Phật Giáo

Nam Định: Lễ tạ pháp trường hạ chùa Đống Trúc (Chùa Cẩm)

Thứ năm, 03/09/2014 | 09:38

Ngày 08/08/Giáp Ngọ (01/09/2014), Chư tăng, ni  2 huyện Ý Yên và Vụ Bản đã vân tập về tại trường hạ chùa Đống Trúc (chùa Cẩm) xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tổ chức lễ tạ pháp An cư Kiết hạ PL.2558 - DL.2014.

Chứng minh Trường hạ có TT.Thích Quảng Hà – Phó Ban TT Ban kiểm soát T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Nam Định ngôi Đường chủ Hạ trường cùng Chư tôn đức Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức tăng, ni BTS GHPGVN tỉnh Nam Định, huyện Ý Yên, Vụ Bản và đông đảo nhân dân phật tử địa phương cùng về tham dự. Hạ trường chùa Đống Trúc (Chùa Cẩm) năm nay có 111 tăng, ni hành trì tu tập.

An cư Kiết hạlà một truyền thống cao quý và đã trở thành nét đặc thù riêng của Phật giáo. Đây cũng là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng, cùng quy tụ về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức nhằm phát triển đời sống tâm linh, tiến bước con đường giải thoát.
 
Tại buổi tạ pháp TT.Thích Quảng Hà đã có lời sách tấn và tán dương công đức của Chư tăng, ni trong Trường hạ đã  nỗ lực tinh tiến tu tập, kiên trì học giáo lý qua tam tạng kinh luật luận trong 03 tháng an cư kiết hạ. Đây chính là dịp chư Tăng được cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hành đạo, luôn lấy giới luật làm gốc, “thiểu dục tri túc”, hoằng pháp lợi sinh, , báo Phật ân đức để xứng đáng là trưởng tử Như Lai, cùng trưởng dưỡng đạo tâm đem ánh sáng đạo màu của đức Thế Tôn truyền bá khắp nơi. Còn đối với phật tử phải luôn hộ trì giúp đỡ các hành giả hoàn thành sứ mạng của mình.

Tại buổi lễ đại diện chư hành giả an cư dâng lời cảm tưởng tri ân thượng tọa đường chủ hạ trường, nguyện sẽ khắc ghi sự giáo huấn của chư tôn đức, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học, nguyện sống đời phạm hạnh tri túc, lấy lý tưởng giải thoát làm mục đích tối hậu để “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Cẩm Vân

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z