Phật Giáo

Khánh Hòa: ĐĐ.Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Linh Sơn Phước Huệ

Thứ năm, 13/11/2014 | 06:35

14h ngày 12/11, ĐĐ.Thích Thiện Thuận, giảng sư trụ trì Viện Chuyên tu Bà Rịa Vũng Tàu đã thuyết giảng mười hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ tát cho gần 500 phật tử tại chùa Linh Sơn Phước Huệ, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Từ trái sang phải: ĐĐ.Thích Hạnh Bảo, ĐĐ.Thích Thiện Thuận

Tham dự có chư Tôn đức tăng, ni tại Khánh Hòa, Tp.Nha Trang, Cam Ranh: ĐĐ.Thích Chân Thiện - Phó BTS GHPGVN Tp.Cam Ranh; ĐĐ.Thích Tâm Tịnh, trụ trì chùa Linh Sơn Phước Huệ; ĐĐ.Thích Pháp Đạt, trụ trì chùa Trường Sa Lớn; Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phương và chư Ni sư Ni viện Diệu Quang.
Toàn cảnh đạo tràng chùa Linh Sơn Phước Huệ, Phước Đồng, Nha Trang

Đoàn giảng sư gồm ĐĐ.Thích Thiện Thuận, ĐĐ.Thích Hạnh Bảo và 20 vị tăng cùng 60 phật tử tháp tùng.

Thanh tịnh, trang nghiêm lắng lòng nghe thuyết giảng
ĐĐ.Thích Thiện Thuận thuyết giảng về ý nghĩa danh hiệu Phổ Hiền Bồ tát và mười hạnh nguyện của Ngài. Ý nghĩa vễ Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. ĐĐ.Thích Hạnh Nảo thuyết giảng về ý nghĩa quảng tu cúng dường, sám hội nghiệp chướng, tùy hỷ công đức…
Từ trái sang phái ĐĐ.Thích Pháp Đat (trụ trì chùa Trường Sa Lớn) và chư tôn đức Tăng
Buổi thuyết giảng về mười đại nguyện của Đức Phổ Hiền  Bồ tát khép lại sau phần giao lưu Văn nghệ của phật tử đạo tràng An Lạc Tâm tại Hà Nội do ĐĐ.Thích Pháp Đạt Đạt thành lập. Tại đạo tràng này, ĐĐ.Thích Pháp Đạt, trụ trì chùa Trường Sa Lớn đã giao lưu với phật tử về phật sự tại huyện đảo Trường Sa và chia tay phật tử Khánh Hòa, Thầy chuẩn bị tiếp tục nhận nhiệm vụ phật sự tại chùa Trường Sa Lớn.
Tấm lòng của người phật tử Hà Nội 
ĐĐ.Thích Thiện Thuận thuyết giảng về mười Đại hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền
Văn nghệ do đạo tràng An Lạc Tâm Hà Nội biểu diễn

Trí Bửu - tháng 11.2014

Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z