Pháp Luân Công buôn thần bán thánh, kinh doanh đa cấp, lừa đảo

Thứ năm, 21/03/2017 | 23:55

Từ các hoạt động của học viên Pháp Luân Công trên thực tế, qua các tác phẩm, bài giảng và yêu cầu của Lý Hồng Chí, qua các diễn đàn mạng xã hội có thể nhận thấy rằng hiện nay Pháp Luân Công không còn là một môn khí công thông thường, mà là một hoạt động kinh doanh buôn thần bán thánh đa cấp, một hoạt động tuyên truyền dối trá, hoàn toàn trái ngược với những gì mà các trang web của tổ chức Pháp Luân Công đang đi quảng cáo trên các trang mạng và ngoài công viên.

1. Lý Hồng Chí yêu cầu học viên Pháp Luân Công hàng ngày phải làm ba việc không liên quan đến các bài tập Pháp Luân Công 

Nhiều người trong số chúng ta thường biết đến Pháp Luân Công như một môn khí công thông thường gồm 5 bài tập; với lời giới thiệu phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế, tập Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, đề cao tâm tính, bị "tà linh cộng sản" đàn áp đẫm máu,... qua hàng trăm trang web, fanpage tiếng Việt và tiếng nước ngoài truyền bá Pháp Luân Công ở Việt Nam. Tuy nhiên, những điều này thường được giới thiệu theo hình thức thông tin một chiều, thiếu tính khách quan, thiếu thông tin xác thực cơ bản cần có.

Thực tế hiện nay Pháp Luân Công đã không còn là một môn khí công và sự thực hoàn toàn khác với những điều Pháp Luân Công tuyên truyền. Những gì mà chúng ta biết về Pháp Luân Công qua các trang quảng cáo, fanpage của Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, đề cao tâm tính, khỏi bệnh thần kỳ nhờ Pháp Luân Công... chỉ như một miếng mồi mà ẩn sau đó là một cái lưỡi câu, một khi đã cắn câu vào thì rất khó mà thoát khỏi.

Đầu tiên, Pháp Luân Công được giới thiệu là một môn khí công phi tôn giáo, do Pháp Luân Công không có nghi lễ gia nhập, không có cơ sở thờ tự. Tuy nhiên Lý Hồng Chí cũng giảng trong nhiều bài giảng rằng “cốt là ở nhân tâm”. Đúng như vậy, ví dụ nhiều người trong số đa phần những người dân Việt Nam mặc dù không ghi danh theo Phật giáo nhưng vẫn tự coi mình là tín đồ Phật giáo. Mặc dù học viên Pháp Luân Công không phải ghi danh nhưng trên thực tế họ phải làm gì?

Lý Hồng Chí yêu cầu học viên Pháp Luân Công làm ba việc: “Đi giảng chân tướng” rằng Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, Pháp Luân Công đề cao tâm tình và bị oan..., học kinh văn của Lý Hồng Chí, và phát chính niệm tiêu diệt tà linh cộng sản và tà ác phá hoại Đại Pháp [1]. Nghi thức phát chính niệm được tín đồ Pháp Luân Công thực hiện một ngày 4 lần, mỗi lần trên 10 phút, 5 phút đầu tĩnh tâm, 5 phút sau phát khởi cường lực trong đầu một chữ “DIỆT”, diệt tà linh của đảng cộng sản tại tất cả mọi không gian. 

Như vậy thay vì một lễ gia nhập (cùng lắm là nửa ngày), một lần duy nhất trong đời thì học viên Pháp Luân Công phải làm bằng ấy việc trong suốt cuộc đời. Trung bình một ngày họ phải dành khoảng gần 4 tiếng cho nhưng công việc liên quan đến Pháp Luân Công như tập công 2 tiếng (không bắt buộc), phát chính niệm tiêu diệt tà linh 40 phút (bắt buộc), đọc kinh văn (bắt buộc), và đi phát tờ rơi hoặc lôi kéo dụ dỗ người tham gia. Với tốc độ phát triển của Pháp Luân Công như hiện nay thì tương lai sẽ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và kinh tế của Việt Nam, chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam - và nhân dân Trung Quốc, đồng thời làm giảm đi nguồn nhân lực (do quá đam mê tu tập, hoạt động tuyên truyền mà quên đi cuộc sống và trách nhiệm của mình đối với thực tại).

