Phật Giáo

Phòng VH&TT huyện Thuận Thành trả lời đơn xin lại tượng Pháp Vũ của nhân dân thôn Đông Cốc

Thứ năm, 29/12/2012 | 10:58

Theo văn bản số 64/CV-VHTT của Phòng VHTT huyện Thuận Thành trả lời thì “việc giải quyết di chuyển pho tượng Pháp Vũ cần có sự quyết định của cơ quan có thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bắc Ninh.”


Phòng Văn hóa và Thông tin UBND huyện Thuận Thành đã có văn bản số 64/CV-VHTT trả lời. Theo văn bản trả lời thì “pho tượng Phật Pháp Vũ được thờ ở chùa Thành Đạo. Năm 1948 khi chùa Thành Đạo bị tiêu hủy do chiến tranh, pho tượng Phật Pháp Vũ được nhân dân địa phương đưa về chùa Dâu.”

"Tháng 4 năm 1962 chùa Đậu được công nhận di tích lịch sử văn hóa Quốc gia thì tượng Phật Pháp Vũ được kê biên đăng ký trong hồ sơ quản lý của chùa Dâu. Hơn 60 năm qua, tượng Phật Pháp Vũ được Ban quản lý di tích lịch sử chùa Dâu bảo quản chu đáo."

Với ước mong của nhân dân thôn Đông Cốc muốn xin lại tượng Phật Pháp Vũ về chùa thôn Đông Cốc để thờ, "ngày 13/12/2000 đại diện chi hội Người cao tuổi thôn Đông Cốc làm đơn gửi các cấp xin lại tượng Phật Pháp Vũ về chùa thôn Đông Cốc. Ngày 26/02/2011, UBND huyện đã giao cho phòng VHTT trả lời bằng công văn số 05/CV-VH."

Trải qua nhiều lần nhân dân thôn Đông Côc gửi đơn xin lại tượng Phật Pháp Vũ, rồi văn bản trả lời của UBND huyện Thuận Thành, xong do chưa có sự “đồng tình” ở cả 2 phía. "Đến ngày 22/04/2009, UBND huyện đã phối hợp với Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức buổi tọa đàm về chùa Đậu (tức Thành Đạo Tự). Cuộc tọa đàm đã nghe ý kiến trao đổi của GS TS Trần Lâm Biền nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam; TS Nguyễn Hữu Toàn, Cục phó Cục Di sản đều cho ý kiến rằng: “Phật Pháp Vũ phải được thờ tại chùa Đậu theo đúng Luật Di sản…”

Theo văn bản số 64/CV-VHTT của Phòng VHTT huyện Thuận Thành trả lời thì “việc giải quyết di chuyển pho tượng Phật Pháp Vũ cần có sự quyết định của cơ quan có thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bắc Ninh.”

Đề nghị UBND 2 xã Hà Mãn, Thanh Khương sớm thống nhất hoàn chỉnh thủ tục đề nghị khôi phục chùa Thành Đạo (chùa Đậu) theo đúng quy định về bảo tồn, phát huy những giá trị di tích lịch sử văn hóa. Thành lập Ban quản lý di tích chùa Thành Đạo để thờ phụng Phật Pháp Vũ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa vùng đất Kinh Bắc – Bắc Ninh.

 
 
 

An Bình

An Bình
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z