Phật Giáo

Mùa Vu Lan

Thứ năm, 15/08/2016 | 11:25

Mùa Vu Lan năng lượng vừa thu nạp/Của chư Tăng vừa mãn hạ an cư/Đầy hoan hỷ với vô lượng tâm từ/Vừa Tự tứ năng tiêu trừ nghiệp chướng

Mùa Vu Lan Thắng Hội về khắp chốn
Mọi người con nên báo hiếu mẹ cha
Tưởng tổ tiên xã hội với ông bà
Tứ trọng ân cần nhớ ghi đền đáp

Mùa Vu Lan năng lượng vừa thu nạp
Của chư Tăng vừa mãn hạ an cư
Đầy hoan hỷ với vô lượng tâm từ
Vừa Tự tứ năng tiêu trừ nghiệp chướng
                                                Ảnh minh họa
Mùa Vu Lan khắp nơi đều quy ngưỡng
Lực Tăng Già cứu độ các chúng sanh
Sách tấn nhau tinh tấn việc tu hành
Mới giải thoát khỏi khổ đau chấp ngã

Mùa Vu Lan cô hồn đồng thác hóa
Nhờ các chùa Chẩn Tế độ chư linh  
Các oan hồn uẩn tử được nghe kinh
Biến thập phương pháp thực đồng cộng hưởng

Mùa Vu Lan giải nghiệp được sung sướng
Cứu đảo huyền xả tội độ vong nhơn 
Hành buông xả không còn tính thiệt hơn
Cùng “thâm tín chư Phật giai sung mãn”.

An Lạc thất, Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Bính Thân (2016)
Thích Viên Thành (Hạnh Trung)
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z