Một điều rất khó hiểu là tại sao một môn khí công, lại biến thành một hoạt động có tổ chức mà được ra lệnh bởi Lý Hồng Chí? Một môn khí công mà người sáng lập lại không yêu cầu tập khí công nữa mà yêu cầu học viên làm những điều không liên quan đến khí công như Giảng chân tướng (thực chất là phát tờ rơi, lập trang web, fanpage quảng cáo), phát chính niệm, đọc kinh văn.

2. Hoạt động kinh doanh thần thánh của Lý Hồng Chí, một lĩnh vực đa cấp buôn thần bán thánh

Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng những học viên Pháp Luân Công được Pháp Thân (một thuật ngữ của Phật giáo đại thừa) của Lý Hồng Chí gắn Pháp Luân vào bụng, mà lưu ý rằng vào đúng vị trí của Pháp Thân (chính là huyệt Đan Điền được đánh tráo khái niệm). Thời gian tập Pháp Luân Công là 120 phút trong khi thời gian tập các môn khác là 7-10 phút thì Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng khỏi bệnh đều là do Pháp Thân của Lý Hồng Chí làm tịnh hóa cơ thể, tiêu nghiệp “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”... Qua việc sử dụng thuật ngữ Pháp Luân và Pháp thân lý Hồng Chí đa biến bản thân mình thành một vị thần [2][3].
Mô hình kinh doanh thần thánh của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công, tất cả tín đồ Pháp Luân Công đều được thành Thần
Hiện nay biểu hiện của Pháp Luân Công đã thiên về các hình thức của một tôn giáo lừa đảo. Các trang web của Pháp Luân Công tuyên truyền rằng Pháp Luân Công phi tôn giáo, phi kinh tế, phi chính trị... Tuy nhiên trên thực tế học viên Pháp Luân Công có treo ảnh của Lý Hồng Chí và thực hiện một nghi thức gọi là “nghiêm chính thanh minh” mỗi khi có điều gì sai lầm trước ảnh của Lý Hồng Chí, đây là một nghi thức tương tự phần sám hối mở đầu trong các kinh văn của Phật giáo Bắc truyền, và xưng tội đối với Thiên Chúa giáo. Đồng thời các trang web của Pháp Luân Công, các bài giảng của Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng để đề cao tâm tính thì phải chuyên tu Pháp Luân Công, xóa bỏ các tôn giáo tín ngưỡng, kinh sách ảnh họa của những tôn giáo truyền thống cũ của họ. Như vậy đây rõ ràng là đã cải đạo tín đồ của các tôn giáo truyền thống. Lý Hồng Chí phong thần phong thánh cho học viên Pháp Luân Công, đến thần thánh cũng phải ngưỡng mộ... các khẩu hiệu như Hợp Thập, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, Sư Phụ Lý Hảo (tượng tự các câu Amen, A Di Đà Phật), rồi thế giới Pháp Luân (tương tự thế giới Cực Lạc của Phật giáo Tịnh Độ tông hay Thiên Đường của Thiên chúa)...

Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam còn không biết Pháp Luân Công có phải là một tổ chức không? Trên thực tế thì Pháp Luân Công là một tổ chức phân cấp gồm: “Pháp luân Phật học hội, tổng trạm, các phân trạm, các điểm phụ đạo” [4][5]. Điều này cho thấy rằng việc nhận thức về Pháp Luân Công của nhân dân Việt Nam nói chung và tín đồ Pháp Luân Công là hết sức hạn chế. 

Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng việc càng lôi kéo được nhiều người theo thì càng có nhiều công đức, càng rải được nhiều truyền đơn thì càng có nhiều công đức... giống như một hình thức đa cấp.

Trích: “Chư vị chỉ quản việc tu, chư vị dẫn được càng nhiều người tới học, có thể nói chư vị công đức vô lượng. Bằng như là trợ giúp Sư phụ truyền Pháp” (Lý Hồng Chí, ngày 5 tháng 11, 2005, Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998) [6]

Trích: "Chư vị đã biết máy điện toán, đột phá phong toả Internet, đang giảng chân tướng trên Internet; tất nhiên còn có những kỹ năng khác nữa; đều là thế cả. Thực tại thì [ai] không biết [làm] gì, thì phát tài liệu trên phố, uy đức cũng như nhau"(Lý Hồng Chí, ngày 5 tháng 11, giảng pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005) [7].

Chẳng những thế Lý Hồng Chí còn hứa cho tín đồ Pháp Luân Công thành Thần, các thần còn phải ngưỡng mộ tín đồ Pháp Luân Công.

Trích: "Đệ tử Đại Pháp’ là xưng hiệu vĩ đại, chư Thần, hết thảy các sinh mệnh trên thiên thượng đều rất hâm mộ, con người không thấy, [nhưng] Thần thấy rõ" (Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York, Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016) [8]

Trích: "Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới" (Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York, Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016) [8]

Lý Hồng Chí hướng dẫn tín đồ rằng những con người trong tương lai được lưu lại là nhờ việc học viên Pháp Luân Công truyền bá đến họ. 

"Thật sự rất xuất sắc, các sinh mệnh tương lai, con người thế gian tương lai sẽ đều cảm tạ chư vị, là vì ai có thể được lưu lại trong tương lai đều nhờ chư vị nên mới được lưu lại. (vỗ tay) Hiện nay con người thế gian ở trong mê, còn ở trong cái gọi là khảo nghiệm là các đệ tử Đại Pháp, chúng sinh đều ở trạng thái mê. Con người tương lai đều sẽ biết đệ tử Đại Pháp là ai, đều sẽ biết các đệ tử Đại Pháp rất xuất sắc, hơn nữa những người được lưu lại sẽ cảm kích các đệ tử Đại Phá.” Trích: Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004, Lý Hồng Chí, 21 tháng Mười Một, [9])

3. Lý Hồng Chí lợi dụng việc Pháp Luân Công bị Trung Quốc cấm tập ở nơi công cộng để truyền bá Pháp Luân Công

Một điều rất khó hiểu là tại sao trên các trang web của Pháp Luân Công tuyên bố phi kinh tế, phi chính trị, phi tôn giáo, tốt cho sức khỏe đề cao tâm tính [10]... nhưng sau khi theo thì Lý Hồng Chí là yêu cầu học viên nghi thức Phát Chính Niệm tiêu diệt tà linh của đảng cộng sản [1].

Chúng tôi có một số phân tích như sau:

Trường hợp 1, Nếu như trước năm 1999 mà Lý Hồng Chí giáo chủ của Pháp Luân Công yêu cầu học viên Phát Chính Niệm tiêu diệt tà linh của đảng cộng sản thì việc chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công là câu chuyện thể chế của riêng Trung Quốc trên cơ sở logic, để dẹp trừ một thế lực phản loạn mưu đồ lật đổ chế độ, nhằm giữ ổn định xã hội.

