddhis Indonesia. Các nhà lãnh đạo của các tổ chức Phật giáo muốn sự tu học của hàng cư sĩ, phật tử tại gia dưới sự dìu dắt của chư tôn đức tăng già (các thành viên của tăng đoàn Phật giáo), các bài giáo lý, truyền thụ giới tại gia, xuất gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa Phật giáo. . .

Tại thời điểm lúc bấy giờ đã có một số vị tăng sĩ trẻ, những vị này từ nước ngoài vào điều hành phật sự chỉ được vài năm, và cũng có một số vị tăng sĩ được tấn phong Giáo phẩm tại Indonesia, nhưng không phải là một thành viên của tăng đoàn Phật giáo Indonesia.
 
Sau đó, vào chiều ngày 23/10/1976, chư tôn đức tăng già tổ chức Đại hội tại tự viện Vihara Maha Dhammaloka (sekarang Vihara Tanah Putih), những vị tôn túc giáo phẩm đáng kính thời bấy giờ như: Aggabalo, Brother Khemasarano, Brother Sudhammo, Ven Khemiyo, Nanavutto,  cư sĩ Suratin,  cư sĩ Mochtar Rasyid và nữ cư sĩ upangat, trong khi thảo luận vấn đề quan trọng này, nhằm đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, sau đó đưa ra ý tưởng để thành lập một tăng đoàn Phật giáo với danh xưng “Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia” (STI).

Sau khi Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI) được thành lập, được kết nối trực tiếp với các cuộc họp của tăng đoàn, để bầu chức vị trong tổ chức lãnh đạo và các thành viên của Giáo hội. Hòa thượng Aggabalo (Cornelis Wowor) được suy tôn vị thượng thủ lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI). Nhiệm vụ của Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI) là để giáo dục đào tạo nhân tài Phật giáo để đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI) lập tức được thông báo cho các tổ chức khác nhau, và các nhân vật nổi bật của Phật giáo khắp đất nước Indonesia, và cũng sớm đệ trình lên lãnh đạo chính phủ Indonesia, thông qua vị lãnh đạo tôn giáo chính phủ Indonesia.

Hiện đang chủ trì lãnh đạo Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI) trong nhiệm kỳ 2016-2020, như các vị Trưởng lão Hòa thượng Sri Pannyavaro, Jotidhammo, Subhapanno . . . Đại hội năm 2016. Gồm 85 vị tăng sĩ là thành viên, 126 cơ sở tự viện của tổ chức Giáo hội tăng già nguyên thủy Phật giáo Indonesia (STI).

Vân Tuyền (Nguồn: Dhammacakka Online)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z