Phật Giáo

Khánh Hòa: Chùa Thanh Hải, Linh Thứu, Linh Quang lễ Vía đức Phật A Di Đà

Thứ năm, 07/01/2015 | 10:27

Nhân Kỷ niệm Lễ Vía Đức Phật A Di Đà, trong 3 ngày 15 - 17/11/Giáp Ngọ (05 0 07/01/2015), tại các chùa Thanh Hải (Cam Ranh), chùa Linh Thứu, Linh Quang (Nha Trang) đã trang nghiêm diễn ra lễ Vía Đức Phật A Di Đà, kỳ siêu hiệp kỵ chư hương linh an trí hài cốt - thai nhi sản nạn – tai nạn giao thông, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn…

TT.Thích Quảng Tâm chứng minh Lễ Vía đức Phật A Di Đà
Chứng minh và tham dự có TT.Thích Quảng Tâm Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa - trú trì chùa Thanh Hải; ĐĐ.Thích Như Thanh - Giám tự chùa Linh Quang, Ban Đại diện chùa Linh Thứu, đạo tràng niệm Phật, chúng Pháp hoa cùng đông đảo phật tử tham dự.
Phật tư trang nghiêm cầu nguyện tại Đại hùng bửu điện chùa Linh Thứu Nha Trang
Lễ Vía đức Phật A Di Đà thực hiện theo nghi lễ truyền thống: Lễ niêm hương bạch Phật, khai kinh, cúng ngọ, tiến linh, khóa lễ tụng kinh Di Đà, lạy 500 lạy danh hiệu “Nam mô A Di Phật”, trì chú vảng sanh,  lễ thí thực cô hồn, lễ Hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo.
Phật tử lạy 500 lạy danh hiệu "Nam Mô A Di Đà Phật"
Hoa đăng Vía Phật A Dia Đà tại chùa Thanh Hải, Cam Ranh, Khánh Hòa
Hoa đăng cầu nguyên quốc thái dân an, kỳ siêu tiên linh, ký linh ký cốt, thai nhi tử nan, tai nạn giao thông
TT.Thích Quảng Tâm truyền đăng

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z