Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 17/06/2022, 17:28 PM

Thấy Ta là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Ta

Người tu tập chứng đạo đều luôn luôn nhận thấy tâm bất động của mình. Vì đức Phật là người đã tu tập chứng đạo nên Ngài luôn luôn ở trong trạng thái tâm bất động. Tâm bất động là một trạng thái chung của những người chứng đạo.

Vì thế đức Phật mới tuyên bố: “Ai thấy ta là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy ta”.

Trong cuộc đời này không có vật gì để chúng ta đáng thấy. Bởi các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Cái thân bất tịnh hôi hám này nếu trong một tuần lễ không tắm rửa đến gần có ai chịu nỗi đâu. Bởi vậy đức Phật mới dạy Vakkali: “Này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám nầy. Này Vakkali, ai thấy pháp người ấy thấy Ta, ai thấy Ta người ấy thấy pháp.

Nầy Vakkali, đang thấy pháp là đang thấy Ta, đang thấy Ta là đang thấy pháp”.

Phật huệ, Phật đức, Phật lực hằng hữu miên viễn

“Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật, ai thấy Phật người ấy thấy pháp”.

“Ai thấy pháp là người ấy thấy Phật, ai thấy Phật người ấy thấy pháp”.

Khi dạy cho chúng sinh thấy tâm bất động là thấy Phật, nhưng chúng sinh không thấy tâm bất động mà thấy thân ngũ uẩn của mình và cho thân ngũ uẩn của mình là thật có. Cho nên, đức Phật muốn phá cái tâm chấp thân ngũ uẩn là ngã của mình bằng cách hỏi Vakkali: “Này Vakkali, ông nghĩ thế nào, Sắc là thường hay vô thường?

– Là vô thường, bạch Thế Tôn.

– Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

– Là khổ, bạch Thế Tôn.

– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi?”

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

– Thọ, Tưởng, Các Hành, Thức là thường hay vô thường?

– Là vô thường, bạch Thế Tôn.

– Cái gì vô thường là lạc hay khổ?

– Là khổ, bạch Thế Tôn.

– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi?”

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

– Do vậy, ở đây thấy như vậy, “không còn trở lui trạng thái này nữa” Vị ấy biết rõ như vậy”. (219 Tương Ưng tập III)

Đức Phật vì loài người mà chỉ dạy tận tình để mọi người dễ nhận thấy sự thật của thân ngũ uẩn là một khối bất tịnh vô thường, hôi thối đầy đau khổ, thế mà mọi người trên thế gian này lầm cho nó là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do lầm chấp này mà con người phải chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi và khổ đau vô cùng tận.

Muốn thoát khổ đau này thì hằng ngày chúng ta phải siêng năng dẫn tâm vào vào chỗ bất động, như đức Phật đã dạy: “Thấy Ta là thấy pháp, thấy pháp là thấy Ta”.

Đúng vậy, quý vị hãy cố gắng tu tập kỹ một chút và bền chí thì có ngày phải thành công, tâm bất động.

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trích: Mười hai cửa vào đạo

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Phước sẽ giúp an vui lúc tuổi già

Kiến thức 13:37 24/06/2022

Phải nhớ rằng chúng ta đều mắc nợ vì được lo lắng từ thuở bé và sau khi chúng ta về già sẽ được nghỉ ngơi trở lại. Nhưng khi còn sức khỏe, còn trong độ tuổi lao động thì chúng ta phải cống hiến hết sức để lo cho cuộc đời, lo cho Phật Pháp, lo cho chúng sinh.

Khóa tu mùa hè "Gieo mầm an lạc": Khơi nguồn yêu thương đến với giới trẻ

Kiến thức 12:35 24/06/2022

Khóa tu mùa hè "Gieo mầm an lạc" chùa An Đạo - Linh Quang Tự được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thế hệ trẻ trong mỗi kỳ nghỉ hè, giúp các cháu hoàn thiện bản thân, đưa giáo lý căn bản của đạo Phật lồng ghép vào khóa tu nhằm hướng thiện cho thế hệ trẻ.

Linh ứng hay nhiệm mầu?

Kiến thức 12:04 24/06/2022

Trong đạo Phật, ngoài Phật Thích Ca còn có nhiều vị Phật khác. Tuy nhiên, lấy thế giới Ta-bà này làm hệ quy chiếu thì chỉ có một mình Phật Thích Ca là vị Phật lịch sử; còn những vị khác là Phật tôn giáo thuộc thế giới tâm linh.

Tại sao tụng Chú Đại Bi rồi mới vào thời Kinh?

Kiến thức 10:32 24/06/2022

Quý vị tụng Kinh ở chùa thường sẽ thấy trước khi vào bài Kinh thì sẽ có phần Khai Kinh, sau đó sẽ đọc Chú Đại Bi rồi mới tụng Kinh đúng không ạ?