Đi sâu vào tìm hiểu để tránh những hiểu lầm không nên

Thời gian qua, khi đạo Phật nhập thế độ sinh bằng những cách thức khác nhau, khiến nhiều người có cái nhìn lệch lạc về giá trị thiết thực của Phật giáo. Bởi vì họ chưa thực sự tìm hiểu bản chất thực sự của Phật giáo.
07:08 27/08/2019

Đạo đế: Con đường chấm dứt khổ đau

Con đường hướng đến giác ngộ Niết bàn đã được Đức Phật vạch rõ chi tiết trong Đạo đế, sự thật về con đường chấm dứt khổ đau, đưa đến hạnh phúc chân thật.
07:07 27/08/2019

“Sinh tử tức Niết Bàn” và ý nghĩa

Tinh thần “Sinh tử tức Niết Bàn, phiền não tức bồ đề” đã phá vỡ khái niệm nhị nguyên về Niết Bàn, chỉ ra bản tính vô ngã bất nhị của Niết Bàn. Từ đó phát triển tinh thần bồ tát đạo, dấn thân vì chúng sinh, không bị phiền não trói buộc, sống giữa sinh diệt mà chẳng bị sinh diệt chi phối.
16:54 26/08/2019

Phân biệt hoa sala, hoa vô ưu, hoa kỳ lân

Truyền thuyết kể rằng Đức Phật được mẹ là hoàng hậu Maya, sinh ra dưới gốc cây vô ưu. Khi bà đang lên cơn đau thì một cành cây chìa ra cho bà nắm lấy. Còn nơi Đức Phật nhập niết bàn là một rừng cây sala.
15:36 26/08/2019

Các nhà khoa học nói gì về Đức Phật?

Đức Phật được người đời tôn xưng với rất nhiều danh hiệu cao quý. Nghiên cứu về Đức Phật, nhà nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đã có những nhận định riêng.
15:33 26/08/2019

Khái niệm và bản chất của Niết Bàn

Tự do là khát vọng của nhân loại. Các tôn giáo, trường phái khác nhau đều hướng con người đến một thế giới lý tưởng khác nhau. Đối với Phật giáo tự do tuyệt đối chính là làm chủ thân tâm, sống với thực thể vạn pháp. Trạng thái ấy được Đức Phật dùng với khái niệm Niết Bàn.
10:37 26/08/2019

Trì giữ các ngày trai trong tháng để tránh ác nghiệp, giữ được tâm từ bi của nhà Phật

Ăn chay là vâng giữ theo lời Phật dạy, có lợi ích, hợp tình lý, thì tùy hoàn cảnh, khả năng tập dần mà Phật tử tiến gần đến với con đường phúc huệ. Không nên vì mê tín phi lý, vì háo danh muốn được tiếng khen mà ăn chay, hoặc sinh lòng kiêu ngạo, trở lại khinh người ăn mặn.
09:23 26/08/2019
Phật Giáo

Giá trị và ý nghĩa của Thần chú

Những người hành trì Phật giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thêm được phúc lành, tăng trưởng Bồ đề tâm.
17:53 25/08/2019

Câu chuyện đôi đũa của cõi trời và bài học sâu sắc về tam độc

Trong nhà thiền có câu chuyện kể về mấy người được lên trời chơi. Lên đó, họ được mời ăn cơm và họ ngạc nhiên khi thấy người trời cũng dùng đũa như ở trần gian. Nhưng đôi đũa ở cõi trời dài hơn đôi đũa ở trần gian. Quý Phật tử cùng tìm hiểu và suy ngẫm thông điệp từ câu chuyện này.
16:38 25/08/2019

Hộ niệm cho người lâm chung thế nào là đúng cách và lợi ích nhất?

Hai chữ hộ niệm có nghĩa là giúp cho người sắp mất có được chánh niệm. Chữ niệm có nghĩa là chánh niệm. Tức là mình giúp (hộ) cho họ nhớ (niệm) Phật, tức đồng với tâm niệm Phật, vì tâm niệm Phật là chánh nhân thành Phật. Do đó, mà người hộ niệm là chiếc phao nổi để người sắp mất nương vào.
15:39 25/08/2019

Bát nhã ba la mật đa Tâm kinh: Pháp tu đưa qua bờ giác ngộ ở bên kia sông mê

“Bát nhã ba la mật đa Tâm kinh” nghĩa là: bài kinh tóm thâu yếu nghĩa tinh ròng của pháp tu quán chiếu Bát nhã đưa hành giả lên bờ giác.
14:57 25/08/2019

Tiếng Anh – Ngôn ngữ giúp Phật giáo tiến xa hơn, hội nhập sâu hơn

Chúng ta đang sống ở một thời đại đặc biệt. Phật pháp bây giờ đã được khắp thế giới biết đến. Phật pháp được thực hành ở những vùng đất mới, trong dân chúng với những truyền thống và mối quan tâm khác nhau. Phật pháp đang đóng góp vào một nền văn hóa mới toàn cầu.
10:29 25/08/2019

Phước đức lớn nhất

Phước đức lớn nhất mà mình có thể thực hiện được là đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tích lũy nó. Quý vị chỉ cần sống đời sống của mình cho thật chánh niệm, sâu sắc, vun trồng tình thương mỗi ngày, thì hạnh phúc sẽ đến với quý vị liền lập tức ngay trong phút giây của sự thực tập.
10:23 25/08/2019

Dấu chân in trên sàn gỗ và sự kiên trì của nhà tu hành

Một nhà sư ở Trung Quốc đã để lại dấu chân sâu gần 3cm trên mặt sàn gỗ do cứ quỳ lạy liên tục mỗi ngày hàng ngàn lạy.
08:39 25/08/2019

Nhân vô thường, quả vô thường

Người tu giải thoát nhưng không rõ nhân quả, lấy tâm sinh diệt tu hành thì được quả là sinh diệt không nghi. Ngày xưa nhiều vị tu Tiên, đem tâm tưởng bám vào cái ta sinh diệt này mà tu, cầu sống lâu, cầu thần thông, cuối cùng vẫn thuộc luân hồi, không hết phiền não.
17:52 24/08/2019

Ý nghĩa và cách trì tụng Kinh Vu Lan

Kinh Vu Lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu Lan, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo. Tinh thần trong Kinh Vu Lan dạy chúng ta ý thức độ lượng, bao dung, hướng đến và giúp đỡ người khác trong tinh thần vô vị lợi.
13:47 24/08/2019

Thập Chú và ý nghĩa

Thần Chú - lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật nghe biết mà không phải là thứ ngôn ngữ thường tình của chúng sinh, cho nên những Mật ngôn này người phàm phu không thể nào hiểu rõ. Muốn chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ những khổ đau chỉ cần hành trì Thần Chú sẽ được linh ứng theo sở cầu.
07:24 24/08/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z