Phật Giáo

Nước mắt mẹ già

Thứ năm, 30/12/2016 | 10:15

Mẹ yêu con từ khi con còn trong trứng/Tất cả cho con, đêm đêm khấn nguyện Phật trời/Cầu cho con trẻ có một tương lai sáng ngời/Con lớn lên và con trở thành ông này bà nọ.


Cứ mỗi lần con hỗn là mẹ cười hiền
Nụ cười móm mém không còn răng trông tội nghiệp.

Mẹ con mình ân tình sâu nặng từ nhiều kiếp
Đâu phải riêng kiếp này đâu con.

Mẹ nhớ đến tình bà như núi, như non
Còn con đối với mẹ lại luôn hờ hững.

Mẹ yêu con từ khi con còn trong trứng
Tất cả cho con, đêm đêm khấn nguyện Phật trời.

Cầu cho con trẻ có một tương lai sáng ngời
Con lớn lên và con trở thành ông này bà nọ.

Đôi mắt mẹ bây giờ khi mờ khi tỏ
Làm bể đồ con mắng mẹ sao không chết đi.

Lắm lúc mẹ cũng không muốn sống làm gì
Nhưng thương cháu ăn cầm hơi nấn ná.

Con cũng không cho mẹ rửa trôn thay tã
Thấy cháu đòi cũng không dám ẵm như con ngày xưa.

Mẹ thấy mình sống như một vật thừa
Những lần như thế nước mắt mẹ lã chã rơi.

Lấy ảnh cũ con khi vừa mở mắt chào đời
Ôm hôn ảnh, thấy thương cho đời mẹ.

Thích Giác Tâm
(Viết thay nỗi lòng cho các bà mẹ bất hạnh)
Thích Giác Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z