Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Ý nghĩa ngày giỗ trong phong tục truyền thống của người Việt

Ý nghĩa ngày giỗ trong phong tục truyền thống của người Việt

Tâm linh Việt 31/10/2019, 17:22

Theo truyền thống của người Việt Nam, việc cúng giỗ là điều rất tốt, nhưng nên được xem như là ngày tưởng niệm, ngày nhớ tưởng đến người đã khuất…

Cách sắp xếp bố trí bàn thờ Phật tại gia

Cách sắp xếp bố trí bàn thờ Phật tại gia

Tâm linh Việt 29/10/2019, 16:17

Phật là bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Ngài đã dùng đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sinh ra ngoài biển khổ sinh tử luân hồi, và đưa đến địa vị sáng suốt an vui.

Ý nghĩa hình tượng lá bồ đề trên bàn thờ của người Việt

Ý nghĩa hình tượng lá bồ đề trên bàn thờ của người Việt

Tâm linh Việt 28/10/2019, 14:18

Hình ảnh cây bồ đề gắn liền với quá trình tu hành, khổ luyện của Đức Phật. Dưới gốc cây bồ đề, Người đã giác ngộ giáo lý nhà Phật và tu thành chính quả.

Ý nghĩa của việc cúng nước trên bàn thờ Phật

Ý nghĩa của việc cúng nước trên bàn thờ Phật

Tâm linh Việt 25/10/2019, 15:47

Đặc tính của nước là trong sạch, phẳng lặng, thuần khiết. Chính vì thế khi ta cúng nước lên Phật, liền nghĩ đến tâm của ta phải thanh tịnh, bình đẳng, trong sạch như nước.

Xem thêm