Nghĩ về hai chữ “công” và “đức” của hòm “công đức”

Thứ năm, 23/02/2018 | 16:45

Trong dịp năm mới, đi chùa cầu cho quốc thái dân an, cầu phúc cho gia đình, cũng như việc phát tâm công đức là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người. Nhưng nghĩa cử đó cần phải hiểu cho đúng, tránh sai lệch làm mất đi ý nghĩa của việc phát tâm công đức

 
 

Lê Văn Thông
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2018

NCPH
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