Nhớ Vu Lan

Thứ năm, 21/08/2018 | 19:59

Chiên đàn trầm tỏa ánh quang minh/Sóng nhạc nghìn xưa lại hiện hình/Cảm niệm mười phương "hoan hỷ nhật"/Âm thầm ai mãi nguyện cầu kinh.

 
Chao ôi! Sao nhớ lắm Vu Lan,
Gió lạnh về đây với lá vàng.
Xin gửi hồn về nương bến cũ,
Cho lòng vơi bớt kiếp cô đan.

Chiều nay theo dấu Mục Kiền Liên
Ta muốn tìm ra bóng mẹ hiền.
Chiếc nhạn tung trời theo sóng gió,
Mùa thu mang nặng nỗi cô miên.

Mười phương hiển hiện bóng Như Lai
Ấm dịu không gian vọng tiếng hài.
Một phút tâm thành qua vạn kỷ,
Ngày xưa trở lại chốn trần ai.

Chiên đàn trầm tỏa ánh quang minh,
Sóng nhạc nghìn xưa lại hiện hình.
Cảm niệm mười phương "hoan hỷ nhật",
Âm thầm ai mãi nguyện cầu kinh.

Thơ Huyền Không
(Thiền sư Thích Mãn Giác)
Huyền Không
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