Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 24/04/2020, 10:26 AM

Sinh đến Tây Phương có thể trở lại độ chúng sinh ngay lập tức?

Sau khi sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc , có phải ngay lập tức có thể trở lại độ chúng sinh hay phải đợi đến “Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh” mới được?

 > Đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đối với chúng sinh cõi Sa bà

Vấn đề này, trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng. Phật A Di Đà rất từ bi, tâm từ đối với người rất sâu nặng. Người pháp duyên thù thắng thì có gia trì đặc biệt, nếu như họ phát nguyện muốn độ chúng sinh trước, sau thành tựu chính mình, Phật cũng giúp cho họ, chỉ cần thấy được mặt A Di Đà Phật liền có thể được gia trì của bổn nguyện Di Đà, không luận thọ sanh ở cõi nào đều sẽ không mê mất tự tánh.

Cho nên đây là pháp môn không thể nghĩ bàn, từ xưa đến nay, rất nhiều tổ sư đại đức gọi là “nan tín chi pháp”. Pháp này, Phật ở trong tất cả Kinh từ trước giờ chưa nói qua. Tất cả cõi nước chư Phật từ trước giờ cũng không có những sự việc này, chỉ Thế giới Tây Phương Cực Lạc là có.

Phật A Di Đà rất từ bi, tâm từ đối với người rất sâu nặng.

Phật A Di Đà rất từ bi, tâm từ đối với người rất sâu nặng.

Tịnh độ là gì, cõi Tĩnh độ là cõi nào?

LÝ này rất sâu, SỰ rất rõ ràng, chúng ta phải tin tưởng.

Phật pháp là giáo dục, không phải là tôn giáo, đây là chúng ta đã nhận biết nó một cách tường tận. Giáo học của Phật Đà cùng tinh thần của Khổng Lão Phu Tử hoàn toàn giống như nhau, “hữu giáo vô loại”, cũng chính là bình đẳng giáo huấn đối với tất cả chúng sinh.

Thế nhưng đích thực phạm vi giáo học của Phu Tử là ở thế gian, hơn nữa chỉ ở nhân gian cõi người, thậm chí cõi trời, quỷ thần. Phu Tử thường nói: “Kính quỷ thần, nhi viễn chi”.

Sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc , có phải ngay lập tức có thể trở lại độ chúng sanh hay phải đợi đến “Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh” mới được?

Sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc , có phải ngay lập tức có thể trở lại độ chúng sanh hay phải đợi đến “Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh” mới được?

Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?

Chúng ta cúng tế họ, thế nhưng không thể thân cận để học tập. “Viễn” là ý này, chính là không học tập với họ.

Còn phạm vi giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật rất lớn, tận hư không pháp giới tất cả chúng sinh, phạm vi rộng lớn mà không có biên giới. Ở trong đây nói mười pháp giới, hiện tại khoa học gia gọi là sinh vật không gian duy thứ khác. Không gian duy thứ rốt cuộc có bao nhiêu số mục ?

Không có người nào biết, trên lý luận mà nói là vô lượng số, Phật thảy đều giáo hóa.

Tôi mơ cõi nước của Phật Di Đà

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Chùm ảnh: Ngôi chùa gắn với đàn voi chiến của Hà Nội xưa

Kiến thức 09:00 28/02/2021

Ngôi chùa này xưa kia nằm trên bãi nuôi voi chiến của nhà Lê – Trịnh. Không chỉ thờ Phật, chùa còn thờ cả những người có công huấn luyện voi chiến ở kinh thành Thăng Long xưa.

Thương em - cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

Kiến thức 08:22 28/02/2021

Chào đời được 210 ngày thì cậu bé nằm viện tới 200 ngày, bởi "trái tim kì lạ" nằm bên phải, nội tạng bị đảo ngược, tính mạng cậu bé lúc nào cũng mong manh như "chỉ mành treo chuông".

Một ngày chủ nhật thật bình thường

Kiến thức 08:08 28/02/2021

Đừng tìm hạnh phúc ở đâu xa. Ngay giờ phút này đây, ngay cuộc sống này đây mà không chịu kiến tạo hạnh phúc thì tới bao giờ mới có hạnh phúc?

Đừng bỏ người thương

Kiến thức 07:00 28/02/2021

Dửng dưng là một thái độ chúng ta cần phải buông bỏ. Ghét bỏ cũng là thái độ chúng ta cần phải buông bỏ. Chúng ta đừng tưởng rằng tách lìa người kia thì tự nhiên chúng ta sẽ có hạnh phúc.

Từ điển Phật học

Travel Mag