Phật Giáo

Kế hoạch hoạt động Phật sự của GHPGVN từ sau Đại hội VII đến tháng 6/2013

Thứ năm, 14/01/2013 | 11:27

Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA GHPGVN

TỪ SAU ĐẠI HỘI VII ĐẾN THÁNG 6/2013

 

-  Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

-  Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đến tháng 06 năm 2013 được hoạch định như sau:

1. Ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức Hội nghị cuối năm 2012, báo cáo kết quả Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII triển khai Nghị quyết Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Công bố nhân sự thành viên Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực; thành viên Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực sau khi có ý kiến của Chính phủ.

3. Ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức lễ đón nhận và trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho Tăng Ni được tấn phong Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

4. Ban hành Thông tư hướng dẫn các Ban, Viện Trung ương Giáo hội chuẩn bị nhân sự cơ cấu vào Ban, Viện nhiệm kỳ mới, tu chỉnh Nội quy nhiệm kỳ VII, trình Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong phiên họp 6 tháng đầu năm 2013 để được thông qua và triển khai thực hiện cho nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

5. Củng cố lại nhân sự 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội.

6. Hiệp thương các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục tiến hành Đại hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, thành lập ra mắt Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Hà Giang, Sơn La.

7. Tổ chức đợt sinh hoạt triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tu chỉnh lần thứ V, sau khi có ý kiến phê chuẩn của Chính phủ, dự kiến trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2557

8. Ban Thông tin truyền thông, Văn phòng Trung ương Giáo hội tập hợp tài liệu Đại hội để in tập Kỷ yếu Đại hội.

9. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương ban hành Thông tư hướng dẫn Tổ chức Đại lễ Phật đản và tổ chức An cư Kiết hạ PL.2557 – DL.2013.

10.  Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ đặt đá xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp.Cần Thơ.

11.  Ban Kinh tế Tài chính ban hành Thông báo cúng dường Công đức phí năm 2013 cho GHPGVN.

12.  Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013.BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z