Phật Giáo

Niệm Phật A Di Đà lợi ích vô biên

Thứ năm, 17/01/2019 | 19:00

Lợi ích của pháp niệm Phật thật vô lượng vô biên. Người niệm Phật Di Đà, tu Tịnh độ đúng pháp, tâm sẽ an vui, thân khỏe mạnh, trí sáng suốt, tạo được nhiều công đức, người nhìn thấy phải phát tâm,...người niệm Phật như vậy, ở cuộc đời đã làm được nhiều việc lợi ích cho người.

>MEDIA

Bài liên quan

Mời quý Phật tử cùng lắng nghe bài pháp âm nói về những lợi ích vô biên khi niệm Phật A Di Đà. Bất kể đó là ai: Phàm phu hay thánh tăng, kẻ ngu hay hiền triết, kẻ xấu hay người tốt thì khi xuất ra một niệm “Nam Mô A Di Đà” sẽ được hưởng rất nhiều phước báu từ Đức Phật vô lượng.

Lâm Linh (TH)
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z