Phật Giáo

Quảng Nam: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện

Thứ năm, 10/03/2015 | 05:02

09 giờ, ngày 18/1/Ất Mùi (08/3/2015) tại chùa Châu Phong (xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn) long trọng diễn ra lễ nhập kim quan nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện.

Vì tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã an nhiên thuận tịch vào lúc 2 giờ 10 phút  ngày 17 tháng Giêng năm Ất Mùi (07/03/2015) tại chùa tại chùa Châu Phong (xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn). Trụ thế: 75 năm. Hạ Lạp: 45 năm.
 
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, dưới sự chứng minh của HT. Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG TP. Đà Nẵng, Trưởng môn phái Phổ Thiên; TT.Thích Giải Quảng, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Điện Bàn; cùng chư Tôn đức tăng ni, môn đồ pháp quyến và đông đảo phật tử trong và ngoài tỉnh đồng hộ niệm.
 
Sau nghi thức tác bạch cung thỉnh của môn đồ pháp quyến, HT.Thích Từ Tánh cùng chư tôn thiền đức niêm hương sái tịnh kim quan, cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan phục tang cho môn đồ pháp quyến cũng như hàng thế quyến, phật tử tại gia.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng niệm Phật của chư tôn đức tăng ni, môn đồ Pháp quyến và đạo hữu phật tử thể hiện niềm kính tiếc đối với một bậc trưởng thượng chùa Châu Phong.
 
Theo chương trình Tang lễ tang của Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyện – chùa Châu Phong:

* Ngày 18 tháng giêng năm Ất Mùi (08/03/2015 )
• 09h00: Lễ nhập quan
• 10h00: Bạch Phật khai kinh
• 10h30 : Thỉnh Chơn Linh, thọ tang
• 14h00: Lễ viếng

* Ngày 19 tháng giêng năm Ất Mùi (09/03/2015 )
• 06h30: Cúng trà
• 07h00: Lễ viếng
• 10h30: Cúng Ngọ, Cung tiến Chơn Linh
• 14h00: Lễ viếng

* Ngày 20 tháng giêng năm Ất Mùi (10/03/2015 )
• 06h00: Cúng trà
• 07h30: Lễ viếng
• 10h00: Cúng Ngọ
• 10h30: Sơ dạ - Cung tiến Chơn Linh
• 15h00: Thỉnh Chơn Linh tham yết Phật, Tổ tại chùa Châu Phong
• 18h00: Lễ Sái tịnh Bảo Tháp
• 19h30: Lễ tưởng niệm của Môn đồ Pháp quyến

* Ngày 21 tháng giêng năm Ất Mùi (11/03/2015 )
• 07h00: Lễ Phát trần
• 07h30: Phụng tống kim quan nhập Bảo Tháp
• 09h00: Thỉnh Chơn Linh an vị.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyên Quang - Ban TTTT PG Quảng Nam
Nguyên Quang
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z