Trường hợp 2, Trường hợp sau khi bị Chính Quyền Trung Quốc coi là tà đạo (tháng 7/1999) một mặt đi rêu rao rằng đấu tranh nhân quyền, ôn hòa....nhưng mặt khác Lý Hồng Chí yêu cầu tín đồ Phát Chính Niệm tiêu diệt tà linh của đảng cộng sản thì đây chính là nguyên nhân dẫn đến số lượng người bị đàn áp tăng lên. Và như vậy rõ ràng Lý Hồng Chí phải chịu trách nhiệm về việc này. Hơn thế rõ ràng hoạt động này chẳng liên quan đến các bài tập Pháp Luân Công, do trước năm 1999 năm bài tập của Pháp Luân Công chẳng liên quan đến nghi thức này. Do vậy Lý Hồng Chí đã lợi dụng các học viên trên thế giới vào một mưu đồ cá nhân. Thực ra là tẩy não tín đồ thông qua phương pháp tự kỷ ám thị [11].

Dường như số lượng học viên Pháp Luân Công bị đàn áp gia tăng là công cụ để Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công truyền bá Pháp Luân Công ra thế giới. Hiện nay Lý Hồng Chí và lãnh đạo cấp cao của Pháp Luân Công tiếp tục đi tuyên truyền lôi kéo người tham gia, lập fanpage trang web, quảng cáo sai sự thật, lôi kéo hàng triệu người theo Pháp Luân Công. Bề ngoài của các hoạt động này là khí công, tốt cho sức khỏe, đề cao tâm tính, sau đó là càng truyền bá được nhiều thì công đức càng vô lượng, càng nhiều người bị đàn áp thì càng là lý do để truyền bá, càng có nhiều người tin theo thì càng có nhiều người phát chính niệm tiêu diệt tà linh của Đảng Cộng Sản... Trung Quốc thấy càng bất ổn thì càng trấn áp, khi trấn áp gia tăng thì Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí lại càng lợi dụng các trang web, các tổ chức nhân quyền đi kêu gọi và truyền bá Pháp Luân Công... và như vậy số lượng học viên Pháp Luân Công bị đàn áp gia tăng dường như là công cụ để Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công truyền bá Pháp Luân Công ra thế giới.

Lịch sử đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu lần đại thanh trừng, bao nhiêu lần diệt chủng vậy mà xã hội vẫn sống trong hoà bình. Ngược lại Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công vẫn ôm hận diệt tà linh của đảng cộng sản tại "tất cả mọi không gian", rồi kéo theo những người chẳng liên quan vào làm việc đó, trong khi biết rõ nghi thức này chẳng liên quan gì đến tác dụng của năm bài tập Pháp Luân Công đủ biết là tâm sân hận và ác độc của Lý Hồng Chí như thế nào?

Điều mâu thuẫn tại trang http://www.clearwisdom.net một  phiên bản của trang Minhhui.org (cùng là của Pháp Luân Công) công bố chỉ có chừng hơn 3305 học viên Pháp Luân Công bị chết liên quan đến các cuộc trấn áp ví dụ tuyệt thực, tự tử, hoặc trấn áp, nguyên nhân cái chết và công bố rõ ràng [12]. Thì ngược lại các trang web quảng cáo của Pháp Luân Công ví dụ trang Đại Kỷ Nguyên tuyên truyền con số này lên đến 2 triệu [13], như vậy nghĩa là các trang quảng cáo của Pháp Luân Công đã vượt quá 605 lần con số công bố tại trang nội bộ. Sự mâu thuẫn này có nghĩa là sẽ có một trang tuyên truyền bịa đặt.

Chú ý rằng chính Lý Hồng Chí và lãnh đạo cao cấp của Pháp Luân Công đã kích động các hoạt động biểu tình, giảng chân tướng, chống đối Đảng cộng sản Trung Quốc do vậy phải hiểu rằng Lý Hồng Chí phải chịu một phần trách nhiệm đối với cái chết của những người này. Tuy nhiên trên thực tế chẳng những Lý Hồng Chí không thương cảm cho số phận của học viên Pháp Luân Công và dừng lại các hoạt động chống đối mang tính chính trị mà ông ta còn phong cho những học viên Pháp Luân Công thành Chư Thần để sẵn sàng chiến đấu cho cái gọi là “phát chính niệm và giảng chân tướng” do Lý Hồng Chí đặt ra.

