Phật Giáo

Lỡ làm tiểu nhân thì phải làm sao?

Thứ năm, 22/08/2014 | 15:01

Chúng ta thường nói: “Xa tiểu nhân, gần quân tử” có ý là đối với kẻ tiểu nhân phải đề phòng và tránh xa. Nhưng nếu không may, chúng ta làm tổn hại đến người khác, bị mọi người coi là kẻ tiểu nhân thì chúng ta phải làm sao?

 
Nếu việc làm tổn hại đến người khác đã thành sự thật thì bạn cứ coi như mình lần đầu làm kẻ tiểu nhân đi. Việc người khác xa lánh mình, không muốn tiếp xúc với mình là cũng đáng tội, là báo ứng hiện đời. Và lúc này, bạn phải nên thật sự thành tâm tự sám hối.

Sau khi sám hối rồi, bạn không chỉ không được gây tổn hại những việc tương tợ như thế đối với người đó, mà còn không nên làm tổn hại đối với tất cả mọi người. Bạn phải sửa đổi hành vi sai lầm của mình.

Nếu thật sự làm được như vậy thì bạn đã cải ác hành thiện, thay đổi diện mạo, thái độ, tâm tánh không tốt khi xưa. Vì thế cho nên bạn có thể cư xử tốt với tất cả mọi người.

“Nếu biết mình sai mà thì phải sửa sai. Được như vậy mới là người có trí tuệ”

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z