Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ ba, 23/07/2019, 11:00 AM

Phật thuyết kinh Bát Đại nhân giác, 8 điều giác ngộ của bậc Bồ tát

Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”.

Gọi là “Tám điều giác ngộ”, nhưng thực ra mỗi điều lại chứa nhiều minh triết khác, do đó học một điều trong tám điều cũng có thể giúp chúng ta trở thành bậc giác ngộ nếu như sự trải nghiệm của chúng ta trọn vẹn, thấu đáo, có phương pháp và đến nơi đến chốn.

Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”.

Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”.

Theo TT Thích Nhật Từ: Kinh Bát Đại Nhân Giác mặc dầu được đề cập trong văn học Đại thừa là kinh dành cho các bậc đại nhân, tức các vị Bồ tát, trên thực tế nội dung cuốn kinh một mặt khái quát một thế giới quan duyên khởi và vô ngã, mặt khác giới thiệu một nhân sinh quan trên nền tảng đạo đức và chuyển hóa. Nhận diện cuộc đời là vô thường, sự sống con người là vô ngã, mọi thứ biến dịch, việc từ bỏ thói đời và các tâm lý tiêu cực được xem là nền tảng an vui.

Nỗ lực chuyển hóa các phiền não nhờ vào sự học rộng hiểu nhiều Phật pháp, hành giả có khả năng dâng tặng niềm vui cho đời. Không tham đắm ngũ dục, thấy rõ các bất hạnh của nghèo khó, các hành giả thực tập hạnh chia sẻ không phân biệt thân sơ. Nuôi lớn tâm từ bi, phát triển trí tuệ, thực tập thiền định, chuyển hóa thân tâm, phát bồ đề tâm, hướng về đời thường nhằm mang lại hạnh phúc cho số đông.

Đọc Bát Đại Nhân Giác để trải nghiệm các giá trị cao siêu trong từng nếp sống bình dị, theo đó hành giả có thể tự mình mở mắt tuệ giác, trở thành bậc đại nhân, bây giờ và tại đây. Giá trị đó thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian.

Tâm là gốc của ác, thân là nơi chứa tội.

Tâm là gốc của ác, thân là nơi chứa tội.

Nhiều tham muốn sẽ khổ. Sinh tử nhọc nhằn là do khởi từ lòng tham muốn

Nhiều tham muốn sẽ khổ. Sinh tử nhọc nhằn là do khởi từ lòng tham muốn

Cái tâm này không biết đủ và mãi luôn mong cầu. Cho nên nó làm cho tội ác tăng trưởng.

Cái tâm này không biết đủ và mãi luôn mong cầu. Cho nên nó làm cho tội ác tăng trưởng.

Lười biếng dẫn đến trụy lạc.

Lười biếng dẫn đến trụy lạc.

Ngu si dẫn đến sinh tử.

Ngu si dẫn đến sinh tử.

Bần cùng sinh oán hận và kết duyên ác ngang trái. Bởi vậy nên Bồ tát luôn thực hành Bố thí

Bần cùng sinh oán hận và kết duyên ác ngang trái. Bởi vậy nên Bồ tát luôn thực hành Bố thí

Năm dục dẫn đến lỗi lầm và hoạn nạn.

Năm dục dẫn đến lỗi lầm và hoạn nạn.

Sinh tử như ngọn lửa cháy phừng và chúng mang theo vô lượng khổ não.

Sinh tử như ngọn lửa cháy phừng và chúng mang theo vô lượng khổ não.

Đây là 8 điều mà chư Phật, chư Bồ tát và các bậc đại nhân đã giác ngộ

Đây là 8 điều mà chư Phật, chư Bồ tát và các bậc đại nhân đã giác ngộ

Nếu đệ tử nào của Phật trì tụng 8 điều này thì ở trong niệm niệm, họ sẽ diệt vô lượng tội, thẳng tiến về Phật đạo và nhanh thành chính giác. Vĩnh viễn đoạn trừ sinh tử và luôn sống an vui.

Nếu đệ tử nào của Phật trì tụng 8 điều này thì ở trong niệm niệm, họ sẽ diệt vô lượng tội, thẳng tiến về Phật đạo và nhanh thành chính giác. Vĩnh viễn đoạn trừ sinh tử và luôn sống an vui.

>>Các bài viết nghiên cứu sâu sắc trên trang phatgiao.org.vn

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Kiến thức 16:13 24/02/2020

Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa.

Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn

Kiến thức 16:00 24/02/2020

Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết.

Đạo Phật và con đường dấn thân

Kiến thức 15:30 24/02/2020

Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ta gọi bây giờ, mà là một con đường sáng để phá tan tối tăm mờ mịt, là một phương pháp giáo dục nhân cách sống đạo đức, từ bi và trí tuệ, giúp cho mọi người tự tin chính mình làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng thần linh thượng đế.

Dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Kiến thức 15:12 24/02/2020

“Người đàn ông tốt bụng” là cách gọi thân thương mà bà con nghèo dành cho anh Cao Văn Kha (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, An Giang).