Trích: "Các đệ tử Đại Pháp, tôi giảng cho chư vị Đạo Lý này, một người thường tại hôm nay khi các đệ tử Đại Pháp bị bức hại mà có thể làm những việc của đệ tử Đại Pháp làm, thì người thường đó nhất định thành Thần; ngay cả họ là người thường không tu luyện. (vỗ tay) Huống là chư vị đã thực hiện nhiều như thế, chỉ là một quan, hai quan, hoặc là đại nạn do cựu thế lực an bài mà [chư vị] không vượt qua được, thì chỉ là vậy thôi, chỉ bất quá là vấn đề tầng thứ viên mãn, [chứ] không liên can đến vấn đề có thể viên mãn hay không. (vỗ tay)" [7].

Trích: "Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới" (Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York, Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016) [8]

Kết luận: Pháp Luân Công hiện nay không còn là một môn khí công thuần túy, mà nổi bật lên là một tổ chức lãnh đạo bởi Lý Hồng Chí với ban cố vấn là Pháp Luân Phật học hội. Cơ cấu tổ chức gồm hiệp hội Pháp Luân Công, các tổng trạm, trạm, điều phối viên, phụ đạo viên, đi hoạt động buôn thần bán thánh đa cấp, truyền bá tà đạo, tẩy não tín đồ thông qua ba yêu cầu của Lý Hồng Chí là “giảng chân tướng, phát chính niệm, học kinh văn”. Nhưng bề ngoài học viên Pháp Luân Công, các trang web của tổ chức Pháp Luân Công tuyên truyền rằng Pháp Luân Công phi kinh tế, phi chính trị, phi tôn giáo, đề cao tâm tính, khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Nguyễn Thanh Sơn

Tham khảo:
[1]-http://vn.minghui.org/news/1013-yeu-linh-phat-chinh-niem-va-thoi-gian-phat-chinh-niem-dong-bo-toan-cau.html
[2]- https://thuvienhoasen.org/a26953/phap-luan-cong-dong-khi-cong-no-le-hoa-nguoi-tap
[3]-https://thuvienhoasen.org/a26996/ly-hong-chi-nguoi-sang-lap-phap-luan-cong-da-than-thanh-hoa-ban-than-thong-qua-thuat-ngu-phap-than-cua-phat-giao
[4]-Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải • Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân 1994, xem sẵn tại
http://vi.falundafa.org/book/nghia_giai_a5_2017.pdf
[5]- http://vi.falundafa.org/faqs.html#activity
[6]-Lý Hồng Chí, ngày 5 tháng 11, 2005, Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998
http://vn.minghui.org/news/63458-giang-phap-tai-phap-hoi-bac-my-lan-dau-1998.html
[7]-Lý Hồng Chí, ngày 5 tháng 11, Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005 http://vi.falundafa.org/jw/kinh_van_20051105.html
[8]-Lý Hồng Chí, 15 tháng Năm, 2016, Brooklyn, New York, Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, http://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html
[9]-http://vn.minghui.org/news/23139-giang-phap-tai-phap-hoi-quoc-te-new-york-2004.html
[10]- Hỏi: Pháp Luân Đại Pháp có liên quan đến tôn giáo?
http://vi.falundafa.org/faqs.html#religios
[11]-Tự kỷ ám thị, wiki tiếng Việt
[12]-http://www.clearwisdom.net/emh/special_column/death_cases/death_list.html
[13]-http://www.daikynguyenvn.com/trung-quoc/ket-luan-da-duoc-xac-thuc-tren-2-trieu-nguoi-da-bi-chinh-quyen-trung-quoc-mo-lay-noi-tang-song.html

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Nguyễn Thanh Sơn
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