Phật Giáo

Ngôi sao điện ảnh Hollywood Richard Gere kêu gọi thiết lập lại Tây Tạng

Thứ năm, 24/11/2014 | 08:35

Ngôi sao điện ảnh Hollywood Richard Gere kêu gọi tất cả các thành viên của Nghị viện châu Âu, hỗ trợ các giá trị, nền tảng của EU trong những chuyển động để thiết lập lại vấn đề Tây Tạng tại Nghị viện châu Âu.

Hôm thứ Năm, 20/11/2014, Đài tiếng nói Tây Tạng báo cáo rằng: “Để hỗ trợ dài hạn cho các phong trào Tây Tạng, ngôi sao điện ảnh Hollywood Richard Gere, một phật tử thuần thành gần đây công khai lên tiếng kêu gọi các thành viên của Nghị viện châu Âu, để thiết lập lại các vấn đề Tây Tạng (Tibet Inter Group) và có kế hoạch bỏ phiếu ủng hộ cho nhân quyền, hỗ trợ công lý cho Tây Tạng”.
 
Chiến dịch quốc tế cho Trưởng Hội đồng Tây Tạng, ngôi sao điện ảnh Hollywood Richard Gere và các diễn viên nổi tiếng cùng ký tên gởi một bức thư đề nghị công chúng rằng: “Cuộc đấu tranh bất bạo động của người Tây Tạng minh chứng rõ ràng về quyền con người, quyền Tự do Dân chủ, công lý và sự cai trị của pháp luật, sự cống hiến lý tưởng. Do đó, ngôi sao điện ảnh Hollywood Richard Gere kêu gọi tất cả các thành viên của Nghị viện châu Âu, hỗ trợ các giá trị, nền tảng của EU trong những chuyển động để thiết lập lại vấn đề Tây Tạng tại Nghị viện châu Âu.

Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng biết trong một tuyên bố Quốc hội châu Âu về vấn đề Tây Tạng, ban đầu thành lập vào năm 1989, châu Âu đã trở thành vận động chính cho Tây Tạng. Tây Tạng là mối quan tâm lâu dài cho nhân quyền và tự do dân sự của Tây Tạng (CPC), sự cướp bóc tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề khác, tổ chức này cũng đã cam kết thúc đẩy đối thoại khởi động lại.

Sau khi tuyên bố Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, nhấn mạnh rằng: “Hiện nay Tây Tạng cần sự hỗ trợ nhiều hơn so với bất kỳ thời gian, rất nhiều nhu cầu để Nghị viện châu Âu hỗ trợ vì những cuộc biểu tình hòa bình quy mô ở Tây Tạng bùng phát tại ba Huyện từ những năm 2008, dẫn đầu sự đàn áp của Chính quyền Trung Cộng và tăng cường biện pháp trấn áp, kết quả là hơn 130 người dân Tây Tạng tự thiêu phản đối một cách bi thảm.

Trong thư Khiếu nại, ngôi sao điện ảnh Hollywood Richard Gere trích dẫn lời của đức Đạt Lai Lạt Ma: “Chỉ có lòng Từ bi không chưa đủ, chúng ta phải hành động cụ thể”.

Điều này được hiểu rằng trong số các nhóm trong tổ chức của Nghị viện châu Âu, sau khi bắt đầu mỗi lần họp Quốc hội, nhóm sẽ phải tái nộp đơn xin vào Hội đồng. Các nhóm liên quan thiết lập hoặc tái thiết lập lại, bạn phải tối thiểu là ba Đảng Chính trị ủng hộ tổ chức. Bảng điều chỉnh thiết lập lại Tây Tạng, dự kiến sẽ tiến hành trong các cuộc họp vào ngày 26/11/2014 tại Strasbourg, Thủ phủ miền đông bắc, Pháp quốc.

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z