Phật Giáo

Lâm Đồng: Tưởng niệm 10 năm ngày HT.Thích Tâm Thanh vắng bóng

Thứ năm, 11/03/2014 | 11:27

Lễ cung nghinh 500 tượng Phật A Di Đà tôn trí trong Vạn Phật điện, pháp hội tụng Kinh Di Giáo với sự tham dự của 1.000 tăng, ni và hàng ngàn phật tử, lễ nhiễu tháp cố Hòa thượng Tôn sư, tụng Kinh Vô Lượng Thọ, lễ thế phát xuất gia, đăng đàn thuyết pháp…

Sáng ngày 10/02/Giáp Ngọ (10/03/2014 ), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thanh tịnh, thành kính cung thỉnh Chư tôn thiền đức Hội đồng kinh sư quang lâm Vĩnh Minh tự viện chứng minh lễ: Khai kinh bạch Phật, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh Linh đề vị … mở đầu cho đàn tràng bạt độ giải oan, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp.

Nằm trong chương trình Đại lễ tưởng niệm 10 năm ngày Hòa thượng Tôn sư thượng Tâm hạ Thanh – Nguyên Phó BTS  kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Hiệu phó kiêm Giám luật trường Cơ Bản Phật Học tỉnh Lâm Đồng, viện chủ Vĩnh Minh tự viện huyện Đức Trọng  … vắng bóng.
 
Đàn tràng đã cung thỉnh hòa thượng Thích Tánh Hải - Ủy viên HĐCM GHPGVN, Đệ nhất chứng minh; HT.Thích Toàn Đức - viện chủ Linh Thắng tự (huyện Di Linh) - Đệ nhị chứng minh kiêm Pháp sư; HT.Thích Minh Bá, viện chủ Tổ đình Hương Nghiêm (huyện Đức Trọng) – Đệ tam chứng minh; Sám chủ đàn tràng TT.Thích Viên Thắng; Công văn ĐĐ.Thích Quảng Đại; Hội đồng kinh sư ĐĐ.Thích Thái Minh, ĐĐ.Thích Từ Nghiêm, ĐĐ.Thích Định Minh, ĐĐ.Thích Đạo Lực, ĐĐ.Thích Hạnh Trí, ĐĐ.Thích Vĩnh Tâm. 
 
Cố Hòa thượng đã đến rồi đi trong chân lý khứ lai tự tại, nhưng âm dung và đức độ của Người thì vẫn như còn vang vọng khắp đâu đây … bầu trời Cao Nguyên như còn đó đấu chân vân du của hòa thượng, bởi Người đi đến đâu thì đạo mầu được đơm hoa kết trái đến đó … sự hiện hữu của chân lý tùy duyên hóa độ mà suốt cuộc đời hòa thượng đã xả thân, để rồi vào một ngày giữa trung tuần tháng hai năm Giáp Thân(02/04/2004 ), giữa cái cảnh sắc không của cuộc đời dâu bể thì Bồ Đề đã mãn nguyện. Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch để lại bao niềm thương tiếc cho môn đồ pháp quyến cùng toàn thể tăng, ni, phật tử khắp nơi… 
 
Trong lễ tưởng niệm 10 năm ngày Hòa thượng Tôn sư vắng bóng, môn đồ tứ chúng đã thành tâm thiết lễ cúng dường: Thiên tăng hội, lễ cung nghinh 500 tượng Phật A Di Đà tôn trí trong Vạn Phật điện, pháp hội tụng Kinh Di Giáo với sự tham dự của 1.000 tăng, ni và hàng ngàn phật tử, lễ nhiễu tháp cố Hòa thượng Tôn sư, tụng Kinh Vô Lượng Thọ, lễ thế phát xuất gia, đăng đàn thuyết pháp… 
 
Đại lễ sẽ được trang nghiêm, thành kính diễn ra từ ngày 10 đến 12/02/Giáp Ngọ (10 đến 12/03/2014 ) tại Vĩnh Minh tự viện, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 
 
 
 
 

Thích Linh Toàn

Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z