Phật Giáo

Lâm Đồng: Ngày thứ hai, lễ "Giải oan – bạt độ" tại chùa Linh Bảo

Thứ năm, 20/10/2013 | 14:05

“Giải oan bạt độ”, có nghĩa là giải bỏ mọi oan khuất, nhổ sạch phiền não, để đưa chúng sinh qua bến bờ giải thoát an vui . Đây là phương tiện từ bi tâm của đức Phật, để cứu độ cho các oan hồn, xả bỏ mê đồ tìm về nẻo chánh;

Như  tin đã đưa, trong hai ngày 19 – 20/10/2013 (15 – 16/09/Quí Tỵ ), Đại lễ Trai đàn - Chẩn tế, cầu nguyện “âm siêu, dương thới”, đất nước thanh bình, vạn dân an cư lạc nghiệp, đang được trang nghiêm, thanh tịnh diễn ra tại chùa Linh Bảo huyện Di Linh. 
 

17h30, chiều ngày 19/10/2013, chư tôn thiền đức trong Ban Kinh Sư đã đăng đàn “Giải oan, bạt độ”. Đàn tràng được đặt dưới sự chứng minh kiêm Pháp Sư của HT.Thích Toàn Đức, UV. HĐTSTW GHPGVN – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, sám chủ đàn tràng, TK.Thích Nhuận Thanh, và với sự hộ niệm của chư tôn đức trong Ban kinh sư. 

 
“Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết – Giải liễu tiền sanh, oan gia diệt – Oan gia trái chủ tận tiêu vong – Nhất thiết oan hồn giai giải kiết” . “Giải oan bạt độ”, có nghĩa là giải bỏ mọi oan khuất, nhổ sạch phiền não, để đưa Người qua bến bờ giải thoát an vui . Đây là phương tiện từ bi tâm của đức Phật, để cứu độ cho các oan hồn, uổn tử, xả bỏ mê đồ tìm về nẻo chánh. 
 
 
 
 
 
 
 

Thích Linh Toàn


Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z