Phật Giáo

Quảng Ninh: Chùa Ba Vàng lập đàn cầu siêu tại Tp.Hạ Long

Thứ năm, 07/08/2014 | 08:59

Ngày 09/07/Giáp Ngọ (04/08/2014) nhận lời thỉnh mời của Công ty Môi trường Đô Thị Tp.Hạ Long tỉnh Quảng Ninh và phật tử nhân dân địa phương, Thầy trụ trì và Chư tăng đã về lập đàn cầu siêu cho hương linh tại các nghĩa trang Đèo Sen, Gốc Khế, Hà Khẩu ba nghĩa trang trực thuộc Tp.Hạ Long.

Sau lời tác bạch của đại diện Công ty Môi trường Đô thị Tp.Hạ Long, Thầy trụ trì cùng Chư tăng làm lễ triệu thỉnh chư vị hương linh về thọ hưởng các vật phẩm cúng dường. Thầy đã ân cần khai thị cho các hương linh quay lại bản tâm, xã bỏ chấp trước nơi xác thân, tài sản, thân bằng quyến thuộc, hóa giải hết những hận thù, oán kết, biết trở về nương tựa Tam Bảo phát tâm giác tỉnh và niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. 
 
 
Tháng Bảy là tháng báo hiếu của những người con Phật, cũng là tháng xá tội vong nhân, ngày này tất cả Chư tăng tinh tấn tu hành, mười phương chư Phật hoan hỷ, chư thiên, quỷ thần đồng hoan hỷ. Vì hoan hỷ nên dễ tha thứ cho nhau. Làm những điều ân nghĩa báo đền trong tháng này là việc làm thật sự rất ý nghĩa.
 
 
 
Với tấm lòng thương tưởng những con người đã quá vãng và mong muốn báo đáo chút ân tình người đã mất, rất đông phật tử và nhân dân địa phương đã về dự lễ, thay mặt cho các hương linh Quy y Tam Bảo, tác phước cúng dường cầu nguyện cho các hương linh nương nhờ công đức này mà sớm được siêu thoát.
 
 
 
 

Bảo Tiến Chùa Ba Vàng
Chùa Ba Vàng
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z