Phật Giáo

Khánh Hòa: Chùa Long Sơn lễ vía đức Phật A Di Đà

Thứ năm, 06/01/2015 | 17:42

Trong 3 ngày 15 - 17/11/Giáp Ngọ (05 - 07/01/2015), tại chùa Sắc tứ Long Sơn - Khánh Hòa đã trang nghiêm diễn ra lễ vía đức Phật A Di Đà, kỳ siêu hiệp kỵ chư hương linh an trí hài cốt - thai nhi sản nạn – tai nạn giao thông, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn… 
Đức Phật A Di Đà tôn trí tại chùa Sắc tứ Long Sơn Nha Trang
Chứng minh có chư Tôn giáo phẩm, Đại lão HT.Thích Thiện Bình - Phó Pháp chủ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chư Tôn đức tăng, ni BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức tăng, ni các tự viện trong tỉnh, chư Tôn đức tăng, ni Ban giám hiệu và tăng, ni sinh trường TCPH Khánh Hòa cùng đông đảo phật tử.
HT.Thích Nguyên Quang cung quý Thầy và phật tử cúng Ngọ
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà – cầu siêu hiệp kỵ chư vị hương linh an trí hài cốt, thai nhi sản nạn sút sảo tảo thương, tai nạn giao thông, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, âm hồn cô hồn,  thực hiện theo nghi lễ truyền thống: Lễ niêm hương bạch Phật, khai kinh, cúng ngọ, tiến linh, khóa lễ tụng kinh Địa Tạng, lễ thí thực cô hồn, lễ Hoa đăng trong ba đêm 15,16,17 cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thành kính trang nghiêm cầu nguyên cửu huyền thất tổ siêu sinh lạc quốc
HT.Thích Nguyên Quang và quý Thầy đang hành lễ
Lễ đài Vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Sắc tứ Long Sơn
Đại hùng bửu điện chùa Long Sơn Nha Trang

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z