Phật Giáo

Lâm Đồng: Lễ Tác pháp An cư

Thứ năm, 04/06/2015 | 16:51

Dưới sự chứng minh của HT.Thích Chính Kế chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, sáng ngày 18/04/Ất Mùi (04/06/2015), Chư tôn Thiền đức tăng tại các trú xứ trên địa bàn Tp.Đà Lạt và huyện Lâm Hà đã vân tập về chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt) Tác pháp An cư.

Mở đầu buổi lễ, Chư tôn chứng minh đã quang lâm về Tổ đình Linh Quang (ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng) lễ Phật, bái Tổ.
 
TT.Thích Thanh Tân - Phó BTS, kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã thay mặt đại chúng tác bạch, cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng chứng minh Tác pháp An cư trong niềm hoan hỷ, Tăng già hòa hợp, Tứ chúng đồng tu.

Sau lễ niêm hương bạch Phật, đối thú an cư, HT.Thích Chính Kế đã ban đạo từ sách tấn đại chúng trong cửu tuần (từ 18/4 - 15/07/Ất Mùi) cố gắng tu tập, hành trì, giữ gìn Giới pháp, trao dồi Giới đức oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp. 

 
Do đặc thù công tác phật sự của các trụ xứ cho nên Chư tôn đức tăng, ni chỉ Tùng hạ, mỗi tháng hai kỳ, chư tăng Bố tát tụng Giới tại chùa Linh Sơn và chư ni tại chùa Linh Phong (Tp.Đà Lạt).

Trước đó, chiều ngày 16/04/Âm lịch, dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước - Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Chư tôn đức ni tại Tp.Đà Lạt cũng đã vân tập về chùa Sư Nữ Linh Phong (phường10, Tp.Đà Lạt ) Tác pháp An cư.
 
Được biết, toàn tỉnh có trên 1.500 hành giả tác pháp an cư, tại huyện Đơn Dương Chư tôn đức tăng, ni sẽ Tác pháp An cư và Bố tát tại chùa Giác Nguyên (chư tăng), chùa Giác Hoàng (chư ni); huyện Đạ Tẻh tại chùa Khánh Vân; huyện Di Linh tại chùa chùa Linh Thắng (chư tăng), chùa Pháp Hoa (chư ni); riêng chư tăng các huyện phía Nam kiết Giới tại chùa Phước Huệ (Tp.Bảo Lộc).

Thích Linh Toàn
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z